KALENDARIUM

Våra rabatter:


Blomorado,
Södertäljev.12

Erbjuder 11 % rabatt vid inköp.
OBS! Uppge
kundnummer 1100.

Flügger Färg,
Vendelsövägen 51

Erbjuder 28 % på färg
och spackel. (egen tillverkning)
20 % på Fiona tapeter.
10 % på övriga tapeter
OBS! Uppge
kundnummer 64742.

XL-Bygg Håga Byggvaror,
Tungelstav.73

Erbjuder 15 % på alla
lagerförda artiklar.
Gäller ej kampanjvaror.

Blankett bank

Inför stämman

För boende i samfälligheten finns en grupp på facebook. Besök gärna den.
Föreningens styrelse kommunicerar genom hemsida, mail och brevutskick.

2020 > 07

INFORMATION

Nu är dom nya basketkorgarna på plats
välkomna!!!Glöm ej

RUNDFLYG
HELIKOPTER

Nederstaleden/Målarvägen
i samverkan med Hantverkarens Samfällighet
Torsdag 16 juli
Kl 14:30
Styrelsen önskar en trevlig sommar!!!

GRANNSAMVERKAN

NYHETSBREV OM GRANNSAMVERKAN I HANINGE
MAJ / JULI 2020
HÄR