KALENDARIUM

Våra rabatter:


Blomorado,
Södertäljev.12

Erbjuder 11 % rabatt vid inköp.
OBS! Uppge
kundnummer 1100.

Flügger Färg,
Vendelsövägen 51

Erbjuder 28 % på färg
och spackel. (egen tillverkning)
20 % på Fiona tapeter.
10 % på övriga tapeter
OBS! Uppge
kundnummer 64742.

XL-Bygg Håga Byggvaror,
Tungelstav.73

Erbjuder 15 % på alla
lagerförda artiklar.
Gäller ej kampanjvaror.

Blankett bank

Inför stämman

För boende i samfälligheten finns en grupp på facebook. Besök gärna den.
Föreningens styrelse kommunicerar genom hemsida, mail och brevutskick.

2021

ISBANAN

Hej!

Nu är isbanan spolad
Välkomna!

GRANNSAMVERKAN

NYHETSBREV OM GRANNSAMVERKAN I HANINGE
NOVEMBER / DECEMBER 2021
HÄR

 

INFORMATION

Hej

Nu finns protokollet från stämman den 25 november samt Presentationen under
Arkiv -> 2021

INFORMATION


Hej


Ber er att inte skyffla ut snön på gator och gångvägar för att underlätta för gående och vår snöröjare.

När snöröjare är ute och gör sitt jobb, så ber vi er att inte stoppa snöröjare.
Är det något ni vill förmedla, så gör det via hemsidan.
Tack!


Styrelsen

PÅMINNELSE

Kallelse till Höststämma
 
Stämman håller vi den 25/11 2021
Klockan 19.00 i Ribbybergsskolans matsal.

Välkomna!!!Efter nyår kommer det att finns ett fåtal parkeringsplater lediga
(Först till kvarn gäller)


 

Styrelsen

Hej!


Så här ser valberedningens förslag ut:

Ordförande 2 år                        omval                 Joakim Berggren
Ledamot 2 år                            omval                 Lex Samson
Styrelsesuppleant 2 år               omval                 Filip Nordin
 
Revisor 1 år                              nyval                  Marie Frodin
Revisor 1 år                              nyval                  Mikael Pihl


Vi har tyvärr inte något förslag på revisorssuppleant, så där får vi hoppas att ngn kan tänka sig att ställa upp vid stämman

Vad gäller val till valberedningen överlåter vi till stämman att lägga förslag.
Inger har meddelat att hon ej ställer upp för omval.

För valberedningen
Karin Svenning

Nu är materialet inför stämman presenterat på hemsidan.

Under sommaren och hösten har vi styrelsen arbetat med att ta fram en underhållsplan som vi kommer att presentera på stämman tillsammans med förslag på avsättning till underhållsfond.

En avsättning till underhållsfond ska göras och är reglerat i Lagen om Samfälligheter. Det innebär att vi även behöver uppdatera våra stadgar med en paragraf om Underhållsfond.

Därför kommer vi också att presentera ett förslag till nya stadgar, ligger också på hemsidan och som kan beslutas på stämmorna under år 2022.


Häsningar
Styrelsen

INFORMATIONSBLADET

Hej
 
 

Kallelse till Höststämma
 
Stämman håller vi den 25/11 2021
Klockan 19.00 i Ribbybergsskolans matsal.
 

 
Allt material inför stämman ligger på hemsidan.
 
 
 
Vi rekommenderar fortfarande 20 km/h på gränderna.
 
Vi vill även påminna om att inte parkera på gränderna.

 
 
Glöm inte våra sponsorer XL-Bygg, Blomorado och Flugger.

 

TREVLIG HÖST
Önskar
StyrelsenSenaste Informationsbladet nr 4-2021 
finns >>>> HÄR

GRANNSAMVERKAN

NYHETSBREV OM GRANNSAMVERKAN I HANINGE
SEPTEMBER / NOVEMBER 2021
HÄR

På stämman i november ska val av ledamöter till styrelsen, revisorer samt valberedning förrättas. Styrelsens ledamöter väljs på 2 år och det sker växelvis vart annat år så att inte alla slutar samtidigt.

I år ska följande funktioner väljas på 2 år:
Ordförande
En (1) ledamot
En (1) styrelsesuppleant
Därutöver:
Två (2) revisorer på ett år
En (1) revisorssuppleant, på ett år

En valberedning på 2 pers ska också väljas på ett år

Nu har alla medlemmar möjlighet att nominera kandidater på ovanstående platser.
Kom med förslag på kandidater till någon i nuvarande valberedning senast 15 oktober.

De som meddelat att de ställer upp för omval är:
Joakim Berggren
Filip Nordin
Lex Samson

Revisorer, ställer upp för nyval:
Marie Frodin (tidigare revisorsuppleant)

Tack på förhand!
Valberedningen

Karin Svenning, tel. 070-9525820
karin.svenning@telia.com

Inger Johansson, tel. 070-3439929
inger.v.johansson@gmail.com

INFORMATIONSBLADET


Hej
 
Nu är det tid för att lämna in motioner till Höststämman,
senast 15/10 2021 vill styrelsen ha dem.

