KALENDARIUM

Våra rabatter:


Blomorado,
Södertäljev.12

Erbjuder 11 % rabatt vid inköp.
OBS! Uppge
kundnummer 1100.

Flügger Färg,
Vendelsövägen 51

Erbjuder 28 % på färg
och spackel. (egen tillverkning)
20 % på Fiona tapeter.
10 % på övriga tapeter
OBS! Uppge
kundnummer 64742.

XL-Bygg Håga Byggvaror,
Tungelstav.73

Erbjuder 15 % på alla
lagerförda artiklar.
Gäller ej kampanjvaror.

Blankett bank

Inför stämman

För boende i samfälligheten finns en grupp på facebook. Besök gärna den.
Föreningens styrelse kommunicerar genom hemsida, mail och brevutskick.

2014 > 09

INFORMATION

En person i vårt område har blivit uppringd av Comhem som informerade att eftersom ”ni inte har digitalbox kommer ert analoga system att stängas ner. Men ni erbjuds att gratis erhålla
en digitalbox som sedan kostar 99 kr/mån”.

Helt felaktig information enligt samtal vi har haft med Comhem. Om ni råkar ut för liknade,
v g informera oss i styrelsen. Enklast att skicka mail till info@hantverkarens.com alternativt
slå en signal till Peter Wester, 08-500 222 11.

INFORMATION

Du som är intresserad av att vara verksam i vår styrelse: Nu har Du chansen.
Vi behöver två nya ordinarie ledamöter och en suppleant.
Eller har nu Du någon som Du tycker borde vara intresserad av att ”sitta” i styrelsen.
Tipsa Valberedningen. Sammankallande är Agneta Andersson som träffas på
08-500 214 93 alt. 070-258 62 67. Uppdragen börjar gälla f r om 1 januari 2015.    

INFORMATION

GRÄSKLIPPNINGEN

P g a maskinhaveri och svårigheter att få fram reservdelar har vi inte kunnat klippa gräset de
senaste veckorna.
Men under senare delen av nästa vecka ska vi kunna komma igång igen.

INFORMATION

Senaste Informationsbladet, nr 05-2014 finns >>>>>> HÄR.

INFORMATION

Nyhetsbrev 6 - 2014 från Grannsamverkan i Haninge, avser augusti månad 2014>>>>>>HÄR