KALENDARIUM

Våra rabatter:


Blomorado,
Södertäljev.12

Erbjuder 11 % rabatt vid inköp.
OBS! Uppge
kundnummer 1100.

Flügger Färg,
Vendelsövägen 51

Erbjuder 28 % på färg
och spackel. (egen tillverkning)
20 % på Fiona tapeter.
10 % på övriga tapeter
OBS! Uppge
kundnummer 64742.

XL-Bygg Håga Byggvaror,
Tungelstav.73

Erbjuder 15 % på alla
lagerförda artiklar.
Gäller ej kampanjvaror.

Blankett bank

Inför stämman

För boende i samfälligheten finns en grupp på facebook. Besök gärna den.
Föreningens styrelse kommunicerar genom hemsida, mail och brevutskick.

2016 > 02

VARNING!

Styrelsen har fått information om att en man går runt på våra gränder och knackar/ringer på dörren.
Han rycker i dörrhandtaget och har nån form av skriftligt meddelande som han visar upp. 

OBS!
Se till att hålla dörrarna låsta!

GRANNSAMVERKAN

NYHETSBREV FÖR GRANNSAMVERKAN I HANINGE JANUARI 2016 >>>>>> HÄR