Ordförande/Kassör

Jessica KLAGSMARK

070-410 21 55
Murslevsgränd 12


Ledamot/Sekreterare/Lekplatser

Sanna LÖFGREN

073-687 87 89 Nås efter kl 17

Kvastgränd 9
 

Ledamot/Hemsidan/Telia

Lex SAMSON

070-450 65 41

Kvastgränd 14

Ledamot/Samverkan/Huvudgrändombud
Margaretha FAGERBERG
073-961 10 08
Spackelgränd 25
 

Ledamot

Hans BILDSTEN

Suppleant/Markunderhåll inkl. snöröjning

Filip NORDIN
073-519 56 03
Spackelgränd 12
 

Suppleant/Uthyrning parkeringsplatserna

Jacqueline HIMMELSTJERNA
073-986 66 64
Rätskivegränd 21


 

Revisorer

Börje CARLSSON
08-500 224 38, sammankallande
Murslevsgränd 3
 

Vakant


Revisorsuppleant
​Mari FRODIN
Kvastgränd 4
 

Valberedningen

Inger JOHANSSON
070-343 99 29
Kvastgränd 5
 
Karin SVENNING
Spackelgränd 8
 

Kontakta oss

Det går även bra att maila styrelsen direkt på info@hantverkarens.com

  • (max 50 MB)