KALENDARIUM

Våra rabatter:


Blomorado,
Södertäljev.12

Erbjuder 11 % rabatt vid inköp.
OBS! Uppge
kundnummer 1100.

Flügger Färg,
Vendelsövägen 51

Erbjuder 28 % på färg
och spackel. (egen tillverkning)
20 % på Fiona tapeter.
10 % på övriga tapeter
OBS! Uppge
kundnummer 64742.

XL-Bygg Håga Byggvaror,
Tungelstav.73

Erbjuder 15 % på alla
lagerförda artiklar.
Gäller ej kampanjvaror.

Blankett bank

Inför stämman

För boende i samfälligheten finns en grupp på facebook. Besök gärna den.
Föreningens styrelse kommunicerar genom hemsida, mail och brevutskick.

2017 > 09

VAR UPPMÄRKSAM!!!

Hej,

Idag på förmiddagen såg vår granne en man i 30-årsåldern med en luvtröja gå omkring på min uppfart.
Han avvek när han såg att han var iakttagen och hämtades sedan upp av en bil.
Eventuellt handlar det om en rek inför ett ev inbrott. Och i så fall rekar de säkerligen fler hus i området.
Kanske skicka ut ett meddelande om detta så vi kan hjälpas åt att hålla koll?
 
Mattias Jaurinder
Filgränd 2

Möte med polisen angående grannsamverkan måndagen den 4 september 2017!

Mötet framfördes av Lars Göran Stridh och Lars Backelin.

De informerade om att de under hösten kommer att hålla två informationsmöten samt att de kommer att skicka ut ett månadsbrev till oss grannsamverkare. Hur detta kommer att se ut är ännu icke klart.

Meningen är också att mötena ska ske i storgrupp tillsammans med kommunens samtliga grannsamverkansgrupper.

Det har under de tre sommarmånaderna varit 56 inbrott i kommunen, åtta i villor och 1 inbrott i lägenhet i Västerhaninge. I jämförelse med förra året så är det en klar förbättring.

Däremot har inbrottsstatistiken Jordbro och Vendelsö markant ökat.

Det som stjäls är naturligtvis smycken, kontanter och pass! Polisen menar att vi ska tänka kreativt och försöka gömma tex smycken väldigt fiffigt, definitivt inte i garderober eller inattduksbordet.
Alltså! Var kreativ och lura tjuvarna!!!

Bilbrotten har skett enligt följande:    Tillgrepp av bil:

18 st i Västerhaninge                        6 st i Västerhaninge
21 st i Jordbro                                  7 st i Jordbro
20 st i Brandbergen                          9 i Brandbergen
26 st i Handen                                  9 i Handen

Båtbrotten har ökat markant i Haninge sista året. Gålö och Karlslunds Marina är värst drabbade.

Skadegörelsen har minskat överlag.

Diverse gängbråk har ägt rum under sensommaren och både Socialtjänst och Polis är inkopplade.

Det är fortfarande mycket narkotika som florerar bland ungdomarna i Haninge. Just nu är det fem polisen som arbetar mot knark och droger.

Daniel Edlund vår nya polischef började i dag sitt nya arbete.

Margaretha Fagerberg

Pass upp noga!!

 
I vintras gick Telia och Svensk Infrastruktur ut med ett erbjudande om fiberinstallation till enskilda medlemmar. Några lockades att skriva på med detsamma, vilket kunde ha blivit kostsamt och jätteknepigt för hela samfälligheten, om det hade fullföljts. Erbjudandet väckte samfällighetens intresse och en extrastämma beslöt sedan att bilda en fibergrupp, som skulle utreda om vi skulle övergå till ett fibernät och vilket företag (namneligen) som skulle installera det. På vårstämman ändrades namnet till Bredbandsgruppen och flera företag fick granskas. Under stämman var vi också rörande överens om att behovet av grävning skulle minimeras och att enskild tomtmark inte skulle utnyttjas.
Det är det jobbet vi håller på med. Vi är snart klara och vår tidsplan ser ut att hålla. Dvs slutlig info och enkät till medlemmarna sista veckan i september. Efter utvärdering av enkäten kommer vi att lämna bredbandsgruppens förslag till medlemmarna senast veckoslutet 21.-22. okt. Beslut om anskaffning av fiber eller ej kommer sedan att kunna ske vid ordinarie höststämma eller extrastämma.


Nu kommer helt plötsligt ett nytt företag (Stadsnätsbolaget) in på banan, vilket vi välkomnar; ytterligare ett alternativ. Vad vi däremot inte gillar är deras metod att gå förbi samfällighetsföreningen och rikta sig direkt till enskilda fastighetsägare Om vi är rätt orienterade kommer det att finnas ett erbjudande i våra brevlådor på måndag med märkligt låga installationskostnader. Man avser söka ”ledningsrätt” hos Lantmäteriet, vilket medför att de, om detta beviljas, får gräva utan markägarnas tillstånd.
Grävningen kommer primärt att ske i mjukmark via tomtgränser och baksidor; dvs precis det som vi tidigare sagt nej till.
Samfälligheten kommer att meddela Lantmäteriet, att vi motsätter oss grävning på enskild tomtmark, samt att vi under hösten kommer att fatta beslut om att övergå till ett fibernät eller ej. Ev nät planeras i så fall att dras i redan befintlig kanalisation.
Detta förhindrar inte att anbudet från Stadsnätsbolaget, med förändrade villkor, skulle kunna passa oss, men….
 

erbjudandet verkar tills vidare vara alltför bra för att vara sant. I varje fall avråder Bredbandsgruppen å det bestämdaste någon medlem att skriva på ett avtal tills vidare. Vi kommer att granska och utvärdera avtalet i vår slutliga info och det kommer att vara inarbetat i enkäten, som Ni har på köksbordet om en knapp månad. Vi kan naturligtvis inte förbjuda någon att skriva på ett avtal, men om man gör det, kan konsekvensen i värsta fall bli, att vederbörande måste ansluta sig till två fibernät och betala dubbla installationskostnader och abonnemang i flera år.