KALENDARIUM

Våra rabatter:


Blomorado,
Södertäljev.12

Erbjuder 11 % rabatt vid inköp.
OBS! Uppge
kundnummer 1100.

Flügger Färg,
Vendelsövägen 51

Erbjuder 28 % på färg
och spackel. (egen tillverkning)
20 % på Fiona tapeter.
10 % på övriga tapeter
OBS! Uppge
kundnummer 64742.

XL-Bygg Håga Byggvaror,
Tungelstav.73

Erbjuder 15 % på alla
lagerförda artiklar.
Gäller ej kampanjvaror.

Blankett bank

Inför stämman

För boende i samfälligheten finns en grupp på facebook. Besök gärna den.
Föreningens styrelse kommunicerar genom hemsida, mail och brevutskick.

2021 > 12

ISBANAN

Hej!

Nu är isbanan spolad
Välkomna!

GRANNSAMVERKAN

NYHETSBREV OM GRANNSAMVERKAN I HANINGE
NOVEMBER / DECEMBER 2021
HÄR

 

INFORMATION

Hej

Nu finns protokollet från stämman den 25 november samt Presentationen under
Arkiv -> 2021

INFORMATION


Hej


Ber er att inte skyffla ut snön på gator och gångvägar för att underlätta för gående och vår snöröjare.

När snöröjare är ute och gör sitt jobb, så ber vi er att inte stoppa snöröjare.
Är det något ni vill förmedla, så gör det via hemsidan.
Tack!


Styrelsen