 
 
Höststämman
När? 25 November 2021 Klockan 19.00
Var? Ribbybergsskolans matsal
Kallelse kommer senare

 
 
Glöm inte bort trivseldagen 16 Oktober.
 
Styrelsen vill även påminna om att besöksparkeringarna är
för besökare och att det råder parkeringsförbud på gränderna.
 
Vi vill även påminna om att se över sina häckar och dylikt som växer ut över angränsande områden.
 
Mvh Styrelsen

 
Glöm inte våra sponsorer XL-Bygg, Blomorado och Flugger.Senaste Informationsbladet nr 3-2021 
finns >>>> HÄR

INFORMATION

Hej

I slutet av Murarvägen/början av Kvastgränd ligger en hög med sand.
Det är många som har tagit sand och vi kommer förlänga tiden till den 17 oktober innan vi tar bort sand högen.


Hälsningar
Styrelsen

GRANNSAMVERKAN

Hej allihopa
 
Trenden med få bostadsinbrott fortsätter vilket ju är jättebra.
 
I övrigt har vi haft en relativt lugn sommar men det finns naturligtvis händelser som sticker ut och jag tänker då först och främst på skjutningar som tyvärr är alltför vanligt förekommande och som tyvärr sker inom vårt lokalpolisområde också.
Jag tänker då på skjutningen som var i Jordbro den 7/7.
Det här är naturligtvis en sak som prioriteras väldigt  högt inom polisen och som naturligtvis tar mycket resurser.
Vi försöker dock naturligtvis att tillsammans med våra samverkanspartners, kommun, väktarbolag, bostadföretag, Grannstöd m.fl att jobba med lokala problem för att skapa en trygg miljö för de boende i kommun.
 
Beträffande de möten vi tidigare haft på polisstationen så måste vi fortsätta med att skjuta upp dem tillsvidare i väntan på vilka direktiv som kommer gällande möten på polisstationen.
Tanken är dock att de ska komma igång igen.
 
Med vänlig hälsning
 
Lars Backelin
Inspektör / Kommunpolis
Polisregion Stockholm
Polisområde Syd
Lokalpolisområde Haninge / Nynäshamn
 
010-56 461 60
0733-315 749
Lars.backelin@polisen.se
 
Polismyndigheten
141 81 Huddinge
Besök: Runstensvägen 3, HaningeNYHETSBREV OM GRANNSAMVERKAN I HANINGE
JUNI / AUGUSTI 2021
HÄR

INFORMATION

Hej

Denna vecka kommer Södra och Norra lekplatsen vara uppdaterade med ny sand och med en ny gunga mm (Norra).


Hälsningar
Styrelsen

INFORMATION

Hej

I slutet av Murarvägen/början av Kvastgränd ligger en hög med sand.
Dom som vill får gärna ta sand från högen, sanden kommer att tas bort om 2 veckor.

Varsågod!!!

Hälsningar
Styrelsen

 

INFORMATION 

Hej

Just nu uppdateras Norra lekplatsens gungbräda och klättervägg samt ny sand under gungorna som är EU anpassat

Soliga hälsningar 
Styrelsen 


 

INFORMATION

Den 8 Juli kommer det att vara förbjudet att parkera mellan kl. 7-12 på besöksparkeringen vid Målarvägen pga. lampbyten!

OBS! Gäller endast besöksparkering.
 
Med vänlig hälsning
Styrelsen.

GRANNSAMVERKAN

NYHETSBREV OM GRANNSAMVERKAN I HANINGE
MAJ / JUNI 2021
HÄR

INFORMATION


ÖNSKAR
STYRELSEN!

GRANNSAMVERKAN

NYHETSBREV OM GRANNSAMVERKAN I HANINGE
MARS / MAJ 2021
HÄR

INFORMATION

Hej

Protokollet som avser Vårstämman 2020, Höststämman 2020 och Vårstämman 2021 från den 8 maj finner du HÄR

Hej!

Tvillingabonnemang har varit en mervärdestjänst som varit förmånlig för hushåll att aktivera via kundtjänsten/telia.se för att utöka till fler tv apparater i hushållet.
Det har tidigare inte medfört en avgift utan det enda som har behövts är en tv box per tv.
 
Ur avtalspunkter så framgår det endast att hushåll har möjlighet upp till 5 tv apparater, det framgår inget om tillvalstjänsten har något pris och inte heller att den är kostnadsfri.
Förändringen som görs nu är att alla som har tvillingabonnemang kommer bli debiterade för tjänsten.
 
Dock har jag valt att ge er något som jag kallar för ”Frikort” vilket innebär att ni inte kommer att påverkas av förändringen under er avtalstid.(gäller till 2026)
Detta för att ni fått informationen att det ska ingå vid avtalsskrivningen. Medlemmarna kan bortse från brevet.Med vänlig hälsning.
Rasmus Ullsten
Telia 

Efterlysning! 1 Revisor + 2 i Valberedningen för vår förening.
Den 8 maj är det stämma och då ska bl. a val förättas.
Den nuvarande valberedningens förslag av val är följande:
 
Styrelseledamöter:
Jessica Klagsmark (omval)
Sanna Löfgren (omval)
Margaretha Fagerberg (omval)
 
Styrelsesuppleant:
Jacqueline Himmelstjerna (nyval)
 
Revisorer 2 st:
Börje Carlsson (omval)
Vakant
 
Revisorsuppleant:
Marie Frodin (omval)
 
Valberedning 2 st.
2 vakanser
 
Intresseanmälan kan göras till den nuvarande valberedningen
Inger Johansson
inger.v.johansson@gmail.com
Tel. 070-3439929
 
Anna Svensk
akkarianna@hotmail.se
Tel. 070-9503334

Kallelse till Stämmor!
 
Det är ett alldeles särskilt år vi lägger bakom oss. Ingenting blev som vi tänkte och vi har alla hållit i, hållit ut och framför allt hållit avstånd.
 
För Hantverkarens Samfällighet har det inneburit att vi tvingades ställa in vårens trivseldag och även årets båda stämmor som skulle ha genomförts under kvartal 2 och 4 under 2020.
Tacksamt nog har det inte inneburit några negativa konsekvenser för föreningens drift eller underhåll av våra gemensamma ytor. Vi i styrelsen har fortsatt att driva föreningen i samma anda och villkor trots inställda stämmor och avsaknad av de beslut som stämman inte har kunnat fatta.
 
Men nu är det äntligen dags. I samband med Trivseldagen den 8 Maj håller vi två på varandra följande möten utomhus på planen för isbanan i närheten av Murarvägens parkering.
Ta med egen stol!
 
Möte nr 1 – Stämma Vår och Höst 2020
Eftersom vi inte genomfört någon stämma under 2020, som bland annat ska behandla resultatet för 2019, uttaxering för år 2021 och val av styrelse, har vi slagit ihop punkterna från de olika dagordningarna till en gemensam. Vi har stämt av med Villaägarnas jurister och fått klartecken, både på hanteringen med att slå ihop årets stämmor till en samt den utökade dagordningen. Dock med en ändring där vi stryker punkterna; anmälan om ej förhandsanmälda frågor samt motioner och flyttar dessa till möte nr 2, för att hantera dessa punkter bara en gång.
 
Styrelsen förslag till inkomst och utgiftsstat för år 2021 är att behålla samma som vi hade för år 2020 eftersom utdebiteringen för år 2021 redan är gjord. Detta är alltså en förändring mot tidigare föreslagen budget som vi också informerade om vid utdelningen av årets fakturor.
 
Möte nr 2 – Stämma Vår 2021
Öppnar direkt efter avslutat möte 1. På detta möte behandlar vi resultatet för 2020, ej förhandsanmälda frågor samt inkomna motioner.
 
 
Materialet inför stämmorna, både möte 1 och möte 2 ligger på hemsidan. Har du inte tillgång till hemsidan finns materialet att hämta hos Margaretha Fagerberg, Spackelgränd 25. Meddela Margaretha i förväg om du vill hämta hos henne.
 
Regeringen har i en tillfällig lag genomfört ändringar för föreningsstämmor som gäller året ut. Den innebär i korthet att ett stämmoombud ska kunna företräda ett obegränsat antal medlemmar. Fullmaktsformulär bifogas och det går bra att kopiera den eller att hämta fler på hemsidan.
 
I dessa Coronatider måste vi tänka på att begränsa antalet närvarande och att endast en person per medlemskap medverkar på stämman.
 
 

Välkomna!

Hur ska årsstämman hanteras med hänsyn till corona?

Se länken HÄR

Senaste Informationsbladet nr 2-2021 
finns >>>> HÄR


Materialet till Möte 1 finns här>>>> HÄR

Materialet till Möte 2 finns här>>>> HÄR


HELGRAPPORT
 

Den här veckan hälsar vi 7 aspiranter välkomna till lokalpolisområde Haninge, Nynäshamn och till ett grymt intressant och utvecklande jobb.
 
Som vanligt har patrullerna haft fullt upp med olika ärenden i helgen, läs om några nedan:
 
HANINGE

Inbrottsstöld i bil då man stal navigationsutrustning.  Norra Vägen, Handen, 9 april, kl 02.00-02.30.
 
Inbrottsstöld på en byggarbetsplats, handmaskiner och verktyg stulna. Brandbergen, 8 - 9 april.
 
Bildelsstöld, stöld av katalysator. Valfiskens Gata, Brandbergen, 8- 9 april.
 
Grov stöld genom inbrottsstöld i en cykelbutik. Handen, söndag 11 april.
 
Inbrott i bil, stöld av verktyg. Sandstensvägen, Jordbro, 11- 12 april.
 
Inbrottsstöld i bostad genom uppbruten entrédörr. Vega, söndag
11 april, kl. 14.50–15.17.
 
Narkotikabrott och rattfylleri under påverkan av narkotika uppdagades vid en fordonskontroll. Skorpionens Gata, Brandbergen, fredag 9 april, kl. 15.30.
 
Narkotikabrott och rattfylleri under påverkan av narkotika, även 2 passagerare i fordonet misstänks för innehav och eget bruk.
Träffgatan i Handen, 9 april, kl. 22.50.
 
Narkotikabrott genom innehav. Västerhaninge, 11 april.
 
Narkotikabrott genom eget bruk, Brandbergen söndag den 11 april.
 
Sexuellt ofredande och misshandel. Målsägande befinner sig i en gångtunnel då en man dyker upp och trycker upp målsägande mot
en vägg. Gärningsmannen avviker när målsägande skriker. Västerhaninge, lördag 10 april, kl. 04.00.
 
Misshandel och olaga hot då en kvinna blev misshandlad av sin man. Handen, 9 april.
 
Grovt olaga hot i Jordbro då en man hotar kvinna och barn i hemmet, lördag 10 april.
 
Grov stöld då en målsägande blir frånryckt sin väska. Den misstänkte grips av polis. Ringvägen, Västerhaninge, 11 april, kl. 05.30.
 
Rattfylleri, Ribby Allé i Västerhaninge, 11 april, kl. 08.20.
 
Grovt rattfylleri, Arkens Väg i Handen, 11 april kl. 23.20.
 
NYNÄSHAMN

Inbrottsstöld i en närbutik i Ösmo Centrum vid två tillfällen i helgen,
tre gärningsmän inne i butiken som sedan avvek i en vit skåpbil.
 
 
Tack till våra unga förare Lukas och Marina i Grannsamverkan unga
som varit ute och kört i helgen.
Idag är Svante och Anders ute och kör grannstödsbilen i Haninge kommun, är du intresserad av att bli förare av grannstödsbilarna kan
du kontakta grannstodhaninge.se/intresse.
 
Ha en bra vecka.
 
/ Lana, kommunpolis

INFORMATION

Hanvedens Entreprenader AB håller på att återställa skadorna i vårt område efter vinterundrhållet.


HELGRAPPORT
 

Så ställde vi fram klockorna och grillarna i helgen som var relativt lugn för våra patruller, nedan kan du läsa om några av händelserna:
 
HANINGE

Grovt rattfylleri och vårdslöshet i trafik då en påverkad bilförare orsakar skador vid en bensinstation och smiter från platsen. Nynäsvägen, Jordbro, 26 mars, kl. 20.00.
 
Ringa narkotikabrott vid 5 olika tillfällen i Haninge under helgen.
 
Olaga hot och misshandel då en målsägande och dennes familj blir hotad av den misstänkte. Tungelsta, fredag 26 mars.
 
Olaga hot, en man anmäler att han utsatts för ett hot. Vendelsö,
lördag 27 mars.
 
Misshandel, narkotikabrott och brott i nära relation i Västerhaninge, söndag 28 mars.
 
Misshandel då en person blir misshandlad på en fest i Vendelsö,
lördag 27 mars.
 
Inbrottsstöld i bil då någon krossar en ruta och tillgriper handmaskiner. Rudsjöterassen i Handen, lördag 27 mars, mellan 10.30 - 15.15.
 
Förberedelse till stöld, två män gripna vid fordonskontroll, Dalarö
den 29 mars, kl. 02.40.
 
Skadegörelse på en bevakningskamera i Vendelsö, fredag 26 mars,
kl. 23.45.
 
NYNÄSHAMN

Stöld av katalysator på Skansvägen och Heimdalsvägen i Nynäshamn, 25 mars - 26 mars.
 
Inbrottsstöld i bil då någon tillgriper handmaskin och verktyg.
Egna Hemsvägen i Ösmo, 25 mars - 26 mars.
 
Inbrottsstöld på Bryggargatan i Nynäshamn, 27 mars - 28 mars.
 
Olaga hot då målsägande uppger att han blivit hotad via SMS av en bekant. Nynäshamns färjeterminal, lördag 27 mars, kl. 09.00.
 
Misshandel då en kvinna blir slagen av sin pojkvän. Nynäshamn,
lördag 27 mars, kl. 16.00.
 
Ofredande, en kvinna anmäler att hon ofredats av ett ungdomsgäng. Lördag 27 mars, kl. 18.20, Nynäshamn.
 
Misshandel i samband med en fest i en lägenhet. Nynäshamn,
lördag 27 mars, kl. 23.00.
 
 
Hoppas ni får en bra vecka!
/ Lana, kommunpolis


HELGRAPPORT
 

Den här helgen har patrullerna haft en hel del att göra, se listan nedan:
 
HANINGE

Inbrottsstöld i lägenhet genom att någon brutit upp entrédörren, Tvillingarnas Gata, Brandbergen, fredag 19 mars, mellan kl. 07.00 - 16.00.
 
Stöld av verktyg i bil, Gränsvägen, Västerhaninge, 18 mars - 20 mars.
Stöld av airbag i en bil på Nynäsvägen i Handen, 15 mars - 20 mars.
 
Grov stöld, en kvinna som ska sälja sin mobiltelefon blir av med telefonen då köparen springer från platsen med mobiltelefonen. Södra Jordbrovägen, lördag 20 mars, kl. 13.00.
 
Någon har försökt stjäla en traktor på en byggarbetsplats, Nedersta Allé i Tungelsta, lördag 20 mars - söndag 21 mars.
 
Försök till mord då en fest spårar ur och en person blir allvarligt stickskadad. Brandbergen, söndag den 21 mars, kl. 20.30.
 
Misshandel då bråk uppstår på en restaurang i Handen. Fredag den 19 mars, kl. 20.30.
 
Grov misshandel, en skadad man blir förd till sjukhus. Brandbergen, 20 mars, kl. 14.00.
 
