KALENDARIUM

Våra rabatter:


Blomorado,
Södertäljev.12

Erbjuder 11 % rabatt vid inköp.
OBS! Uppge
kundnummer 1100.

Flügger Färg,
Vendelsövägen 51

Erbjuder 28 % på färg
och spackel. (egen tillverkning)
20 % på Fiona tapeter.
10 % på övriga tapeter
OBS! Uppge
kundnummer 64742.

XL-Bygg Håga Byggvaror,
Tungelstav.73

Erbjuder 15 % på alla
lagerförda artiklar.
Gäller ej kampanjvaror.

Blankett bank

Inför stämman

För boende i samfälligheten finns en grupp på facebook. Besök gärna den.
Föreningens styrelse kommunicerar genom hemsida, mail och brevutskick.

2016 > 12

EXTRASTÄMMA
 
Kallelse till extrastämma 20170126
Var? Ribbybergsskolans matsal
När? 19.00
Varför? Besluta om grävning eller ej i gator på vår samfällighet
 
Hej, för att bringa lite reda i fiberfrågan så kallar styrelsen till extrastämma, vi kommer även att bjuda in representanter från Comhem, Svensk Infrastruktur och Telia för att svara på era frågor, maila gärna till styrelsen så vidarebefodrar vi frågorna till representanterna så de kan förbereda sig.
Vi börjar med information från våra gäster kl 19.00 och avslutar den senast 21.00 då informationsmötet tar slut och vi tackar våra gäster för informationen och när de gått så får stämman besluta om grävning eller ej.
 
19.00-21.00  Informationsmöte
21.00-22.00 Extrastämma
 
Tiderna är ca-tider men stämman hålls EFTER informationen.
 
Välkomna

INFORMATIONSBLADET

Senaste Informationsbladet nr 10-2016 finns >>>> HÄR

INFORMATIONSBLADET

Senaste Informationsbladet nr 9-2016 finns >>>> HÄR

Hej
 
Fiber eller inte?
 
Svensk Infrastruktur kontaktade styrelsen i somras och undrade hur vi ställde oss till att de skulle presentera ett förslag till medlemmarna, jag, Joakim Berggren, var då tydlig med att styrelsen inte skulle hålla i några installationer utan fiberinstallationer blev en fråga mellan den enskilde medlemmen och Svensk infrastruktur. Sedan gick Telia ut med ett erbjudande, vilket styrelsen heller inte är inblandad i installationen av.
 
Frågan som samfälligheten måste ta ställning till innan någon fiber överhuvudtaget ska grävas ner oberoende av vem man väljer är om samfälligheten godkänner att våra gemensamma vägar grävs upp samt om vi godkänner att det ska grävas över våra tomter, även om fiberinstallatören ska passera en fastighet och in till grannfastigheten.
Det måste göras på en stämma och vi planerar att kalla till en extrastämma i Januari bara för att besluta om detta.
 
Glöm inte våra sponsorer XL-Bygg, Blomorado och Flugger.
 
 

GOD JUL
Önskar
Styrelsen

Bitte Svensson och Lars Göran Stridh inleder möter och hälsar oss välkomna.

Max Åkervall som numera kallas för lokalpolischef kommer att berätta lite om verksamheten.

Sara Paulsen och Joel Salander berättar om CIG.

Max: Han tackar Grannsamverkansrepresentanterna för ett mycket stort engagemang och påpekar det viktiga med gemensamt ansvar.

Max berättar att han tror på den nya polisorganisationen och ser framåt med stor tillförsikt och han driver arbetet med att effektivisera polisarbetet med stor glädje.

Max varnar oss för de digitala bedrägerierna som hela tiden ökar i antal.

I hela region Syd är det mellan 1700 och 1800 anställda poliser och i snitt är 1/3 på fältet och 1/3 bedriver utredningar och den sista tredjedelen är stödpersonal. Mycket stora resurser går åt till demonstrationer och diverse idrottsaktiviteter som tex fotboll och hockey. Cirka 33% av alla ärenden går vidare till åklagarämbetet.

Joel och Sara: På CIG (sociala insatsgruppen) är det sex anställda socionomer som arbetar heltid med att motverka kriminalitet bland ungdomar i Haninge. De arbetar med ca tio ungdomar åt gången och de skapar ett starkt och strukturerat nätverk med självklart föräldrar, men sedan polisen, socialtjänsten, skolan och andra intressenter för att hålla ungdomarna borta från droger och kriminalitet. Denna verksamhet har pågått sedan 2013 och förväntas fortsätta så länge behovet finns.

Lars Göran: Bostadsinbrotten har ökat markant de sista åren och den största ökningen sker i bostadshus. Polisen uppfattar att det är enklare för gärningsmännen att ta sig in i lägenheter med hjälp av brevlådsinkastet eller kofot. De flesta gärningsmän vet att de har mellan 6 och 7 minuter på sig trots larm och då hinner de med att genomsöka lägenheten och försvinna med stöldgodset.

Lars Göran menar att vi ska slösa lite med tända armaturerna när vi är ute eller borta, det är också bra att låta radion vara igång!

Vi ska däremot vara ytterst noggranna med att släcka stearinljuset när vi går till sängs! Vi ombeds också att kontrollera brandvarnare och brandsläckare.

Har vi båt på tomten så ska vi helst plocka isär motorn och sprida ut delarna på tex vinden, inte lägga dem i garaget! Däcktjuvar härjar runt i våra områden och har vi däcken i garagen så ska vi givetvis låsa garaget.

Hälarna har numera tillgång till UV lampor, vilket innebär at de är inte så värst intresserade av DNA märkta prylar. Ett stort stöldupplag i Sorunda har under hösten sprängts och flera av gärningsmännen är infångade. Endast 6 % av bostadsinbrotten lyckas man lösa.

Vid tangenterna Margaretha Fagerberg

Hej

Här har ni information om Fiber från Svernsk Infrastruktur
Klicka HÄR

Telia öppen fiber: 

1. I första hand går man i befintlig kanalisation (man använder kopparnätets "teletrådarnas” väg, som ligger i rör, från telestation till skåp i gatan och från skåp i gatan in till fastighet om möjligt) 

2. Man behöver 40% intresserade från oss för att påbörja projektering, alltså att telia kommer och undersöker befintliga kanalisationer. 

Om det visar sig att det inte fungerar att använda befintlig kanalisation så måste man gräva ner nya rör att dra fram fibern i och då måste man vara överens om att man får gå fram med grävning på samfällighetens mark. 

3. Grävning på egen tomt sker enligt överenskommelse med projektör om det inte fungerar enligt 1. 

Fördelar med fiber jämfört med koaxialkabel: 

1. Framtidasäkert, nya tjänster som t.ex. övervakning, larm m.m. 

2. Koaxialnätet kommer inte att kunna härbärgera alla nya tjänster som kan tänkas komma i snar framtid. 

Kontaktman för Telia Öppen Fiber: 
Joacim Landin 
073-7828425 
joacimlandin@hotmail.com

 

GRANNSAMVERKAN

NYHETSBREV OM GRANNSAMVERKAN I HANINGE
NOVEMBER 2016
HÄR