KALENDARIUM

Våra rabatter:


Blomorado,
Södertäljev.12

Erbjuder 11 % rabatt vid inköp.
OBS! Uppge
kundnummer 1100.

Flügger Färg,
Vendelsövägen 51

Erbjuder 28 % på färg
och spackel. (egen tillverkning)
20 % på Fiona tapeter.
10 % på övriga tapeter
OBS! Uppge
kundnummer 64742.

XL-Bygg Håga Byggvaror,
Tungelstav.73

Erbjuder 15 % på alla
lagerförda artiklar.
Gäller ej kampanjvaror.

Blankett bank

Inför stämman

För boende i samfälligheten finns en grupp på facebook. Besök gärna den.
Föreningens styrelse kommunicerar genom hemsida, mail och brevutskick.

2018 > 01

Senaste Informationsbladet inkl dagordningen för extrastämman
nr 1-2018 finns >>>> HÄR

Hej
Här kommer svaren från bredbandsgruppen som medlemarna har skickat in-----------> Här

Glöm ej extrastämman 2018-01-11
Plats: Ribbybergsskolans matsal
När: kl 19:00 (avprickning från kl 18:30)