Grov misshandel i en parrelation som resulterar i att kvinnan blir gripen, Handen, lördag 20 mars.
 
Grovt tillgrepp av fortskaffningsmedel och övergrepp i rättssak då två gärningsmän hotar målsägande med kniv och stjäl mopeden. Vendelsö, fredag 19 mars, kl. 23.59.
 
Vårdslöshet i trafik då en förare kör av vägen i hög hastighet, Tungelsta, fredag den 19 mars, kl. 22.20.
 
Skadegörelse genom anlagd brand i ett utegym. Tungelstavägen i Tungelsta, fredag 19 mars, kl. 20.40.
 
Skadegörelse genom anlagd brand i en bil, fyra gärningspersoner ses springa från platsen. Handens Stationsväg, 22 mars, kl. 22.25.
 
Tre ärenden med narkotikabrott genom innehav och eget bruk i Haninge kommun under helgen.
 
NYNÄSHAMN

Grov stöld, en äldre kvinna upptäcker att hon blivit bestulen på sin plånbok efter att hon fått besök av en man som säger att han tappat nycklar som hamnat på målsägandens altan. de letar tillsammans och när målsägande går in bostaden anträffar hon ytterligare en man, båda männen lämnar. Fröjas Väg, Nynäshamn, fredag 19 mars, kl. 14.45.
 
Grov stöld, en man ringer på hos målsägande och säger att han tappat nycklar som hamnat på målsägandens balkong, målsägande letar och när hon är tillbaka har mannen lämnat och mobiltelefon är stulen. Fröjas Väg, Nynäshamn, fredag den 19 mars, kl. 15.15.
 
Stöld då en chaufför blir bestulen på ett paket. Sigyns Väg, Nynäshamn, fredag den 19 mars, kl. 13.15.
 
Inbrottsstöld i flera källarförråd på Sigyns Väg i Nynäshamn, fredag den 19 mars, mellan kl. 09.00-12.30.

 
Hoppas ni får en bra vecka!
/ Lana, kommunpolis


HELGRAPPORT
 

Den här helgen har inneburit mycket jobb för våra patruller. Avvikelsen vi ser i helgens rapport är ökat våld i nära relation och i hemmet.
Nedan presenteras några av helgens ärenden:
 
HANINGE

Vid en husrannsakan i en bostad med tillhörande förråd hittades vapen, brandfarliga och explosiva varor. Handen, fredag 12 mars.
 
Vid en husrannsakan i en bostad hittades narkotika, brandfarliga och explosiva varor. Österhaninge, lördag 13 mars.
 
En man sitter på pendeltåg mellan Nynäs gård och Tungelsta och onanerar mot en kvinna, mannen grips. Söndag den 14 mars.
 
Skadegörelse då en man sparkar på parkerade polisbilar och blir omhändertagen enligt LOB (lagen om omhändertagande av berusad person) på Runstensvägen, söndag den 14 mars.
 
En misstänks för att ha skadat en närstående, anhållen. Västerhaninge, fredag 12 mars.
 
Försök till misshandel genom att misstänkta ungdomar träffat en fältassistent med grön laser i ansiktet, på Tyrestavägen vid Svartbäcksskolan. Fredag 12 mars, kl. 21.40. 
 
Brott i nära relation i Jordbro, fredag 12 mars. 
 
Brott i nära relation, vuxet barn misshandlar en förälder, Handen,
12 - 14 mars.
 
Brott i nära relation, Handen, kvinna misshandlad av sin make,
mannen gripen. söndag den 14 mars
 
Vid en trafikkontroll blev en man misstänkt för grovt rattfylleri,
Söderby i Handen, fredag den 12 mars, kl. 19.40.
 
Rattfylleri på Kyrkvägen i Västerhaninge. Lördag den 13 mars, kl. 10.30.
 
En pojke på cykel blev påkörd av en bilist men klarade sig med lindriga skador. Föraren misstänkt för vårdslöshet i trafik. Torfastleden i Handen, söndag 14 mars, kl. 13.30. 
 
Vid en fordonskontroll blev tre män gripna misstänkta för narkotikabrott genom innehav, överlåtelse och bruk. Brandbergen, lördag 13 mars.
 
Narkotikabrott genom eget bruk i Brandbergen, lördag 13 mars,
kl. 18.15.
 
Narkotikabrott, innehav och eget bruk i Brandbergen, lördag 13 mars, kl. 19.20.
 
Narkotikabrott genom innehav, Rudsjöterassen, även innehav av tårgasspray. Lördag den 13 mars, kl. 21.10.
 
NYNÄSHAMN

Brand uppstod i en fastighet på grund av oaktsamhet varpå misstanke om allmänfarlig vårdslöshet. Tre personer var i behov av sjukhusvård. Centralgatan i Nynäshamn, söndag 14 mars, kl. 08.30.
 
Artskyddsbrott då en kvinna misstänks hålla ett rådjur som tamdjur, Norra Sorunda.
 
Jaktbrott, djurplågeri i Sorunda, döda djur anträffade på en åker.
fredag 12 mars.
 
Brott i nära relation då en kvinna blev misshandlad av mannen som blev gripen. Nynäshamn, fredag 12 mars.
 
Stöld ur bilar på Apoteksgatan i Nynäshamn, 11 mars - 13 mars.
 
Vårdslöshet i trafik då föraren kör av vägen i Ösmo, söndag 14 mars,
kl. 00.30.
 
 
Hoppas ni får en bra vecka.
/ Lana, kommunpolis.

Hej!

Kommer att ske under vecka 13 (29 mars - 4 april)
och vecka 14 (5 - 11 april)

Hälsningar
Styrelsen


 

INFORMATIONSBLADET


Hej!

 
2020 var inget normalt år och som ni vet ställde vi in både vårens och höstens stämma pga den pågående coronapandemin. Styrelsens förhoppning är att vi ska kunna genomföra dessa stämmor i samband med vårens trivseldag som är planerad till den 8 maj. Mer information om detta och formell kallelse kommer senare.
 
För att säkerställa föreningens ekonomi och upprätthålla tidigare beslutade betalningsdatum av medlemmarnas avgifter ser vi en lösning som grundar sig på uttaxering med samma belopp som beslutades av stämman inför år 2020. Då stämman formellt inte har tagit något beslut om uttaxering för 2021 är dessa fakturor/ medlemsavgifter preliminära och kan komma att ändras eller justeras efter det att vi har kunnat genomföra stämman.
 
 
 
Bifogat finns samtliga fakturor avseende de preliminära avgifterna för 2021.
Sista betaldag för respektive avgift är precis som tidigare år och vi gör en effektivisering när delar ut samtliga fakturor vid ett tillfälle.
 
 

                    Faktura:                              Förfallodag:
                   Sektion 1 – Halv avgift          2021-04-01
                   Sektion 1 – Halv avgift          2021-10-31

                   Sektion 2 – Årsavgift             2021-05-31

 
 
 
Vid betalning, tänk på att:

- ange fakturanummer vid betalning
- Sektion 1 och 2 har olika bankgironummer. Titta på fakturan så att betalningen kommer rätt.
 
 
 

Med vänliga hälsningar
Styrelsen
Senaste Informationsbladet nr 1-2021 
finns >>>> HÄR

GRANNSAMVERKAN

NYHETSBREV OM GRANNSAMVERKAN I HANINGE
FEBRUARI / MARS 2021
HÄR

INFO FRÅN POLISEN

Varning för bedrägerier kring vaccination
Nu är det många som vill vaccinera sig mot covid -19 och det utnyttjar bedragare. Varje vecka får polisen in  anmälningar om bedrägeriförsök, som ofta sker via telefon. Bedragarna hittar hela tiden nya tillvägagångssätt som de anpassar efter omvärlden, men det finns två saker du ska komma ihåg om någon tar kontakt med dig angående vaccination:

1.    Det kostar ingenting att vaccinera sig. Om någon vill ha betalt handlar det om bedrägeri.

2.    Ingen från vården kommer oväntat att ringa upp och be dig identifiera dig med din bankdosa eller bank-id, oavsett anledning.Gör så här om någon tar oväntad kontakt med dig
Det kan vara svårt att genomskåda bedragare, särskilt om de har personlig information om dig. De kan verka trovärdiga och påstår ofta att det är bråttom för att vi ska bli stressade och ta felaktiga beslut.
Om någon tar oväntad kontakt med dig:

  • Logga inte in
  • Lämna inte ut siffror
  • Lägg på luren

 
Fundera gärna i förväg på hur just du ska agera om någon oväntat ringer dig och vill att du ska logga in eller lämna ut siffror.


Om du drabbas
Kontakta din bank direkt om du kan ha blivit utsatt för bedrägeri. Polisanmäl och ta hjälp av människor i din närhet.
Ring 112 vid pågående brott.
Ring 114 14 om det inte är akut.


Läs mer på polisen.se
Prata gärna med andra om vad du har läst så hjälps vi åt att stoppa de här brotten. Läs mer om olika typer av bedrägerier på https://polisen.se/bedrageri


HELGRAPPORT

 
Det har varit en stökig helg med mycket att göra för våra poliser som jobbat. Kanske är det våren som gör att vi ser mer rörelse ute och därmed, tyvärr en ökad brottslighet ute. Här kommer i alla fall några
av de ärenden som vi varit på.
 
HANINGE

TRAFIKBROTT
Rattfylleri, Österport, Söderbry, Handen, fredag 26/2, kl. 10.00.

Rattfylleri under påverkan av narkotika, Nynäsvägen, Handen, 26/2,
kl. 13.00.

Rattfylleri under påverkan av narkotika, Nynäsvägen, Västerhaninge, lördag 27/2, kl. 11.00.

Rattfylleri/Rattfylleri under påverkan av narkotika, Söderbyleden, Handen, 28/2, kl. 08.50.
 
STÖLD
Stöld, Nynäsvägen, Handen, Handelsplats Port 73, 26/2, kl. 14.00,
en ung man stjäl en keps från en ung målsägande.

Stöld i butik, Nynäsvägen, Handen, Handelsplats Port 73, lördag 27/2, kl. 16.50, en man och en kvinna misstänks för stöld i en butik, även misstanke om narkotikabrott.
 
VÅLD
Rån, flera brottsmisstankar, Haninge Centrum, fredag 26/2, kl. 12.00,  en ung målsägande blir sedan rånad i ett centrum, blir bestulen på jacka, kreditkort och lämnar även ut kod, därefter söker pojken hjälp för att återfå godset, större slagsmål mellan alla inblandade i ett annat centrum, flera uttag på kreditkortet har gjorts. 

Grovt rån, grovt vapenbrott, Vega Allé, Vega, fredag 26/2, kl. 23.55, målsägande upplever att han är förföljd av en bil när han lämnar sitt arbete, i Vega så kommer tre män fram, en man bär på ett pistolliknande föremål, kräver att få nycklarna till målsägandens bil samt mobiltelefon, rånarna åker i väg med målsägandens bil, en fjärde man kör iväg med den bil som männen kommit i, en man grips senare under helgen.

Misshandel, Haninge, lördag 27/2, kl. 16.00, ung kvinna född blir sparkad av en okänd kvinna, inblandade personer möts senare nära tågstationen i Handen, nytt bråk uppstår.

Ofredande, Arkens Väg, Handen, lördag 27/2, kl. 21.30, målsägande, en ung kvinna uppger att hon blir förföljd av en man, förföljandet har skett vid flera tillfällen det senaste året.

Misshandel, Olaga Hot, Jordbro, brott i nära relation, kvinna misshandlad, en man gripen, anhållen.

Misshandel, restaurang, Brandbergen, söndag 28/2, kl. 14.30, en målsägande blir utsatt för misshandel inne på restaurangen, skallad av en okänd gärningsman.
 
NARKOTIKA
 
Narkotikabrott, innehav/Bruk, Norra Kronans Gata, Brandbergen, lördag 27/2.

Narkotikabrott, bruk, Centrumvägen, Västerhaninge, söndag 28/2.
 
NYNÄSHAMN
 
Stöld på byggarbetsplats, Nynäshamn, 25/2 - 26/2, flera containrar uppbrutna, kopplingsskåp och gasol tillgripet.

Skadegörelse, Nynäshamn, 26/2 - 27/2, elskåp uppbrutet, elkablage skada, inneburit att en närbutik blivit strömlös och varor förstörda.

Stöld, Fjättersjön, Nynäshamn, 24/2 - 27/2, inbrottsstöld i containrar, idrottsförenings drabbad, verktyg och handmaskiner stulna.

Bilbrand, Skadegörelse, Segersängsvägen, Ösmo, söndag 28/2, kl. 00.00.

Våldtäkt, Nynäshamn, söndag 28/2, kl. 14.40, kvinna anmäler att hon utsatts för en våldtäkt, en man gripen.

Falskt Larm, Järnvägsgatan, Nynäshamn, måndag 1 mars, kl. 02.30, en man ringer 112 för att komma från Nynäshamn, slutar med att han körs till sjukhus, psykisk ohälsa.
 
Magnus, gruppchef


HELGRAPPORT
 

Varje vecka presenterar vi helgens händelser och vissa brott är tyvärr återkommande, här kommer helgens lista:
 
HANINGE
 
2 katalysatorstölder på Ringsvägen i Västerhaninge, torsdag
11/2-torsdag 18/2.
 
Inbrottsstöld i 20 källarförråd på Huggarvägen i Västerhaninge,
14/2 - 19/2.
 
Försök till stöld i Jordbro, två gärningsmän gripna inne på ett gym, lördag 20/2, kl. 21.20.
 
Stöld i butik i Haninge C, lördag 20/2, kl. 16.30.
 
4 misstänkta för narkotikabrott genom eget bruk och 2 misstänkta för narkotikabrott genom innehav i helgen i Haninge kommun. I ena ärendet fanns barn i bostaden varpå socialtjänsten underrättades.
 
Överlåtelse av narkotika i Brandbergen, en häktad, fredag 19/2.
 
Misshandel då bråk uppstod på en lokalbuss i Jordbro, fredag, 19/2, kl. 16.00.
 
Hot mot tjänsteman, våldsamt motstånd och försök till våld mot tjänsteman då en berusad kvinna hotar och kränger med kroppen när hon ska omhändertas i Brandbergens C, fredag 19/2, kl. 22.00.
 
Våldsamt motstånd, försök till våld mot tjänsteman och misshandel i Vendelsö då en kvinna uppträtt hotfullt mot personal vid ett behandlingshem, lördag 20/2, kl. 00.15
 
Brott i nära relation i Jordbro då en kvinna blir misshandlad och hotad, lördag, 20/2. 
 
Försök till utpressning i Västerhaninge.
 
Vårdslöshet i trafik då föraren vinglar med sitt fordon mellan körfält, visar sig bero på sjukdom.  Riksväg 73, Trafikplats Handen, fredag 19/2, kl. 17.20.
 
Rattfylleri på Gudöbroleden i Handen, söndag 21/2, kl. 07.00.
 
Grovt rattfylleri på Skorpionens Gata i Brandbergen, söndag 21/2,
kl. 23.50.
 
NYNÄSHAMN
 
Olaga hot i Ösmo, kvinna mottagit hotfulla SMS.
 
