VIKTIGT- VIKTIGT-VIKTIGT

INFORMATION FRÅN VALBEREDNINGEN

Höststämman (den 26 november) ska välja representanter till styrelsen och revisorer m.m.

Detta arbete har visat sig vara ganska besvärligt. Vi har tyvärr inte ännu inget förslag att presentera. Valberedningen, Kerstin Nilsson (Passgränd 3), Anna Lena JANSSE (Penselgränd 7) och Susanna LÖFGREN (Kvastgränd 9) har ”undersökt” intresset genom kontakter, lyssnande med boende och förfrågan på höstens Trivseldag. Tyvärr har ingen nappat. Vid valberedningens senaste möte framkom att ett ”upprop” via Informations-bladet och på vår Hemsida kan kanske ”hjälpa till”.

De val som ska genomföras är:

Ordförande, 2 år (nuvarande Paul ”Palle” Lindblom har avsagt sig ev. omval)
En ledamot, 2 år (nuvarande Kajsa Hartonen, kassör, har avsagt sig ev. omval)
En suppleant, 1 år (nuvarande Claire Boholm har avsagt sig ev. omval) 
En revisorssuppleant, 1 år (nuvarande vakant) 

Du som är intresserad: Kontakta Kerstin NILSSON (Valberedningens sammankallande), tfn: 08-500 224 46 alt. 073-635 14 84.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter