KALENDARIUM

Våra rabatter:


Blomorado,
Södertäljev.12

Erbjuder 11 % rabatt vid inköp.
OBS! Uppge
kundnummer 1100.

Flügger Färg,
Vendelsövägen 51

Erbjuder 28 % på färg
och spackel. (egen tillverkning)
20 % på Fiona tapeter.
10 % på övriga tapeter
OBS! Uppge
kundnummer 64742.

XL-Bygg Håga Byggvaror,
Tungelstav.73

Erbjuder 15 % på alla
lagerförda artiklar.
Gäller ej kampanjvaror.

Blankett bank

Inför stämman

För boende i samfälligheten finns en grupp på facebook. Besök gärna den.
Föreningens styrelse kommunicerar genom hemsida, mail och brevutskick.

2014 > 05

INFORMATION

KABEL-TV
Kom ihåg att den 31 maj ska årsavgiften, 1.250 kr, vara betald.

RAPPORT

STAKTETEN runt lekplatserna
Nu har vi ”säkrat” staketen. Det gjordes med en ”planka/bräda” som överliggare på befintliga staket.
Det innebar ingen större kostnad och om/när vi ska gå vidare med staketens ”framtid” har vi inte lagt ner vare sig för mycket pengar eller arbete.
Apropå arbete: Stort TACK till vår händiga ”charmgrupp”; Ragnar Abrahamsson, Leif Bergman och Teuvo Laaksonen som har fixat detta!

RAPPORT

SÖDRA LEKPARKEN
Nu är den nya båten på plats!
Så fort den var klar gick flera barn ombord!Och sedan i onsdags, när den var på plats, används den flitigt. Kul.

Vid förra helgens vårstäddagar var vi ca 70-75 deltagare som var ute och städade upp och gjorde fint i område.

Vädret var så där och dessutom vi hade konkurrens: På lördagen var det Ribbybergsskolans dag och i Västerhaninge Centrum var det Vårmarknad. Och båtar skulle sjösättas. Men ni som deltog i städningen gjorde ett bra jobb. Tack för det!

Apropå båtar; vår båt i Södra Lekplatsen revs och togs bort. Detta p g a att den hade gjort sitt och var inte längre godkänd. Men en ny är på gång. Preliminärt är den på plats under vecka 22.

Städningen denna gång handlade mycket om att kratta upp kvistar och smågrenar som blåst ner. Detta var nödvändigt för vår gräsklippares framfart.

Det krattades och sand togs upp, vissa grenar kapades m. m. Men fint blev det.

Efter arbetsinsatserna var det dags för korvgrillning och lotteridragning. Stort tack till Blomorado och XL Bygg, Håga för vinsterna.

Men framför allt, ett stort TACK till er ”vårstädare”! 

INFORMATION

GRANNSAMVERKAN i Haninge


UPPMANING
För att förhindra identitetsstöld och bluff vill  Polisen i Haninge att vi ska vara uppmärksamma på följande:

- SÄTT LÅS PÅ BREVLÅDAN
- LÄMNA ALDRIG UT KODEN TILL SMS, MAIL ELLER PÅ SOCIALA MEDIA
- RIV SÖNDER VIKTIGA PAPPPER INNAN DU SLÄNGER DET I SOPTUNNAN/ÅTERVINNGEN
- VAR VAKSAM PÅ BREV/MAIL SOM BER OM PERSONUPPGIFTER, KODER M. M. ”BANKEN HÖR ALDRIG AV SIG SÅ”
- POLISANMÄL BLUFFBREV OCH MAIL


Detta framkom vid månadsmötet den 12 maj. OBS: Grannsamverkans senaste Nyhetsbrev finns under INFORMATION (2014-05-07).

INFORMATION

Nyhetsbrev 3 - 2014 från Grannsamverkan i Haninge, avser april månad 2014>>>>>> HÄR

INFORMATION

Senaste Informationsbladet, nr 04-2014 finns >>>>>> HÄR.

RAPPORT

Nu på LÖRDAG 10 maj och SÖNDAG 11 maj är det dags för VÅRSTÄDNING!


Lördagen den 10 maj kl. 08.45-12.30 alternativt
Söndagen den 11 maj kl. 08.45-12.30.


Samling vid kullen invid Murarvägens parkering klockan 08.45.
Avprickning sker endast kl 08.45-09.00.
Korvgrillning efter kl.12.00 samt lottdragning.
Vinsterna till lottdragningen är skänkta av Blomorado och XL Bygg Håga.


Styrelsen kommer vid samlingen att presentera de arbetsuppgifter som vi ska försöka hinna med
under dessa två städtillfällen. Vi kommer också att ”riva” båten i Södra lekparken. En ny båt
kommer att finnas på plats ca två veckor senare.
En container kommer att finnas uppställd på gångvägen mellan Rätskivegränd och Målarvägen.
Under lördagen kommer Conny Thuresson att med bil och släp åka runt och samla upp det som
ska till containern. På söndag rattar Roger Hartonen.

Ta gärna med följande:
Skottkäror
Krattor
Spadar
Sopkvastar
Sekatörer
Grensaxar
Sågar
Hammare, kofot, skruvmejsel (för nedmonteringen av båten)
Glatt humör!


Gör en insats för ditt bostadsområde och passa på och träffa dina ”grannar”!

VÄLKOMMNA TILL VÅRSTÄDNINGEN 2014!
Styrelsen