REVISORERNA

Per-Olof ”Olle” STÅHLBERG har meddelat att han lämnar sitt revisorsuppdrag fr.o.m. 1 maj. Revisorssuppleant Jörgen LEIKVIK går från samma datum in som revisor.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter