STYRELSEN 2022

Ordförande/Kassör

Jessica KLAGSMARK

070-410 21 55
Murslevsgränd 12


Sekreterare

Sanna LÖFGREN

073-687 87 89 Nås efter kl 17

Kvastgränd 9
 

Hemsidan/Telia

Lex SAMSON

070-450 65 41

Kvastgränd 14

Samverkan/Huvudgrändombud
Margaretha FAGERBERG
073-961 10 08
Spackelgränd 25
 

Markunderhåll inkl. snöröjning/Lekplatser

Filip NORDIN
073-519 56 03
Spackelgränd 12
 

Uthyrning parkeringsplatserna

Jacqueline HIMMELSTJERNA
073-986 66 64
Rätskivegränd 21

TBD

Hans BILDSTEN
Penselgränd 13

 

Revisorer

​Mari FRODIN
Kvastgränd 4

Mikael PIHL
Murslevsgränd 5

Revisorsuppleant
Vakant
 

Valberedningen

Inger JOHANSSON
070-343 99 29
Kvastgränd 5
 
Karin SVENNING
Spackelgränd 8
 

Kontakta oss

Det går även bra att maila styrelsen direkt på info@hantverkarens.com

  • (max 50 MB)