KALENDARIUM

Våra rabatter:


Blomorado,
Södertäljev.12

Erbjuder 11 % rabatt vid inköp.
OBS! Uppge
kundnummer 1100.

Flügger Färg,
Vendelsövägen 51

Erbjuder 28 % på färg
och spackel. (egen tillverkning)
20 % på Fiona tapeter.
10 % på övriga tapeter
OBS! Uppge
kundnummer 64742.

XL-Bygg Håga Byggvaror,
Tungelstav.73

Erbjuder 15 % på alla
lagerförda artiklar.
Gäller ej kampanjvaror.

Blankett bank

Inför stämman

För boende i samfälligheten finns en grupp på facebook. Besök gärna den.
Föreningens styrelse kommunicerar genom hemsida, mail och brevutskick.

2021 > 04

Efterlysning! 1 Revisor + 2 i Valberedningen för vår förening.
Den 8 maj är det stämma och då ska bl. a val förättas.
Den nuvarande valberedningens förslag av val är följande:
 
Styrelseledamöter:
Jessica Klagsmark (omval)
Sanna Löfgren (omval)
Margaretha Fagerberg (omval)
 
Styrelsesuppleant:
Jacqueline Himmelstjerna (nyval)
 
Revisorer 2 st:
Börje Carlsson (omval)
Vakant
 
Revisorsuppleant:
Marie Frodin (omval)
 
Valberedning 2 st.
2 vakanser
 
Intresseanmälan kan göras till den nuvarande valberedningen
Inger Johansson
inger.v.johansson@gmail.com
Tel. 070-3439929
 
Anna Svensk
akkarianna@hotmail.se
Tel. 070-9503334

Kallelse till Stämmor!
 
Det är ett alldeles särskilt år vi lägger bakom oss. Ingenting blev som vi tänkte och vi har alla hållit i, hållit ut och framför allt hållit avstånd.
 
För Hantverkarens Samfällighet har det inneburit att vi tvingades ställa in vårens trivseldag och även årets båda stämmor som skulle ha genomförts under kvartal 2 och 4 under 2020.
Tacksamt nog har det inte inneburit några negativa konsekvenser för föreningens drift eller underhåll av våra gemensamma ytor. Vi i styrelsen har fortsatt att driva föreningen i samma anda och villkor trots inställda stämmor och avsaknad av de beslut som stämman inte har kunnat fatta.
 
Men nu är det äntligen dags. I samband med Trivseldagen den 8 Maj håller vi två på varandra följande möten utomhus på planen för isbanan i närheten av Murarvägens parkering.
Ta med egen stol!
 
Möte nr 1 – Stämma Vår och Höst 2020
Eftersom vi inte genomfört någon stämma under 2020, som bland annat ska behandla resultatet för 2019, uttaxering för år 2021 och val av styrelse, har vi slagit ihop punkterna från de olika dagordningarna till en gemensam. Vi har stämt av med Villaägarnas jurister och fått klartecken, både på hanteringen med att slå ihop årets stämmor till en samt den utökade dagordningen. Dock med en ändring där vi stryker punkterna; anmälan om ej förhandsanmälda frågor samt motioner och flyttar dessa till möte nr 2, för att hantera dessa punkter bara en gång.
 
Styrelsen förslag till inkomst och utgiftsstat för år 2021 är att behålla samma som vi hade för år 2020 eftersom utdebiteringen för år 2021 redan är gjord. Detta är alltså en förändring mot tidigare föreslagen budget som vi också informerade om vid utdelningen av årets fakturor.
 
Möte nr 2 – Stämma Vår 2021
Öppnar direkt efter avslutat möte 1. På detta möte behandlar vi resultatet för 2020, ej förhandsanmälda frågor samt inkomna motioner.
 
 
Materialet inför stämmorna, både möte 1 och möte 2 ligger på hemsidan. Har du inte tillgång till hemsidan finns materialet att hämta hos Margaretha Fagerberg, Spackelgränd 25. Meddela Margaretha i förväg om du vill hämta hos henne.
 
