INFORMATION

Senaste Informationsbladet, nr 13-2013 finns >>>>>> HÄR
Höststämman beslutade omvälja styrelsen.
Revisor Benny Westerberg avgick efter ca 20-års verksamhet inom Hantverkaren och ersattes av Börje Carlsson. Till ny revisor valdes Per-Olof Ståhlberg
Årsavgifterna för hyra av p-platserna höjdes. F r o m 2014 kostar hyra av p-plats för boende i Hantverkaren 1.200 kr/år, och För icke boende hos oss blir årshyran 2.500 kr/år.Se Höststämmans protokoll som finns under Information
Vad beslutade Höststämman? Läs protokollet, bilaga till Info.bladet: Läs >> HÄR

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter