KALENDARIUM

Våra rabatter:


Blomorado,
Södertäljev.12

Erbjuder 11 % rabatt vid inköp.
OBS! Uppge
kundnummer 1100.

Flügger Färg,
Vendelsövägen 51

Erbjuder 28 % på färg
och spackel. (egen tillverkning)
20 % på Fiona tapeter.
10 % på övriga tapeter
OBS! Uppge
kundnummer 64742.

XL-Bygg Håga Byggvaror,
Tungelstav.73

Erbjuder 15 % på alla
lagerförda artiklar.
Gäller ej kampanjvaror.

Blankett bank

Inför stämman

För boende i samfälligheten finns en grupp på facebook. Besök gärna den.
Föreningens styrelse kommunicerar genom hemsida, mail och brevutskick.

2016 > 06

INFORMATION

GLAD MIDSOMMAR
ÖNSKAR
STYRELSEN!

GRÄSKLIPPAREN

Hej

Gräsklipparen är trasig, och är inne på lagning.
Så fort gräsklipparen är lagad, så kör vi igen:)

GRANNSAMVERKAN

NYHETSBREV FÖR GRANNSAMVERKAN I HANINGE
MAJ 2016

HÄR