INFORMATION

KALLELSE till VÅRSTÄMMAN 23 april 2015
 

Datum/tid: Torsdagen den 23 april kl. 19.00
Lokal: Ribbybergsskolans matsal

Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast onsdagen den 6 april 2015.

Det går bra att sända motioner per brev direkt till någon av styrelserepresentanterna
eller till vår e-postadress info@hantverkarens.com

Ev. motioner kommer efter att de har behandlats av styrelsen att skickas ut via
Informationsbladet och läggas ut på vår hemsida.

Det gäller även övriga möteshandlingar som skall behandlas av Vårstämman.
Det gäller verksamhetsberättelserna och ekonomiska berättelserna för Sektion 1
och Sektion 2.

Styrelsen kommer också att presentera kommande arbeten vid Trivseldagarna
(tidigare Vår- och Höststäddagarna) samt arbetet med att sommarunderhållet
läggs ut på entreprenad.

 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter