INFORMATION

KALLELSE till VÅRSTÄMMAN 21 april 2016
 
Datum/tid: Torsdagen den 21 april kl. 19.00
 
Lokal: Ribbybergsskolans matsal
 
 
Här kommer årets material till vårstämman, välkomna.
 
Vi lämnar även med Välkomstmaterialet som fortsättningsvis kommer att delas ut av grändombuden.
 
Lite hålltider
 
19.00 Mötets öppnande
 
20.00 Fika
 
21.30 Mötets avslutande
 
 
Kan ni ej närvara, lämna gärna med fullmakt till någon som ska gå.
 

VÄLKOMNA!

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter