KALENDARIUM

Våra rabatter:


Blomorado,
Södertäljev.12

Erbjuder 11 % rabatt vid inköp.
OBS! Uppge
kundnummer 1100.

Flügger Färg,
Vendelsövägen 51

Erbjuder 28 % på färg
och spackel. (egen tillverkning)
20 % på Fiona tapeter.
10 % på övriga tapeter
OBS! Uppge
kundnummer 64742.

XL-Bygg Håga Byggvaror,
Tungelstav.73

Erbjuder 15 % på alla
lagerförda artiklar.
Gäller ej kampanjvaror.

Blankett bank

Inför stämman

För boende i samfälligheten finns en grupp på facebook. Besök gärna den.
Föreningens styrelse kommunicerar genom hemsida, mail och brevutskick.

2014 > 03

FÖR KÄNNEDOM

Följande information har vi erhållit från Lars Thelander, Moddlargränd:

Vi har erfarenhet av Kompetentum och vill gärna nyansera bilden.
Vi har en mekanisk ventilation med sugande fläkt på taket och dolda kanaler till sex ventiler.
Dessa hade inte rengjorts sedan installationen 1985. Vi beställde rengöring.
Deras tekniker anslöt en jättedammsugare till en av ventilerna, täppte för alla utom en där
han tog bort ventilen och gick in med en lång roterande borste och lösgjorde dammet. Sedan
gjorde han samma sak med de andra ventilerna. Även köksventilen åtgärdades.
Han rengjorde också takfläkten.
Jag är mycket nöjd, helt klart är ventilationssystemet rent (det var mycket damm i "påsen").

Teknikern kom på utsatt tid, uppträdde artigt och trevligt och gick noggrant och grundligt tillväga.
Han gav ett kunnigt intryck. Arbetet tog över två timmar.
Fakturering med ROTavdrag etc har varit OK.

Lars Thelander

FÖR KÄNNEDOM

Följande information har vi erhållit från Elisabeth Ghalayini Arevall, Mejselgränd:

Ventilationsrengöring - Kompetentum

I dag, 27 mars, får jag en påringning av företaget Kompetentum som sysslar med ventilationsrengöring. De säger att de har arbeten på gång i vårt område o passar på att
ringa upp flera för att erbjuda service /rengöring av spisfläkt och andra ventilationer i
våtutrymme etc. 1800 kr ist f 2200 kr. efter rotavdrag. Jag kollar upp på nätet och hittar
att de skulle vara oseriösa. Se vad Villaägarna skriver etc...

De sa de hade arbeten bl a på Murarvägen... Detta för info omfutifall att...

Hlsn
Elisabeth

INFORMATION

Inkomna motioner som skall behandlas på Vårstämman.
Styrelsens yttranden över motionerna kommer att skickas
ut den 7 april i Informationsblad nr 3

Motion_1
Motion_2
Motion_3

INFORMATION

Senaste Informationsbladet, nr 02-2014 finns >>>>>> HÄR.

GRANNSAMVERKAN

Nyhetsbrev3- 2014 från Grannsamverkan i Haninge, februari månad 2014>>>>>> HÄR

INFORMATION

Parkeringsplatsen Timmermansvägen har haft påhälsning av ”icke hyresgäster”!
Under lördagen upptäcktes viss åverkan på husbil och att släpvagn blivit av
med bak läm.
Tråkigt. Polisanmälan har gjorts av ägare.