INFORMATION

KALLELSE TILL VÅRSTÄMMAN 10 april 2014


Datum/tid: Torsdagen den 10 april klockan 19:00
Lokal: Ribbybergsskolans matsal


Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast onsdagen den
12 mars 2014.
Det går bra att sända motioner per brev direkt till någon av styrelserepresentanterna eller till vår
e-postadress info@hantverkarens.com


Inkomna motioner samt verksamhetsberättelse, resultaträkning och revisorernas berättelse för 2013 kommer att skickas ut i början av vecka 13.


PARKERINGSPLATSERNA
Våra gästparkeringar är endast till för just gästparkerande!


PÅGÅENDE VA-ARBETEN INOM HANTVERKARENS OMRÅDE
Enligt kommunens plan skall grävandet vara klart den 15 mars.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter