KALENDARIUM

Våra rabatter:


Blomorado,
Södertäljev.12

Erbjuder 11 % rabatt vid inköp.
OBS! Uppge
kundnummer 1100.

Flügger Färg,
Vendelsövägen 51

Erbjuder 28 % på färg
och spackel. (egen tillverkning)
20 % på Fiona tapeter.
10 % på övriga tapeter
OBS! Uppge
kundnummer 64742.

XL-Bygg Håga Byggvaror,
Tungelstav.73

Erbjuder 15 % på alla
lagerförda artiklar.
Gäller ej kampanjvaror.

Blankett bank

Inför stämman

Gå gärna in på "Hantverkarens samfällighetsförening" på Facebook

2017 > 02

INFORMATIONSBLADET

Senaste Informationsbladet nr 1-2017 finns >>>> HÄR

Här hittar du protokollet från extra stämman ang. fiber
HÄR

Grannsamverkansmöte med polisen måndagen den 6 februari 2017

Ni har just fått polisens rapport och där ser ni att det som vanligt har varit en del inbrott och inbrottsförsök.

Situationen bland ungdomarna i Vendelsö har lugnat ner sig lite och arbetet fortgår.

I Haninge Centrum florerar det mycket narkotika bland ungdomarna.

Kommunens trygghetssamordnare Ulrika Berglöf Lilja berättade att hon arbetat med detta sedan 2014 med avbrott för barnledigheter. Det man arbetar med är immigrantfrågor, klotter och skadegörelse samt våldsbejakande extremism.

Ulrica uppmanar oss att vi ska nogsamt svara på enkäterna som kommer ut med jämna mellanrum eftersom dessa ligger till grund för det arbete som bedrivs i kommunen angående trygghet.

Margaretha

GRANNSAMVERKAN

NYHETSBREV OM GRANNSAMVERKAN I HANINGE
JANUARI 2017
HÄR