Regeringen har i en tillfällig lag genomfört ändringar för föreningsstämmor som gäller året ut. Den innebär i korthet att ett stämmoombud ska kunna företräda ett obegränsat antal medlemmar. Fullmaktsformulär bifogas och det går bra att kopiera den eller att hämta fler på hemsidan.
 
I dessa Coronatider måste vi tänka på att begränsa antalet närvarande och att endast en person per medlemskap medverkar på stämman.
 
 

Välkomna!

Hur ska årsstämman hanteras med hänsyn till corona?

Se länken HÄR

Senaste Informationsbladet nr 2-2021 
finns >>>> HÄR


Materialet till Möte 1 finns här>>>> HÄR

Materialet till Möte 2 finns här>>>> HÄR


HELGRAPPORT
 

Den här veckan hälsar vi 7 aspiranter välkomna till lokalpolisområde Haninge, Nynäshamn och till ett grymt intressant och utvecklande jobb.
 
Som vanligt har patrullerna haft fullt upp med olika ärenden i helgen, läs om några nedan:
 
HANINGE

Inbrottsstöld i bil då man stal navigationsutrustning.  Norra Vägen, Handen, 9 april, kl 02.00-02.30.
 
Inbrottsstöld på en byggarbetsplats, handmaskiner och verktyg stulna. Brandbergen, 8 - 9 april.
 
Bildelsstöld, stöld av katalysator. Valfiskens Gata, Brandbergen, 8- 9 april.
 
Grov stöld genom inbrottsstöld i en cykelbutik. Handen, söndag 11 april.
 
Inbrott i bil, stöld av verktyg. Sandstensvägen, Jordbro, 11- 12 april.
 
Inbrottsstöld i bostad genom uppbruten entrédörr. Vega, söndag
11 april, kl. 14.50–15.17.
 
Narkotikabrott och rattfylleri under påverkan av narkotika uppdagades vid en fordonskontroll. Skorpionens Gata, Brandbergen, fredag 9 april, kl. 15.30.
 
Narkotikabrott och rattfylleri under påverkan av narkotika, även 2 passagerare i fordonet misstänks för innehav och eget bruk.
Träffgatan i Handen, 9 april, kl. 22.50.
 
Narkotikabrott genom innehav. Västerhaninge, 11 april.
 
Narkotikabrott genom eget bruk, Brandbergen söndag den 11 april.
 
Sexuellt ofredande och misshandel. Målsägande befinner sig i en gångtunnel då en man dyker upp och trycker upp målsägande mot
en vägg. Gärningsmannen avviker när målsägande skriker. Västerhaninge, lördag 10 april, kl. 04.00.
 
Misshandel och olaga hot då en kvinna blev misshandlad av sin man. Handen, 9 april.
 
Grovt olaga hot i Jordbro då en man hotar kvinna och barn i hemmet, lördag 10 april.
 
Grov stöld då en målsägande blir frånryckt sin väska. Den misstänkte grips av polis. Ringvägen, Västerhaninge, 11 april, kl. 05.30.
 
Rattfylleri, Ribby Allé i Västerhaninge, 11 april, kl. 08.20.
 
Grovt rattfylleri, Arkens Väg i Handen, 11 april kl. 23.20.
 
NYNÄSHAMN

Inbrottsstöld i en närbutik i Ösmo Centrum vid två tillfällen i helgen,
tre gärningsmän inne i butiken som sedan avvek i en vit skåpbil.
 
 
Tack till våra unga förare Lukas och Marina i Grannsamverkan unga
som varit ute och kört i helgen.
Idag är Svante och Anders ute och kör grannstödsbilen i Haninge kommun, är du intresserad av att bli förare av grannstödsbilarna kan
du kontakta grannstodhaninge.se/intresse.
 
Ha en bra vecka.
 
/ Lana, kommunpolis

INFORMATION

Hanvedens Entreprenader AB håller på att återställa skadorna i vårt område efter vinterundrhållet.