AKTUELLT

Vid trafiksäkerhetskommitténs möte den 10 juni beslutades att upprätta
en enkät gällande vår trafiksäkerhet.
Alla i området ska få möjlighet att tycka till.
Enkäten är sedan en tid utskickad till alla.

 Trafiksäkerhetskommittén önskar enkäten åter den 31 juli 2015.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter