KALENDARIUM

Våra rabatter:


Blomorado,
Södertäljev.12

Erbjuder 11 % rabatt vid inköp.
OBS! Uppge
kundnummer 1100.

Flügger Färg,
Vendelsövägen 51

Erbjuder 28 % på färg
och spackel. (egen tillverkning)
20 % på Fiona tapeter.
10 % på övriga tapeter
OBS! Uppge
kundnummer 64742.

XL-Bygg Håga Byggvaror,
Tungelstav.73

Erbjuder 15 % på alla
lagerförda artiklar.
Gäller ej kampanjvaror.

Blankett bank

Inför stämman

För boende i samfälligheten finns en grupp på facebook. Besök gärna den.
Föreningens styrelse kommunicerar genom hemsida, mail och brevutskick.

2015 > 04

STUBBFRÄSNING

På Vårstämman meddelade styrelsen att stubbfräsning skulle påbörjas under fredagen (24 april). Det blev inte av p.g.a. sjukdom. Ev. att det
blir av under nästa vecka eller veckan därpå.

REVISORERNA

Per-Olof ”Olle” STÅHLBERG har meddelat att han lämnar sitt revisorsuppdrag fr.o.m. 1 maj. Revisorssuppleant Jörgen LEIKVIK går från samma datum in som revisor.

INFORMATIONSBLADET

Senaste Informationsbladet, nr 03-2015 finns >>>>>> HÄR.

INFORMATION

Häckar och trafiksäkerhet
Kommunens information för ökad trafiksäkerhet.
Se även broschyren ”Klipp häcken”

INFORMATION

Utmed Rönnallén, utanför fastigheten Pytsgränd 9, är asfalten uppriven.
Den 10 mars uppstod det ett läckage på vattenledning som innebar att kommunens
VA-avd. var tvungen att gräva upp och därmed riva upp asfalten. Fortfarande inte iordningsställt.
Vi har påpekat detta och framfört önskemål om skyndsamt återställande.
Ni som cyklar mot Norra Lekplatsen; SE UPP. Vass asfaltskant!

VÅRSTÄMMAN

Handlingar till Vårstämman återfinns i INFORMATIONSBLAD nr 2-2015,
som har utdelats till alla medlemmar. 
Se under VÅRSTÄMMAN 2015, "Luntan" (blad 3)

Styrelsen tidigare meddelat har vi har för avsikt att lägga ut "sommarunderhållet" på vår utemiljö.
Avtal har tecknats med entreprenörfirman Det Gröna Ute- och innemiljö AB, Tungelsta.
Arbetet pågår under veckorna 16-48.
På Vårstämman kommer vi att mera i detalj  redogöra över avtalet.
Entreprenören Therese Brunholtz kommer att medverka.

INFORMATIONSBLADET

Senaste Informationsbladet, nr 02-2015 finns >>>>>> HÄR.

Där finns att läsa om VÅRSTÄMMAN den 23 april, TRIVSELDAGEN
( tidigare STÄDDAGEN) den 9 maj och TRAFIKSÄKERHETEN.

GRANNSAMVERKAN

NYHETSBREV FÖR GRANNSAMVERKAN I HANINGE MARS 2015 >>>>>>>>Här

 
Önskar Styrelsen!

INFORMATION

SÅ HÄR SKA VI INTE HA DET!

 

I lördags såg det ut så här i Norra lekparken.
Det är en lekpark och ingen hundrastgård!


Hundägaren kan vara boende i Hantverkaren eller som
passerar genom vårt område.