KALENDARIUM

Våra rabatter:


Blomorado,
Södertäljev.12

Erbjuder 11 % rabatt vid inköp.
OBS! Uppge
kundnummer 1100.

Flügger Färg,
Vendelsövägen 51

Erbjuder 28 % på färg
och spackel. (egen tillverkning)
20 % på Fiona tapeter.
10 % på övriga tapeter
OBS! Uppge
kundnummer 64742.

XL-Bygg Håga Byggvaror,
Tungelstav.73

Erbjuder 15 % på alla
lagerförda artiklar.
Gäller ej kampanjvaror.

Blankett bank

Inför stämman

För boende i samfälligheten finns en grupp på facebook. Besök gärna den.
Föreningens styrelse kommunicerar genom hemsida, mail och brevutskick.

2015 > 07

INFO FRÅN POLISEN

Hej
 
För kännedom- Förberedelse för inbrott.
 
I dag 21 juli, under em-tidig kväll,   har någon/några rest en stege mot övervåningsfönstret Henriksb.v. 40. Upptäcktes av husägarna då de kom hem.
 
Ser Ni någon obehörig röra sig kring våra hus, ring 112 och informera polisen. Det finns ett ärende-info om stegen på polisens ledningscentral.
 
Hittar Ni en t.ex. en sten på soptunnan eller brevlådan, ring 11414 och informera. Lås in Era stegar
 
Är vi uppmärksamma så skrämmer vi förhoppningsvis bort "busarna".

Vänliga hälsningar
 
Anders Melander

Boende i Vendelsömalm

AKTUELLT

Mera Aktuellt om Målarvägens parkeringsplats!

Vi är jätteglada att vi så här i semestertider får hjälp med att förbättra parkeringsplatsen. Arbetet fortsätter även i morgon, 8 juli.

Den kommer att vara avstängd fram till klockan 16, men därefter är det
fritt fram för parkering.

AKTUELLT

Arbetet på Muraravägens parkeringsplats fortsätter redan nu!
I morgon, 7 juli, kommer därför parkeringsplatsen att vara avstängd
fram till ca klockan 16:00.

AKTUELLT

Vid trafiksäkerhetskommitténs möte den 10 juni beslutades att upprätta
en enkät gällande vår trafiksäkerhet.
Alla i området ska få möjlighet att tycka till.
Enkäten är sedan en tid utskickad till alla.

 Trafiksäkerhetskommittén önskar enkäten åter den 31 juli 2015.

AKTUELLT

Från klockan 18:00 i eftermiddag och fram till klockan 18:00 i morgon (6 juli) är delar av Målarvägens parkering, den norra delen, avstängd.
Det kommer att utföras diverse jobb; skrapa bort ogräs, plana till grusplanerna; väga av ytan för bättre vattenavrinning m. m.

Ogräset m. m. kommer att t.v. placeras i en hög på gästparkeringen.
Lite längre fram kommer den södra delen att bearbetas.
Information om när det blir dags kommer både på hemsidan och direkt till ”hyresgästerna”.