KALENDARIUM

Våra rabatter:


Blomorado,
Södertäljev.12

Erbjuder 11 % rabatt vid inköp.
OBS! Uppge
kundnummer 1100.

Flügger Färg,
Vendelsövägen 51

Erbjuder 28 % på färg
och spackel. (egen tillverkning)
20 % på Fiona tapeter.
10 % på övriga tapeter
OBS! Uppge
kundnummer 64742.

XL-Bygg Håga Byggvaror,
Tungelstav.73

Erbjuder 15 % på alla
lagerförda artiklar.
Gäller ej kampanjvaror.

Blankett bank

Inför stämman

För boende i samfälligheten finns en grupp på facebook. Besök gärna den.
Föreningens styrelse kommunicerar genom hemsida, mail och brevutskick.

INFORMATIONSBLADET

Senaste Informationsbladet nr 4-2022 
finns >>>> HÄR

VÅRSTÄMMA

Nu finns protokollet från stämman den 28 april 2022
 -> HÄR

INFORMATIONSBLADET

Hej!
 
TRIVSELDAGEN
 
Välkomna till trivseldagen lördagen 14 Maj kl 9-12.
Samling vid kullen invid Murarvägens parkering kl 08:45.
Vi kommer fokusera på att bl.a trimma buskar, måla/putsa klätterställningar och kratta upp grenar.
Ta gärna med trädgårdsredskap.
Efteråt blir det korvgrillning och lottdragning med priser
från våra sponsorer.
Det kommer även vara gratis ponnyridning för alla barn mellan
kl 11-13.
Ledare och ridhjälmar kommer finnas på plats.

 

Hoppas vi ses!
Styrelsen
 

 
 
Vi rekommenderar fortfarande 20 km/h på gränderna.
 
Vi vill även påminna om att inte parkera på gränderna.
 
Glöm inte våra sponsorer XL-Bygg, Blomorado och Flugger.


Senaste Informationsbladet nr 3-2022 
finns >>>> HÄR

GRANNSAMVERKAN

NYHETSBREV OM GRANNSAMVERKAN I HANINGE
MARS 2022
HÄR

SANDSOPNING

Hej!

Sandupptagningen av våra gator är uppskjutna till den 13 April pga vädret.


Styrelsen.
 

INFORMATIONSBLADET

Hej!

Kallelse till Vårstämma 2022

Ribbybergsskolans matsal den 28 april 2022 kl 19.00


Dagordningen för mötet bifogas och materialet inför stämman ligger på hemsidan.


 

Styrelsen har lämnat förslag om förändring av föreningens stadgar vilka kommer att presenteras under punkt 19. Vid röstning i fråga om ändring av föreningens stadgar fordras minst två tredjedelar (2/3) av de avgivna rösterna och att ändringen antas av två på varandra följande stämmor, varav minst en ordinarie. Vid denna stämma är det första gången vi röstar om stadgeändring.

 

Välkomna!
Styrelsen


Vi rekommenderar fortfarande 20 km/h på gränderna.

Vi vill även påminna om att inte parkera på gränderna.

Glöm inte våra sponsorer XL-Bygg, Blomorado och Flugger.Senaste Informationsbladet nr 2-2022 
finns >>>> HÄR