KALENDARIUM

Våra rabatter:


Blomorado,
Södertäljev.12

Erbjuder 11 % rabatt vid inköp.
OBS! Uppge
kundnummer 1100.

Flügger Färg,
Vendelsövägen 51

Erbjuder 28 % på färg
och spackel. (egen tillverkning)
20 % på Fiona tapeter.
10 % på övriga tapeter
OBS! Uppge
kundnummer 64742.

XL-Bygg Håga Byggvaror,
Tungelstav.73

Erbjuder 15 % på alla
lagerförda artiklar.
Gäller ej kampanjvaror.

Blankett bank

Gå gärna in på "Hantverkarens samfällighetsförening" på Facebook

2014 > 02

Onsdag 2014-02-19 kl 13.00-14.00.
Okänd gärningsman har brutit sig in genom altandörren på baksidan.
En granne har uppgett att en svartklädd
man kom gående med bestämda steg
och gick in på målsägandes tomt.

INFORMATION

Inger Johansson har lämnat sitt uppdrag som styrelseledamot och sekreterare.

INFORMATION

KALLELSE TILL VÅRSTÄMMAN 10 april 2014


Datum/tid: Torsdagen den 10 april klockan 19:00
Lokal: Ribbybergsskolans matsal


Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast onsdagen den
12 mars 2014.
Det går bra att sända motioner per brev direkt till någon av styrelserepresentanterna eller till vår
e-postadress info@hantverkarens.com


Inkomna motioner samt verksamhetsberättelse, resultaträkning och revisorernas berättelse för 2013 kommer att skickas ut i början av vecka 13.


PARKERINGSPLATSERNA
Våra gästparkeringar är endast till för just gästparkerande!


PÅGÅENDE VA-ARBETEN INOM HANTVERKARENS OMRÅDE
Enligt kommunens plan skall grävandet vara klart den 15 mars.

INFORMATION

Senaste Informationsbladet, nr 01-2014 finns >>>>>> HÄR.

GRANNSAMVERKAN

Nyhetsbrev2- 2014 från Grannsamverkan i Haninge, januari månad 2014>>>>>> HÄR