KALENDARIUM

Våra rabatter:


Blomorado,
Södertäljev.12

Erbjuder 11 % rabatt vid inköp.
OBS! Uppge
kundnummer 1100.

Flügger Färg,
Vendelsövägen 51

Erbjuder 28 % på färg
och spackel. (egen tillverkning)
20 % på Fiona tapeter.
10 % på övriga tapeter
OBS! Uppge
kundnummer 64742.

XL-Bygg Håga Byggvaror,
Tungelstav.73

Erbjuder 15 % på alla
lagerförda artiklar.
Gäller ej kampanjvaror.

Blankett bank

Inför stämman

För boende i samfälligheten finns en grupp på facebook. Besök gärna den.
Föreningens styrelse kommunicerar genom hemsida, mail och brevutskick.

PÅMINNELSE

Kallelse till Höststämma
 
Stämman håller vi den 25/11 2021
Klockan 19.00 i Ribbybergsskolans matsal.

Välkomna!!!Efter nyår kommer det att finns ett fåtal parkeringsplater lediga
(Först till kvarn gäller)


 

Styrelsen

Hej!


Så här ser valberedningens förslag ut:

Ordförande 2 år                        omval                 Joakim Berggren
Ledamot 2 år                            omval                 Lex Samson
Styrelsesuppleant 2 år               omval                 Filip Nordin
 
Revisor 1 år                              nyval                  Marie Frodin
Revisor 1 år                              nyval                  Mikael Pihl


Vi har tyvärr inte något förslag på revisorssuppleant, så där får vi hoppas att ngn kan tänka sig att ställa upp vid stämman

Vad gäller val till valberedningen överlåter vi till stämman att lägga förslag.
Inger har meddelat att hon ej ställer upp för omval.

För valberedningen
Karin Svenning

Nu är materialet inför stämman presenterat på hemsidan.

Under sommaren och hösten har vi styrelsen arbetat med att ta fram en underhållsplan som vi kommer att presentera på stämman tillsammans med förslag på avsättning till underhållsfond.

En avsättning till underhållsfond ska göras och är reglerat i Lagen om Samfälligheter. Det innebär att vi även behöver uppdatera våra stadgar med en paragraf om Underhållsfond.

Därför kommer vi också att presentera ett förslag till nya stadgar, ligger också på hemsidan och som kan beslutas på stämmorna under år 2022.


Häsningar
Styrelsen

INFORMATIONSBLADET

Hej
 
 

Kallelse till Höststämma
 
Stämman håller vi den 25/11 2021
Klockan 19.00 i Ribbybergsskolans matsal.
 

 
Allt material inför stämman ligger på hemsidan.
 
 
 
Vi rekommenderar fortfarande 20 km/h på gränderna.
 
Vi vill även påminna om att inte parkera på gränderna.

 
 
Glöm inte våra sponsorer XL-Bygg, Blomorado och Flugger.

 

TREVLIG HÖST
Önskar
StyrelsenSenaste Informationsbladet nr 4-2021 
finns >>>> HÄR

GRANNSAMVERKAN

NYHETSBREV OM GRANNSAMVERKAN I HANINGE
SEPTEMBER / NOVEMBER 2021
HÄR

På stämman i november ska val av ledamöter till styrelsen, revisorer samt valberedning förrättas. Styrelsens ledamöter väljs på 2 år och det sker växelvis vart annat år så att inte alla slutar samtidigt.

I år ska följande funktioner väljas på 2 år:
Ordförande
En (1) ledamot
En (1) styrelsesuppleant
Därutöver:
Två (2) revisorer på ett år
En (1) revisorssuppleant, på ett år

En valberedning på 2 pers ska också väljas på ett år

Nu har alla medlemmar möjlighet att nominera kandidater på ovanstående platser.
Kom med förslag på kandidater till någon i nuvarande valberedning senast 15 oktober.

De som meddelat att de ställer upp för omval är:
Joakim Berggren
Filip Nordin
Lex Samson

Revisorer, ställer upp för nyval:
Marie Frodin (tidigare revisorsuppleant)

Tack på förhand!
Valberedningen

Karin Svenning, tel. 070-9525820
karin.svenning@telia.com

Inger Johansson, tel. 070-3439929
inger.v.johansson@gmail.com