KALENDARIUM

Våra rabatter:


Blomorado,
Södertäljev.12

Erbjuder 11 % rabatt vid inköp.
OBS! Uppge
kundnummer 1100.

Flügger Färg,
Vendelsövägen 51

Erbjuder 28 % på färg
och spackel. (egen tillverkning)
20 % på Fiona tapeter.
10 % på övriga tapeter
OBS! Uppge
kundnummer 64742.

XL-Bygg Håga Byggvaror,
Tungelstav.73

Erbjuder 15 % på alla
lagerförda artiklar.
Gäller ej kampanjvaror.

Blankett bank

Inför stämman

För boende i samfälligheten finns en grupp på facebook. Besök gärna den.
Föreningens styrelse kommunicerar genom hemsida, mail och brevutskick.

2015 > 03

Kommer att ske under vecka 14 och 15

Hej!

En boende har precis kontaktat mig och berättat om en man som går omkring i Hantverksområdet i Västerhaninge. Denne man säger sig komma från Securitas och vill komma in hos de boende för att kontrollera deras larm. Den som ringde mig har kontaktat Securitas, men de har ingen personal utsänd som har ett ärende liknande detta. Därför ber jag er att vara vaksamma och inte släppa in någon som ringer på
era dörrar och som inte klart och tydligt kan redogöra för sitt ärende.

I samband med detta kan även nämnas att det figurerat individer i Västerhaninge som påstår sig samla pengar till en organisation för döva. Detta verkar inte heller seriöst, så tänk er för.
Ge inte pengar till någon som ni inte känner att ni kan lita på.       

 
Hälsningar

Bitte Svensson

Lokalpolisområde Haninge/Nynäshamn

INFORMATION

KALLELSE till VÅRSTÄMMAN 23 april 2015
 

Datum/tid: Torsdagen den 23 april kl. 19.00
Lokal: Ribbybergsskolans matsal

Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast onsdagen den 6 april 2015.

Det går bra att sända motioner per brev direkt till någon av styrelserepresentanterna
eller till vår e-postadress info@hantverkarens.com

Ev. motioner kommer efter att de har behandlats av styrelsen att skickas ut via
Informationsbladet och läggas ut på vår hemsida.

Det gäller även övriga möteshandlingar som skall behandlas av Vårstämman.
Det gäller verksamhetsberättelserna och ekonomiska berättelserna för Sektion 1
och Sektion 2.

Styrelsen kommer också att presentera kommande arbeten vid Trivseldagarna
(tidigare Vår- och Höststäddagarna) samt arbetet med att sommarunderhållet
läggs ut på entreprenad.

 

INFOMATIONSBLADET

Senaste Informationsbladet, nr 01-2015 finns >>>>>> HÄR.

GRANNSAMVERKAN

NYHETSBREV FÖR GRANNSAMVERKAN I HANINGE FEBRUARI 2015 >>>>>>>>Här