KALENDARIUM

Våra rabatter:


Blomorado,
Södertäljev.12

Erbjuder 11 % rabatt vid inköp.
OBS! Uppge
kundnummer 1100.

Flügger Färg,
Vendelsövägen 51

Erbjuder 28 % på färg
och spackel. (egen tillverkning)
20 % på Fiona tapeter.
10 % på övriga tapeter
OBS! Uppge
kundnummer 64742.

XL-Bygg Håga Byggvaror,
Tungelstav.73

Erbjuder 15 % på alla
lagerförda artiklar.
Gäller ej kampanjvaror.

Blankett bank

Inför stämman

För boende i samfälligheten finns en grupp på facebook. Besök gärna den.
Föreningens styrelse kommunicerar genom hemsida, mail och brevutskick.

2015 > 11

INFORMATIONSBLADET

Senaste Informationsbladet, nr 9-2015 finns >>>> HÄR
 

INFORMATIONSBLADET

Senaste Informationsbladet, nr 8-2015 finns >>>> HÄR
 

INFORMATION FRÅN VALBEREDNINGEN

Höststämman (den 26 november) ska välja representanter till styrelsen och revisorer m.m.

Detta arbete har visat sig vara ganska besvärligt. Vi har tyvärr inte ännu inget förslag att presentera. Valberedningen, Kerstin Nilsson (Passgränd 3), Anna Lena JANSSE (Penselgränd 7) och Susanna LÖFGREN (Kvastgränd 9) har ”undersökt” intresset genom kontakter, lyssnande med boende och förfrågan på höstens Trivseldag. Tyvärr har ingen nappat. Vid valberedningens senaste möte framkom att ett ”upprop” via Informations-bladet och på vår Hemsida kan kanske ”hjälpa till”.

De val som ska genomföras är:

Ordförande, 2 år (nuvarande Paul ”Palle” Lindblom har avsagt sig ev. omval)
En ledamot, 2 år (nuvarande Kajsa Hartonen, kassör, har avsagt sig ev. omval)
En suppleant, 1 år (nuvarande Claire Boholm har avsagt sig ev. omval) 
En revisorssuppleant, 1 år (nuvarande vakant) 

Du som är intresserad: Kontakta Kerstin NILSSON (Valberedningens sammankallande), tfn: 08-500 224 46 alt. 073-635 14 84.

Minnesanteckningar från möte med Polisen och Grannsamverkan den 2 november 2015.
 

I morse fick ni polisens månadsrapport och det som bör noteras är att det har varit två åldringsbrott, ett i Handen och det andra I Västerhaninge på Solhemsvägen.

Dessutom har det varit ytterligare två fall av skadegörelse i norra delen av kommunen.

Under aktuellt kan man läsa om att båtsamverkan har kommit i gång. Ett tips till Er som förvarar båten på tomten är ta bort motorn, drevet och GPS:en.

Oroliga områden i kommunen är fortfarande Lyckebyskolan, Åbygården och Brandbergen. Insatser med SOC och kommunen samt X com pågår.

Två är anhållna efter den grova misshandeln i Jordbro den 25 oktober.

Flyktingförläggningarna behöver mycket tillsyn.

Antalet anmälda brott har under 2015 hittills ökat med 16,2%.

Organisationen inom polisen fortgår som planerat (med viss stön och stånk).

Nu är det 180 poliser som arbetar i Nynäshamn/Haninge området. Ett antal av dessa är just nu utlånade till Malmö.

Under decembermötet kommer en Iman från moskén i Handen och Sjöpolisen att inbjudas.
 

Margaretha Fagerberg

GRANNSAMVERKAN

NYHETSBREV FÖR GRANNSAMVERKAN I HANINGE OKTOBER 2015 >>>>> Här