KALENDARIUM

Våra rabatter:


Blomorado,
Södertäljev.12

Erbjuder 11 % rabatt vid inköp.
OBS! Uppge
kundnummer 1100.

Flügger Färg,
Vendelsövägen 51

Erbjuder 28 % på färg
och spackel. (egen tillverkning)
20 % på Fiona tapeter.
10 % på övriga tapeter
OBS! Uppge
kundnummer 64742.

XL-Bygg Håga Byggvaror,
Tungelstav.73

Erbjuder 15 % på alla
lagerförda artiklar.
Gäller ej kampanjvaror.

Blankett bank

Inför stämman

För boende i samfälligheten finns en grupp på facebook. Besök gärna den.
Föreningens styrelse kommunicerar genom hemsida, mail och brevutskick.

2021 > 10

På stämman i november ska val av ledamöter till styrelsen, revisorer samt valberedning förrättas. Styrelsens ledamöter väljs på 2 år och det sker växelvis vart annat år så att inte alla slutar samtidigt.

I år ska följande funktioner väljas på 2 år:
Ordförande
En (1) ledamot
En (1) styrelsesuppleant
Därutöver:
Två (2) revisorer på ett år
En (1) revisorssuppleant, på ett år

En valberedning på 2 pers ska också väljas på ett år

Nu har alla medlemmar möjlighet att nominera kandidater på ovanstående platser.
Kom med förslag på kandidater till någon i nuvarande valberedning senast 15 oktober.

De som meddelat att de ställer upp för omval är:
Joakim Berggren
Filip Nordin
Lex Samson

Revisorer, ställer upp för nyval:
Marie Frodin (tidigare revisorsuppleant)

Tack på förhand!
Valberedningen

Karin Svenning, tel. 070-9525820
karin.svenning@telia.com

Inger Johansson, tel. 070-3439929
inger.v.johansson@gmail.com