KALENDARIUM

Våra rabatter:


Blomorado,
Södertäljev.12

Erbjuder 11 % rabatt vid inköp.
OBS! Uppge
kundnummer 1100.

Flügger Färg,
Vendelsövägen 51

Erbjuder 28 % på färg
och spackel. (egen tillverkning)
20 % på Fiona tapeter.
10 % på övriga tapeter
OBS! Uppge
kundnummer 64742.

XL-Bygg Håga Byggvaror,
Tungelstav.73

Erbjuder 15 % på alla
lagerförda artiklar.
Gäller ej kampanjvaror.

Blankett bank

Inför stämman

För boende i samfälligheten finns en grupp på facebook. Besök gärna den.
Föreningens styrelse kommunicerar genom hemsida, mail och brevutskick.

INFORMATIONSBLADET

Hej!

Under vecka 21 påbörjar DEP Trädgårdsskötsel arbetet med att byta ut staketen i båda våra lekplatser. Arbetet pågår under dagtid och innebär att det kommer vara material, utrustning och maskiner på plats.
Arbetet beräknas att vara klart senast vecka 24.
Entreprenören kommer att spärra av sina arbetsområden men det är viktig att känna till att det kan förekomma tunga arbetsfordon på våra lekplatser och närliggande gångvägar.
Håll ett extra öga på alla barn under den här tiden.
Tacksam för hjälpen!
 
Info från valberedningen
Valberedningen har nu påbörjat sitt arbete inför höstens stämma
där val till styrelsen ska ske.
Är du intresserad av ett styrelseuppdrag, eller vet du någon som är intresserad av att ingå i styrelsen för Hantverkarens samfällighet?

Hör då av dig till valberedningen,
Karin Svenning eller Robert Sundqvist
 

Sittande ordförande - Jessica Klagsmark - har aviserat att hon inte ställer upp för omval till ordförandeposten.
Övriga vars mandatperiod går ut i höst är:
- Lex Samson, ledamot, vice ordf
- Andreas Alfredsson, suppleant
- Marie Frodin, revisor
- Mikael Pihl, revisor

 
I övrigt är det just nu en vakant plats som revisorssuppleant
som också ska väljas.
 
Hälsningar, valberedningen
Karin Svenning, karin.svenning@telia.com
Robert Sundqvist, robban.sundqvist@gmail.com
 
 
Observera att det nu är ny parkeringsordning för besökande på Murarvägens parkering. Följ skyltarna och att det nu är parkeringsförbud längs buskaget.
 

Stort tack till alla närvarande på trivseldagen!
 

 
Vi vill även påminna om att inte parkera på gränderna samt att klippa häckar som gränsar mot gångbanor, vägar och allmänna ytor.
Vi rekommenderar fortfarande 20 km/h på gränderna.
 
Glöm inte våra sponsorer XL-Bygg, Blomorado och Flügger.
 
 

TREVLIG SOMMAR!
Önskar
StyrelsenSenaste Informationsbladet nr 3-2023
 finns >>>> HÄR

GRANNSAMVERKAN

NYHETSBREV OM GRANNSAMVERKAN I HANINGE
APRIL 2023
HÄR

VÅRSTÄMMAN

Nu finns protokollet från stämman den 26 april 2023
 -> HÄR

INFORMATION

Hej!

Vill påminna om vår trivseldag nu på lördag den 13 maj med start kl 09.00 vid Murarvägens parkering.

Det blir ponnyridning för de små och vi avslutar med att grillar korv vid 12.00.

Eftersom vi stubbfräst  så finns det "fräs" att hämta för att tex lägga runt häckar.

Väl mött önskar styrelsen!

INFORMATION

Hej!

Vill påminna om Vattenfalls avisering om strömavbrott i vårt område tisdagen den 2 maj under dagen
(se avisering vilken tid som gäller för er)
pga arbete med ledningsnätet. 

Häslningar
Styrelsen

SANDSOPNING V18

Under nästa vecka (V 18) kommer blåsning och sandsopning av våra gator att ske.

Om ni har möjlighet att hjälpa till att sopa ut sanden från kanterna är det väldigt uppskattat!

Hälsningar
Styrelsen