KALENDARIUM

Våra rabatter:


Blomorado,
Södertäljev.12

Erbjuder 11 % rabatt vid inköp.
OBS! Uppge
kundnummer 1100.

Flügger Färg,
Vendelsövägen 51

Erbjuder 28 % på färg
och spackel. (egen tillverkning)
20 % på Fiona tapeter.
10 % på övriga tapeter
OBS! Uppge
kundnummer 64742.

XL-Bygg Håga Byggvaror,
Tungelstav.73

Erbjuder 15 % på alla
lagerförda artiklar.
Gäller ej kampanjvaror.

Blankett bank

Inför stämman

För boende i samfälligheten finns en grupp på facebook. Besök gärna den.
Föreningens styrelse kommunicerar genom hemsida, mail och brevutskick.

2016 > 04

INFORMATION

KALLELSE till VÅRSTÄMMAN 21 april 2016
 
Datum/tid: Torsdagen den 21 april kl. 19.00
 
Lokal: Ribbybergsskolans matsal
 
 
Här kommer årets material till vårstämman, välkomna.
 
Vi lämnar även med Välkomstmaterialet som fortsättningsvis kommer att delas ut av grändombuden.
 
Lite hålltider
 
19.00 Mötets öppnande
 
20.00 Fika
 
21.30 Mötets avslutande
 
 
Kan ni ej närvara, lämna gärna med fullmakt till någon som ska gå.
 

VÄLKOMNA!

Minnesanteckningar från möte med närpolisen måndagen den 4 april 2016.
 
Hoppas att ni har läst rapporten som ni fick häromdagen. Ni ser att det har varit en del inbrott och det mesta händer under kvällen eller natten. För det mesta går de in bakvägen, lyfter ut hela fönster eller dörrar. Det hörs mycket lite när de arbetar och de är enligt polisen otroligt skickliga. Vi uppmanas att se till att det inte finns buskage på baksidan så de kan arbeta ostört. Polisen har också svårt att hitta spår som kan leda till ett gripande. De flesta använder handskar och är noga med att inte lämna andra spår efter sig.

Undertecknad berättar att det har förekommit skjutning med vapen uppe på vår kulle. Polisen kontaktades och var där med hundar. De kunde dock inte hitta några obehöriga. Vi uppmanas att hålla ögonen vidöppna och kontakta dem igen om det upprepas. Noga också att vi uppmärksammar om det står obehöriga bilar på våra gränder upp mot kullen.

Moskéerna i Haninge har startat nattvandringar.

Polisen har senaste tiden arbetat mycket vid olika skolor.  De har kontrollerat hastigheter och även tittat på föräldrars agerande när de hämtar och lämnar sina barn. Intressant!!  Bitte berättar att det inte alltid är barnens säkerhet som är första prioritet, utan föräldrarnas tidspress! Polisen är nöjd med sin insats och säkerheten kring skolorna de besökt är bättre.

Polisen har också arbetat med tillsyn på olika krogar i Haninge.

Samverkansavtalet mellan kommunen och polisen är nu helt klart och undertecknat. Avtalet gäller främst tryggheten för medborgarna i Haninge. På frågan om var avtalet finns för läsning så visste man inte. Förhoppningsvis finns det på Haninge kommuns hemsida för de som är intresserade.

Under våren kommer polisen att genomföra en enkät om hur medborgarna ställer sig till just ”medborgarlöften”.

Muskö har varit hårt drabbat av båtstölder, polisen kommer under sommaren att intensifiera stödet till både grannsamverkan och båtsamverkan.

Bitte berättar att den finns ”appar” som kan hjälpa oss med att utveckla vår grannsamverkan. Vet inte i skrivandets stund hur dessa fungerar men det kan nog vara värt att undersökas. Är det någon som har kunskap kan vi kanske få veta det under vårstämman.
 
Margaretha Fagerberg

GRANNSAMVERKAN

NYHETSBREV FÖR GRANNSAMVERKAN I HANINGE
MARS 2016

 HÄR