KALENDARIUM

Våra rabatter:


Blomorado,
Södertäljev.12

Erbjuder 11 % rabatt vid inköp.
OBS! Uppge
kundnummer 1100.

Flügger Färg,
Vendelsövägen 51

Erbjuder 28 % på färg
och spackel. (egen tillverkning)
20 % på Fiona tapeter.
10 % på övriga tapeter
OBS! Uppge
kundnummer 64742.

XL-Bygg Håga Byggvaror,
Tungelstav.73

Erbjuder 15 % på alla
lagerförda artiklar.
Gäller ej kampanjvaror.

Blankett bank

Gå gärna in på "Hantverkarens samfällighetsförening" på Facebook

2016 > 03

Kommer att ske under vecka 12 och 13

GRANNSAMVERKAN

NYHETSBREV FÖR GRANNSAMVERKAN I HANINGE FEBRUARI 2016 >>>>>> HÄR

KALLELSE till VÅRSTÄMMAN 21 april 2016

Datum/tid: Torsdagen den 21 april kl. 19.00
Lokal: Ribbybergsskolans matsal

Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast
tisdagen den 29 mars 2016.

Det går bra att sända motioner per brev direkt till någon av 
styrelserepresentanterna eller till vår e-postadress info@hantverkarens.com

Inkomna motioner samt verksamhetsberättelse, ekonomiska
rapporter och revisionsberättelsen för år 2015 kommer att
skickas ut senast i början av vecka 12.

INFORMATIONSBLADET

Senaste Informationsbladet, nr 1-2016 finns >>>> HÄR