KALENDARIUM

Våra rabatter:


Blomorado,
Södertäljev.12

Erbjuder 11 % rabatt vid inköp.
OBS! Uppge
kundnummer 1100.

Flügger Färg,
Vendelsövägen 51

Erbjuder 28 % på färg
och spackel. (egen tillverkning)
20 % på Fiona tapeter.
10 % på övriga tapeter
OBS! Uppge
kundnummer 64742.

XL-Bygg Håga Byggvaror,
Tungelstav.73

Erbjuder 15 % på alla
lagerförda artiklar.
Gäller ej kampanjvaror.

Blankett bank

Inför stämman

För boende i samfälligheten finns en grupp på facebook. Besök gärna den.
Föreningens styrelse kommunicerar genom hemsida, mail och brevutskick.

HÖSTSTÄMMA

Nu finns protokollet från stämman den 24 november 2022
 -> HÄR

Hej

Här hittar ni alla information inför Höststämman den 24 november 2022
>>>>>HÄR

Valberedningens förslag till styrelse inför Hantverkarens höststämma 2022
 

 
Förslag till val av ledamöter
Sanna Löfgren                                 ledamot                      omval 2 år
Margareta Fagerberg                        ledamot                      omval 2 år
Mikael Wallentin                               ledamot                      nyval 2 år
 
(Ordf. Jessica Klagsmark 1 år kvar, ledamot Lex Samson 1 år kvar)
                     
Förslag till val av suppleanter
Jaqueline Himmelstjerna   suppleant                            omval 2 år
Andreas Alfredsson           suppleant                            fyllnadsval 1 år efter Filip Nordin
 
Förslag till val av revisorer
Mari Frodin                                                                     omval 1 år
Mikael Pihl                                                                      omval 1 år

Förslag till val av revisorsersättare
Vakant
 
Valberedningen är enig i sitt förslag
 
 
Karin Svenning
Inger Johansson

INFORMATIONSBLADET

Kallelse till Höststämman
 

Höststämman
håller vi den 24 november kl 19,00 i Ribbybergsskolans matsal. Bifogat
finns dagordningen för mötet och vi hoppas att så många som möjligt kan och vill komma.

 

Styrelsen kommer att föreslå höjda avgifter i sektion1 till 6.125 kr och
sektion 2 till 2.000 kr samt för parkeringsplatserna till 1.750 kr. Detta
beror främst på att avgifterna numera är momspliktiga men också för att andra kostnader som el och drivmedel har ökat.

Fem ledamöter till styrelsen ska väljas.

Styrelsen kommer att gå igenom det föreslag till ändring av stadgarna som vid detta möte ska röstas om för andra gången.

Allt material inför stämman kommer vara publicerat på vår hemsida from den 10 november.

Avstängning Fiber.
den 17 november klockan 9.00-10.00 bryter vi strömmen för vår Fiber
och tv-anläggning för ett kortare underhållsarbete. Under den här tiden
kommer ni inte kunna titta på tv eller använda bredbandet om ni har det anslutet till Telia.

Stort tack
till alla er som närvarade på trivseldagen och tillsammans ser till att vi har det fint i vårt bostadsområde.

Utdrag ut Trivselregler!
Gästparkering är endast avsedd för gäster till boende i området.
Gästparkering gäller endast under högst 72 timmar.


 

Välkomna på Höstens Stämma
Med vänlig hälsning
Styrelse
n


Senaste Informationsbladet inkl dagordningen

nr 6-2022 finns >>>> HÄR

GRANNSAMVERKAN

NYHETSBREV OM GRANNSAMVERKAN I HANINGE
NOVEMBER 2022
HÄR

GRANNSAMVERKAN

NYHETSBREV OM GRANNSAMVERKAN I HANINGE
OKTOBER 2022
HÄR