KALENDARIUM

Våra rabatter:


Blomorado,
Södertäljev.12

Erbjuder 11 % rabatt vid inköp.
OBS! Uppge
kundnummer 1100.

Flügger Färg,
Vendelsövägen 51

Erbjuder 28 % på färg
och spackel. (egen tillverkning)
20 % på Fiona tapeter.
10 % på övriga tapeter
OBS! Uppge
kundnummer 64742.

XL-Bygg Håga Byggvaror,
Tungelstav.73

Erbjuder 15 % på alla
lagerförda artiklar.
Gäller ej kampanjvaror.

Blankett bank

Inför stämman

För boende i samfälligheten finns en grupp på facebook. Besök gärna den.
Föreningens styrelse kommunicerar genom hemsida, mail och brevutskick.

2018 > 02

INFORMATION

Hej!

De boende i området som inte var på extrastämman angående fiber skall meddela sitt namn, adress och emailadress till mig, antingen rent fysiskt i brevlådan eller på sms alternativt via mail!

Syftet är att informera boenden tex när hemdsidan har uppdateras eller om något aktuell information inom Hantverkarens.

Se mina kontaktuppgifter nedan

Margaretha Fagerberg
Spackelgränd 25
Smsa
 till 073-961 10 08 eller
Maila till margaretha.fagerberg@gmail.com

Hälsningar
Margaretha Fagerberg

Grannsamverkan och Huvudkontaktombud

 

INFORMATION

Hej

Vi har fått klagomål om att snöröjningsentreprenören kör för fort på våra gränder, vi har påtalat det.

Hälsningar Styrelsen

GRANNSAMVERKAN

NYHETSBREV OM GRANNSAMVERKAN I HANINGE
JANUARI 2018
HÄR

ISBANAN

Isbanan är klar för användning
Välkomna!