KALENDARIUM

Våra rabatter:


Blomorado,
Södertäljev.12

Erbjuder 11 % rabatt vid inköp.
OBS! Uppge
kundnummer 1100.

Flügger Färg,
Vendelsövägen 51

Erbjuder 28 % på färg
och spackel. (egen tillverkning)
20 % på Fiona tapeter.
10 % på övriga tapeter
OBS! Uppge
kundnummer 64742.

XL-Bygg Håga Byggvaror,
Tungelstav.73

Erbjuder 15 % på alla
lagerförda artiklar.
Gäller ej kampanjvaror.

Blankett bank

Inför stämman

För boende i samfälligheten finns en grupp på facebook. Besök gärna den.
Föreningens styrelse kommunicerar genom hemsida, mail och brevutskick.

GRANNSAMVERKAN

NYHETSBREV OM GRANNSAMVERKAN I HANINGE
DECEMBER 2022
HÄR

INFORMATIONSBLADET

Senaste Informationsbladet nr 7-2022
 finns >>>> HÄRGod Jul & Gott Nytt År önskar Styrelsen

 

ISBANAN

Nu är isbanan spolad
Välkomna!

HÖSTSTÄMMA

Nu finns protokollet från stämman den 24 november 2022
 -> HÄR

Hej

Här hittar ni alla information inför Höststämman den 24 november 2022
>>>>>HÄR

Valberedningens förslag till styrelse inför Hantverkarens höststämma 2022
 

 
Förslag till val av ledamöter
Sanna Löfgren                                 ledamot                      omval 2 år
Margareta Fagerberg                        ledamot                      omval 2 år
Mikael Wallentin                               ledamot                      nyval 2 år
 
(Ordf. Jessica Klagsmark 1 år kvar, ledamot Lex Samson 1 år kvar)
                     
Förslag till val av suppleanter
Jaqueline Himmelstjerna   suppleant                            omval 2 år
Andreas Alfredsson           suppleant                            fyllnadsval 1 år efter Filip Nordin
 
Förslag till val av revisorer
Mari Frodin                                                                     omval 1 år
Mikael Pihl                                                                      omval 1 år

Förslag till val av revisorsersättare
Vakant
 
Valberedningen är enig i sitt förslag
 
 
Karin Svenning
Inger Johansson