NYA MEDLEMSAVGIFTER FROM JANUARI 2016

Årsavgiften till Sektion 1 höjs med 700 kr till 4 700 kr.
Årsavgiften till Sektion 2 kommer att sänkas med 700 kr till 550 kr.
I Höststämmans protokoll som bifogades Informationsblad nr 10-2015 kan du läsa mer om förändringarna.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter