AKTUELL INFORMATION

KALLELSE till VÅRSTÄMMAN 21 april 2016

Datum/tid: Torsdagen den 21 april kl. 19.00
Lokal: Ribbybergsskolans matsal

Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast
tisdagen den 29 mars 2016.

Det går bra att sända motioner per brev direkt till någon av 
styrelserepresentanterna eller till vår e-postadress info@hantverkarens.com

Inkomna motioner samt verksamhetsberättelse, ekonomiska
rapporter och revisionsberättelsen för år 2015 kommer att
skickas ut senast i början av vecka 12.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter