KALENDARIUM

Våra rabatter:


Blomorado,
Södertäljev.12

Erbjuder 11 % rabatt vid inköp.
OBS! Uppge
kundnummer 1100.

Flügger Färg,
Vendelsövägen 51

Erbjuder 28 % på färg
och spackel. (egen tillverkning)
20 % på Fiona tapeter.
10 % på övriga tapeter
OBS! Uppge
kundnummer 64742.

XL-Bygg Håga Byggvaror,
Tungelstav.73

Erbjuder 15 % på alla
lagerförda artiklar.
Gäller ej kampanjvaror.

Blankett bank

Inför stämman

För boende i samfälligheten finns en grupp på facebook. Besök gärna den.
Föreningens styrelse kommunicerar genom hemsida, mail och brevutskick.

2013 > 12

INFORMATION

Senaste Informationsbladet, nr 13-2013 finns >>>>>> HÄR
Höststämman beslutade omvälja styrelsen.
Revisor Benny Westerberg avgick efter ca 20-års verksamhet inom Hantverkaren och ersattes av Börje Carlsson. Till ny revisor valdes Per-Olof Ståhlberg
Årsavgifterna för hyra av p-platserna höjdes. F r o m 2014 kostar hyra av p-plats för boende i Hantverkaren 1.200 kr/år, och För icke boende hos oss blir årshyran 2.500 kr/år.Se Höststämmans protokoll som finns under Information
Vad beslutade Höststämman? Läs protokollet, bilaga till Info.bladet: Läs >> HÄR

Apropå halka: Alla Haningebor som fyllt 65 har möjlighet att få ett par broddar – helt kostnadsfritt.
Det är Haninge kommun som delar ut broddarna.
I Västerhaninge finns broddar att hämta på Parkvillan, Träffpunkt för seniorer, from nästa vecka
(v50, 9-14 dec). Adress: Ringvägen 2 B.
Parkvillan har öppet Må-fr 9-16 och lö 9-15.

HÖJD BEREDSKAP!

Inför ”Svens” eventuella härjningar i vårt område vill vi meddela att vår snöröjare,
Hanvedens Entr. är startklara om det kommer snö.
Men det verkar  komma mest som slask. Det blir sandning, och det sandas när det
har frusit så att sanden kan bita sig fast i isen.
Kommunen har sandat gång- och cykelbanor i natt, men måste sanda när det har frusit på igen.
(Vi har haft kontakt med Hanvedens ca kl. 10.30 och kontakten fortlöper.)

GRANNSAMVERKAN

Nyhetsbrev från Grannsamverkan i Haninge, November månad 2013>>>>>> HÄR