KALENDARIUM

Våra rabatter:


Blomorado,
Södertäljev.12

Erbjuder 11 % rabatt vid inköp.
OBS! Uppge
kundnummer 1100.

Flügger Färg,
Vendelsövägen 51

Erbjuder 28 % på färg
och spackel. (egen tillverkning)
20 % på Fiona tapeter.
10 % på övriga tapeter
OBS! Uppge
kundnummer 64742.

XL-Bygg Håga Byggvaror,
Tungelstav.73

Erbjuder 15 % på alla
lagerförda artiklar.
Gäller ej kampanjvaror.

Blankett bank

Gå gärna in på "Hantverkarens samfällighetsförening" på Facebook

2013 > 11

INFORMATION

Senaste Informationsbladet, nr 12-2013 finns >>>>>> HÄR

AKTUELLT

VA arbete efter Rönnallén från Tumstocksgränd till Hammargränd.
De gräver upp vid ledningskorsen för att blåsa en ny vattenledning inuti den gamla.
De som berörs har fått och kommer att få fortlöpande information från VA entreprenören.

AKTUELLT

Senaste Informationsbladet, nr 11-2013 finns >>>>>>HÄR

Torsdag den 28 november klockan 19.00 i Ribbybergsskolans matsal
I Informationsblad nr 11-2013 hittar du dagordningen och styrelsens förslag till budget för 2014 inkl. prognos för 2013.

Kommentarer till budgetförslaget kommer att utskickas senare.
Har du inte möjlighet att gå på stämman, kan du be någon i grannskapet vara ditt ombud.
Fullmakt finns i Informationsbladet.

VAR UPPMÄRKSAM

. Lägg undan stegen eller lås fast den om den ligger ute
. Lås alla dörrar, även när du är hemma
. Lås även förråd och garage
. Håll koll på däcken så här i  däckbytartider
. Ha lampor tända

VÅR JULGRAN

Nu kommer vår julgran att sprida mera ljus, eftersom den fått flera ljuspunkter!

GRANNSAMVERKAN

Penselgränd har fått nytt grändombud, nämligen Anna-Lena Jansse boende i 7:an.
Anna-Lena tar över efter Kirsti Stadler som vi tackar för ett bra samverkansarbete.

OMRÅDESTAVLORNA

Våra områdestavlor sattes upp för ca 10 år sedan. Tavlornas bakstycken var i stort behov av att bytas ut.
Det är nu gjort på alla tre tavlorna. Jobbet har utförts av våra kunniga och duktiga medlemmar Ragnar Abrahamsson, Leif Bergman och Teuvo Laaksonen.
Stort TACK för ert arbete!  

VAR UPPMÄRKSAM!

Just nu en våg av villainbrott i Västerhaninge-Tungelsta!

Jägartorp och Lida hårt utsatta, håll extra koll på okända fordon och främmande personer!
Naturligtvis gäller detta hela kommunen, man byter troligen ganska snart verksamhetsområde!

Tveka inte att rapportera avvikande beteenden, använd 112 vid akuta/pågående händelser,
114 14 för tips. Dagtid kan du ringa lokalt till Birgitta Svensson på Närpolisen 073 3315757!