KALENDARIUM

Våra rabatter:


Blomorado,
Södertäljev.12

Erbjuder 11 % rabatt vid inköp.
OBS! Uppge
kundnummer 1100.

Flügger Färg,
Vendelsövägen 51

Erbjuder 28 % på färg
och spackel. (egen tillverkning)
20 % på Fiona tapeter.
10 % på övriga tapeter
OBS! Uppge
kundnummer 64742.

XL-Bygg Håga Byggvaror,
Tungelstav.73

Erbjuder 15 % på alla
lagerförda artiklar.
Gäller ej kampanjvaror.

Blankett bank

Inför stämman

För boende i samfälligheten finns en grupp på facebook. Besök gärna den.
Föreningens styrelse kommunicerar genom hemsida, mail och brevutskick.

2017 > 06

INFORMATIONSBLADET

Senaste Informationsbladet nr 5-2017 med bilagor och
motioner finns >>>> HÄR

Våravslutning från Bredbandsgruppen

Eftersom vårt planerade tidsschema sprack redan inledningsvis och vi fick vänta på stämmobeslut för en nödvändig uppdragsändring, och andra tidsdröjande faktorer, kan vi inte med gott samvete ge den fullödiga information vi lovat nu i vår. Vi har helt enkelt inte ännu hunnit gå igenom och analyserat alla påverkande omständigheter. Dessutom vill vi att informationen och den rådgivande enkäten skall ges ut i ett sammanhang. Så tyvärr; utlovad info tillsammans med enkäten kommer att delas ut senast sista veckan i september. Innan dess har vi begärt ett möte med Styrelsen för att gå igenom frågor, som dykt upp under resans gång och som vi behöver Styrelsens hjälp för att lösa.

Nedan följer en grov sammanfattning av vad vi har behandlat. Naturligtvis kommer punkterna att återfinnas i betydligt mer utvecklad form i den kommande informationen i höst.

Vi har kunnat ringa in några alternativ som vi bedömer lämpliga att gå vidare med, samtidigt som andra alternativ har strukits. T ex har tanken med egenägt fibernät strukits av kostnadsskäl.

Frågan om att byta till fibernät eller ej är egentligen felställd. De torde vara få, som inte håller med om att förr eller senare måste det gamla koaxialkabelnätet bytas ut. Frågan är alltså när detta skall ske. När vi själva vill - eller när det inte längre går att driva enligt våra önskemål. Sannolikt är det enklare (och billigare?) om vi bestämmer, när det skall ske, å andra sidan blir bytet självklart och lätt att fatta beslut om, när kabelnätet inte längre fungerar.

Vi kommer därför att fortsätta att borra i kabelnätets status, kvarvarande livslängd, driftsäkerhet, möjligheter att svara upp mot krav på prestanda mm, samtidigt som vi undersöker olika alternativ för en fiberlösning.

En särskild och både tids- och kostnadskrävande fråga är vad som krävs i ändringar av de uppgifter vår samfällighet är satt att lösa, det så kallade anläggningsbeslutet. Diskussioner har förevarit med Lantmäteriet som är ansvarig myndighet i frågan.

Som tidigare sagts, vi sitter inte i sjön. Vi bedömer (och hoppas) att vi skall ha underlag för ett bra stämmobeslut sent i höst.

Härmed önskar Bredbandsgruppen Glad Sommar och en lagom dos med D-vitaminer. Vi återkommer i höst.

GRÄSKLIPPAREN

Hej

Gräsklipparen är inlämnad på service.
Så fort den är klar återupptas klippningen igen.

Styrelsen

Grannsamverkansmöte med polisen måndagen den 12 juni 2017.

Inom polisen arbetar man fortfarande med hur informationen till oss grannsamverkare ska se ut i fortsättningen.

Den 4 september är det sista mötet tillsammans med Bitte.

Det händer en hel del på Gålö just nu! Mycket inbrott och tjuvskytte förekommer. (Det sistnämnda berättar flera boende runt Gålö, det skjuts hjort, älg, rådjur och vildsvin med ljuddämpare).

Det har varit fler inbrott i Brandbergen där tjuvarna använder sig av ”låslunga”.  Man går in via brevinkastet och med hjälp av en lång tång så vrider man upp låset.

Vi uppmanas att varna alla äldre från att låta sig luras av allehanda bedragare. Bitte berättar att det är ligor som härjar runt och de skyr inga medel.

Kommunpoliserna arbetar just nu med olaga bosättningar. Det är ett snårigt och komplicerat arbete både före och efter. Upprensningen efter avhysningen är dessutom kostsam och tar tid.

De två poliserna som arbetar mot ungdomar med drogbekymmer kommer att fortsätta med detta under sommaren och hösten.

Kommunen kommer att göra en upprensning och bortforsling av båtar som är ankrade på ett otillåtet sätt under sommaren.

Båtstölderna har ökat med 53% och Bitte förordar med stor bestämdhet spårsändare!
 
Jag önskar Er en trevlig sommar!
Margaretha

GRANNSAMVERKAN

NYHETSBREV OM GRANNSAMVERKAN I HANINGE
MAJ 2017
HÄR