KALENDARIUM

Våra rabatter:


Blomorado,
Södertäljev.12

Erbjuder 11 % rabatt vid inköp.
OBS! Uppge
kundnummer 1100.

Flügger Färg,
Vendelsövägen 51

Erbjuder 28 % på färg
och spackel. (egen tillverkning)
20 % på Fiona tapeter.
10 % på övriga tapeter
OBS! Uppge
kundnummer 64742.

XL-Bygg Håga Byggvaror,
Tungelstav.73

Erbjuder 15 % på alla
lagerförda artiklar.
Gäller ej kampanjvaror.

Blankett bank

Inför stämman

För boende i samfälligheten finns en grupp på facebook. Besök gärna den.
Föreningens styrelse kommunicerar genom hemsida, mail och brevutskick.

2015 > 12

NYÅRSHÄLSNING

GOD FORTSÄTTNING
och kom ihåg att from Nyårsdagen
kör vi 20 på våra gränder!
 
GOTT NYTT ÅR
till er alla I Hantverkarn!

 

       Styrelsen önskar alla i Hantverkaren
           GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

Höststämman beslutade att from den 1 januari 2016 ändras nuvarande maxhastighet 30 km/tim på våra gränder till 20 km/tim!
Detta i syfte att förbättra vår trafiksäkerhet.
From nästa fredag, den 1 januari (Nyårsdagen) är det 20 som gäller på våra gränder. Ej 30.

Och kom ihåg; högerregeln gäller även för oss i Hantverkaren!

Årsavgiften till Sektion 1 höjs med 700 kr till 4 700 kr.
Årsavgiften till Sektion 2 kommer att sänkas med 700 kr till 550 kr.
I Höststämmans protokoll som bifogades Informationsblad nr 10-2015 kan du läsa mer om förändringarna.

Höststämman beslutade utse Joakim “Jocke” BERGGREN, Okgränd 7 till ny ordförande.
Kajsa Hartonen, Baljegränd 12 och Lex SAMSON, Kvastgränd 14 omvaldes till ordinarire ledamöter.
Margarteha FAGERBERG, Spackelgränd 25 nyvaldes (kompletteringsval) till ledamot på ett år.
Nya suppleanter är Anders PÄRHAGEN, Pytsgränd 3 och Susanna LÖFGREN, Kvastgränd 9.
Paul “Palle” Lindblom och Claire BOHOLM lämnade sina styrelseuppdrag.
    

Informationsblad nr 10-2015 finns >>>> HÄR  

Innehåller kort rapport från Höststämman och dess protokoll.
Har blivit några dagar försenat p g a tryckeristrul. Inte bara hemsidan som strular.

Nu  är protokollet färdigjusterat. Bifogas här.
I protokollet finns ett antal bilagor, bilaga 1-12.
Bilagorna 2 och 9 finns dock inte med. Orsak: Det finns inga bilagor 2 och 9! Tryckfelsnisse har varit framme….  
Protokollet kommer att delas ut till alla medlemmar via
Informationsblad nr 10-2015.

HEMSIDAN

Nu är hemsidan i bruk igen!

Vid den hårda blåsten förra veckoslutet slog blåsten ut belysningen i vår julgran.
P g a den vattensjuka gräsmattan kunde inte skyliften, som behövs,
användas. Men imorgon, tisdag, kommer belysningen att lagas.

VATTENAVSTÄNGNING

Kommuns VA-jour meddelar att i morgon f m kommer vattnet till vissa hushåll att avstängas under ca 2 timmar.
Det gäller delar av Spackelgränd och e v andra gränder i närheten.
De som berörs kommer att underrättas muntligen innan arbetet påbörjas.

Som vi tidigare meddelat skulle rubricerade läggas ut på vår hemsida den 10 december. Tyvärr var hemsidan under översyn förra veckan.

Den 14 december (idag) skulle protokollet m. m. delges alla medlemmar via informationsblad nr 10-2015.  

Vi har ännu inte erhållit något färdigjusterat protokoll. Så fort vi fått det kommer vi att påbörja distributionen.   

INFORMATION

Under nästa vecka (v50) 7-14 december kommer hemsidan att vara
stängd p g a teknisk översyn.

NU ÄR DET LAGAT!

Asfaltsområdet Rönnbärsallén hörnet Pytsgränd som varit borta sedan i början av april är nu (äntligen) lagad av kommunen!  

NYTT GRÄNDOMBUD

Peter Svedefelt, grändombud på Hammargränd har meddelat att han vill lämna detta uppdrag.

Till nytt grändombud har styrelsen utsett Pia VIRVING, Hammargränd 9.

 Tack Peter och lycka till Pia! 

HÄMTA GRATIS SAND

Grattis broddar till seniorer - klicka här