KALENDARIUM

Våra rabatter:


Blomorado,
Södertäljev.12

Erbjuder 11 % rabatt vid inköp.
OBS! Uppge
kundnummer 1100.

Flügger Färg,
Vendelsövägen 51

Erbjuder 28 % på färg
och spackel. (egen tillverkning)
20 % på Fiona tapeter.
10 % på övriga tapeter
OBS! Uppge
kundnummer 64742.

XL-Bygg Håga Byggvaror,
Tungelstav.73

Erbjuder 15 % på alla
lagerförda artiklar.
Gäller ej kampanjvaror.

Blankett bank

Inför stämman

För boende i samfälligheten finns en grupp på facebook. Besök gärna den.
Föreningens styrelse kommunicerar genom hemsida, mail och brevutskick.

HÖSTSTÄMMAN

Nu finns protokollet från stämman den 22 november 2023
 -> HÄR

Valberedningens förslag inför årsstämman 22 november 2023
 

 

Ordförande 2 år, omval Jessica Klagsmark
Ledamot 2 år, omval Lex Samson
.
Suppleant, 2 år, omval Andreas Alfredsson
Suppleant, fyllnadsval 1 år, nyval Emma Örtenstrand Malmrot
.
.
Revisor, 1 år, omval Mikael Pihl
Revisor, 1 år, omval Marie Frodin
.
Revisorssuppleant, 1 år Vakant
Revisorssuppleant, 1 år Vakant
.
.
.
.
.
.


Valberedningen är enig i sitt förslag.
 
Karin Svenning, Robert Sundqvist

GRANNSAMVERKAN

NYHETSBREV OM GRANNSAMVERKAN I HANINGE
OKTOBER 2023
HÄR

INFORMATIONSBLADET

Kallelse till Höststämman
 
·         Höststämman
håller vi den 22 november kl 19,00 i Ribbybergsskolans matsal.
Bifogat finns dagordningen för mötet och vi hoppas att så många som möjligt kan och vill komma.

Styrelsen kommer att föreslå oförändrade avgifter i sektion 1 med
6.125 kr och en sänkning av avgiften till sektion 2 till 1.625 kr. Oförändrade avgifter för parkeringsplatserna med 1.750 kr.
Tre ledamöter till styrelsen ska väljas.

Allt material inför stämman kommer vara publicerat på vår hemsida from den 8 november.


 
·       
Stort tack
till alla er som närvarade på trivseldagen och tillsammans ser till att vi har det fint i vårt bostadsområde.
 
·       
Utdrag ut Trivselregler!
Gästparkering är endast avsedd för gäster till boende i området. Gästparkering gäller endast under högst 72 timmar.

Tänk på att hastigheten på våra gränder inte bör vara mer än 20 km/h och att parkering på gränderna inte är tillåten.
 
 
 

Välkomna på Höstens Stämma
Med vänlig hälsning
Styrelsen

 
 
Glöm inte våra sponsorer XL-Bygg, Blomorado och Flügger.Senaste Informationsbladet inkl dagordning nr 6-2023
 finns >>>> HÄR

GRANNSAMVERKAN

NYHETSBREV OM GRANNSAMVERKAN I HANINGE
SEPTEMBER 2023
HÄR

INFORMATIONSBLADET

Hej!
 
Nu påbörjar Peab snart asfaltering i vårt område.
 Först ut är Kvastgränd och gångvägen, med början vid hörnet av Mejselgränd även kallad Rönnallén, fram till Norra lekplatsen vid Sickelgränd.
Se karta nedan
 
Fredagen 27/10 och måndag 30/10 börjar de att gräva och justera de ytor som ska asfalteras. Asfalteringen är planerad till
 tisdagen den 31/10.
 
Vi ber er alla att ha överseende under tiden Peab är här och arbetar.  
 
 
Vid frågor vänd er till info@hantverkarens.com
 
 
Med vänlig hälsning Styrelsen
 
Glöm inte våra sponsorer XL-Bygg, Blomorado och Flugger.

Senaste Informationsbladet nr 5-2023
 finns >>>> HÄR