KALENDARIUM

Våra rabatter:


Blomorado,
Södertäljev.12

Erbjuder 11 % rabatt vid inköp.
OBS! Uppge
kundnummer 1100.

Flügger Färg,
Vendelsövägen 51

Erbjuder 28 % på färg
och spackel. (egen tillverkning)
20 % på Fiona tapeter.
10 % på övriga tapeter
OBS! Uppge
kundnummer 64742.

XL-Bygg Håga Byggvaror,
Tungelstav.73

Erbjuder 15 % på alla
lagerförda artiklar.
Gäller ej kampanjvaror.

Blankett bank

Inför stämman

För boende i samfälligheten finns en grupp på facebook. Besök gärna den.
Föreningens styrelse kommunicerar genom hemsida, mail och brevutskick.

2015 > 02

Vid Höststämman presenterade trädgårdskonsulenten Ylva Landerholm några idéer om hur vårt grönområde skulle kunna tänkas förändras och förbättras. Gäller både det för ögat och underhållet. På bifogade pdf.fil visas nuläget och med rubriktext hur det skulle kunna förändras enligt  Ylva. Styrelsen återkommer med förslag på hur vi kan förändra och förbättra.
På Vårstämman kommer detaljer att redovisas.

GRANNSAMVERKAN

NYHETSBREV FÖR GRANNSAMVERKAN I HANINGE JANUARI 2015 >>>>>>>>Här