KALENDARIUM

Våra rabatter:


Blomorado,
Södertäljev.12

Erbjuder 11 % rabatt vid inköp.
OBS! Uppge
kundnummer 1100.

Flügger Färg,
Vendelsövägen 51

Erbjuder 28 % på färg
och spackel. (egen tillverkning)
20 % på Fiona tapeter.
10 % på övriga tapeter
OBS! Uppge
kundnummer 64742.

XL-Bygg Håga Byggvaror,
Tungelstav.73

Erbjuder 15 % på alla
lagerförda artiklar.
Gäller ej kampanjvaror.

Blankett bank

Inför stämman

Gå gärna in på "Hantverkarens samfällighetsförening" på Facebook

2018 > 07

INFORMATION

Hej!

Föräldrar till mopedkörande ungdomar ombeds rent generellt att prata med sina barn om vår policy angående hastigheten på gränderna samt att det inte är tillåtet att köra moped på cykel- och gångvägar!

Hälsningar
Styrelsen