KALENDARIUM

Våra rabatter:


Blomorado,
Södertäljev.12

Erbjuder 11 % rabatt vid inköp.
OBS! Uppge
kundnummer 1100.

Flügger Färg,
Vendelsövägen 51

Erbjuder 28 % på färg
och spackel. (egen tillverkning)
20 % på Fiona tapeter.
10 % på övriga tapeter
OBS! Uppge
kundnummer 64742.

XL-Bygg Håga Byggvaror,
Tungelstav.73

Erbjuder 15 % på alla
lagerförda artiklar.
Gäller ej kampanjvaror.

Blankett bank

Inför stämman

För boende i samfälligheten finns en grupp på facebook. Besök gärna den.
Föreningens styrelse kommunicerar genom hemsida, mail och brevutskick.

2015 > 05

NORRA LEKPLATSEN

Nu är nya sadlar till gungcyklarna på plats. 
Stort TACK till Bertil Virving som fixade detta!
bertil har tidigare i år hjälpt till med "reparationer" i lekparken. 

AKTUELLT

Nu har "charmgruppen" satt igång arbetet med att måla om förrådsboden/containern och olja in våra "utemöbler"!     

loading...

LITE AV VARJE

Nya sadlar till gungcyklarna i Norra Lekparken är beställda.

Vi behöver ytterligare några ungdomar för gräsklippningen i
vårt område (maj-oktober).
Ersättning utgår. Intresserade kontaktar Martin Löfgren,
tfn 076-001 01 60 eller  martin.lofgren@bstad.com

I Norra Lekparken har båda gung-cyklarna blivit utsatta för förstörelse. Onödigt och dumt.

Vi ska ta laga alt. skaffa nya sadlar så fort som möjligt.

INFORMATION

Informationsblad nr 5-2015 kommer att delas ut i nästa vecka (v20). 

Vi söker ungdomar (15 år och uppåt) för gräsklippning under maj-oktober
för att klippa områdets gräsmattor.
Ersättning utgår.

Du som är intresserad: Skicka ett mejl till arbetsledaren martin.lofgren@bstab.com eller
ring på 076-001 01 60.

INFORMATIONSBLADET

Senaste Informationsbladet, nr 4-2015 finns >>>>HÄR
OBS: Protokollet från Vårstämman finns som bilaga till Informationsbladet.

RÄTTELSE

På Informationsbladet sid 2 finns uppgiften Kontaktpersoner styrelsen.
Tyvärr är e-postadressen av gammalt datum. Vår e-postadress är info@hantverkarens.com
På vår hemsida, www.hantverkarens.com under Kontakt, finns förutom rätt adress,
avsändare och utrymme för textmassa.
F r o m nästa nummer har även sid 2 den rätta e-postadressen!

NYTT GRÄNDOMBUD

Ingalill och Bengt Åke SPETZ har meddelat att de vill lämna grändombudsuppdraget.
Till nytt grändombud har styrelsen utsett Pär ”Pälle” LINDGREN, Mejselgränd 6.

Tack Ingalill och Bengt Åke för ert arbete och lycka till ”Pälle”! 

GRANNSAMVERKAN 

NYHETSBREV FÖR GRANNSAMVERKAN I HANINGE APRIL 2015 >>>>>>>>Här