KALENDARIUM

Våra rabatter:


Blomorado,
Södertäljev.12

Erbjuder 11 % rabatt vid inköp.
OBS! Uppge
kundnummer 1100.

Flügger Färg,
Vendelsövägen 51

Erbjuder 28 % på färg
och spackel. (egen tillverkning)
20 % på Fiona tapeter.
10 % på övriga tapeter
OBS! Uppge
kundnummer 64742.

XL-Bygg Håga Byggvaror,
Tungelstav.73

Erbjuder 15 % på alla
lagerförda artiklar.
Gäller ej kampanjvaror.

Blankett bank

Inför stämman

För boende i samfälligheten finns en grupp på facebook. Besök gärna den.
Föreningens styrelse kommunicerar genom hemsida, mail och brevutskick.

2014 > 06

INFORMATION

Idag (24 juni) och den 16 juli kommer kaninhopptävlingar att äga rum på Södra bollplanen/Isbanan.

Tävlingarna börjar på eftermiddagen och pågår några timmar. Självklart kommer deltagarna att
städa efter sig.

INFORMATION

Nyhetsbrev 4 - 2014 från Grannsamverkan i Haninge, avser maj månad 2014>>>>>>HÄR