Misshandel på Heimdalsvägen i Nynäshamn, vittne anmäler att en person blir misshandlad av två gärningsmän, varken målsägande eller gärningspersoner hittades. Fredag 19/2, kl. 14.30.
 
Grovt rattfylleri och vårdslöshet i trafik då föraren kört av vägen och voltat, Lidatorp, Riksväg 73, lördag 20/2, kl. 12.00.
 
Brott i nära relation i Nynäshamn då en kvinna blev misshandlad, mannen gripen. Lördag 20/1.
 
 
Hoppas ni får en bra vecka.
/ Lana, kommunpolis


HELGRAPPORT
 

Förrymda hundar, inbrott, trafikkontroller, rån, slagsmål, knark, trevliga och otrevliga typer. Listan kan göras lång och nedan presenteras några jobb som helgens patruller varit på:
 
HANINGE

Stöld från en byggarbetsplats i Handen, godset som var utrustat med spårningsutrustning spårades till en lastbil i Huddinge. Fredag 12/2, mellan kl. 01.00-02.20
 
Arbetsplatsolycka då en man fick ett isblock i huvudet i Jordbro, fredag 12/2.
 
Bedrägeri i Tungelsta då en kvinna sålde en vara på nätet till en man som betalade med förfalskade sedlar. Fredag 12/2, kl. 21.00.
 
Olaga hot då en berusad man var hotfull i ett köpcentrum, omhändertagen enligt LOB. Fredag 12/2, kl. 17.00.
 
Misshandel i Vendelsö då en man som befinner sig utomhus blir utsatt för grön laser som träffar mannens ögon med smärta och irritation som följd. Fredag 12/2, kl. 15.30
 
Rån i Handen, då en målsägande på promenad blir överfallen och misshandlad av två män som stjäl målsägandens guldkedja. fredag 12/2, kl. 23.10
 
2 fall av brott i nära relation i Haninge under helgen.
 
Flera ärenden då personer misstänkts för narkotikabrott under helgen.
 
Rattfylleri under påverkan av narkotika i Västerhaninge, söndag 14/2, KL. 00.20.
 
NYNÄSHAMN

 
Inbrottsstöld i fordon, fyra bilar utsatta den gångna helgen, Stadshusgränd, Månbergsvägen och Backluravägen.
 
Sexuellt ofredande i Nynäshamn.
 
Stöld och häleri i Nynäshamn, en man gripen på bar gärning i ett garage. lördag 13/2, kl. 05.45
 
2 ärenden av brott i nära relation.
 
Inbrottsstölder i källarförråd, fem brott anmälda den gånga helgen, Odins Väg och Torggatan, Nynäshamn.
 
Hoppas ni får en bra vecka.
/ Lana, kommunpolis
 


HELGRAPPORT
 

Vab (vård av barn) för busar?
Helgen har varit relativt lugn för kollegorna som jobbat, oklart om det är kylan eller vabruari vi har att tacka för det.
 
HANINGE

2 stölder ur bil då elektronik stulits. i Vendelsö och Svartbäckens By,
4/2 - 5/2.
 
Inbrottsstöld i villa genom att gärningsperson krossat en fönsterruta. Handen, fredag 5/2, kl. 23.30 - lördag 6/2 kl. 09.00.
 
3 ärenden av narkotikabrott genom eget bruk i Haninge kommun under helgen.
 
Rån då en man blir hotad av flera gärningspersoner och tvingas lämna ifrån sig sin jacka. Tungelsta, fredag 5/2, kl. 21.00.
 
Brott i nära relation i Haninge kommun.
 
Misshandel då två parter anmäler varandra efter bråk Vendelsö, söndag den 7/2, kl. 00.10.
 
Smitning från trafikolycksplats, grov olovlig körning och narkotikabrott i Tungelsta, 5/2, kl. 21.30.
 
NYNÄSHAMN

Stöld av katalysator från fordon på Tallvägen i Ösmo, 27/1 - 5/2.
 
Inbrottsstöld i flera källarförråd på Torgvägen i Ösmo, lördag 6/2 - söndag 7/2.
 
Tack alla ni som skriver peppande och positiva kommentarer varje vecka, det värmer och vi uppskattar den positiva responsen.
Ha en bra vecka.

 
/ Lana, kommunpolis

GRANNSAMVERKAN

NYHETSBREV OM GRANNSAMVERKAN I HANINGE
DECEMBER 2020/FEBRUARI 2021
HÄR

SNÖRÖJNING

En påminnelse om att all snö ska skottas upp på egen tomt
och ej ut på gatan.

SNÖRÖJNING

Hej!


Hanvedens Entreprenad kommer idag och tar bort högarna på vändplanerna.

Hanvedens Entreprenad påtalade anledning till snöhögarna är att boende i området hade skottat ut snö på vägen, den lilla maskinen klarade inte av att flytta den stora snömängden.

Resten av högarna som har skapats kommer att skyfflas bort innan lördag.

Vi har en daglig dialog med Hanvedens Entreprenad


HELGRAPPORT
 

Små människor med stora hjärtan!
I fredags när jag och områdespolisen fotpatrullerade i Brandbergen C kom 2 tioåringar fram till mig, dem var oroliga för sin klasskompis.
Vi stod och pratade ett tag och det slog mig att om fler av oss vuxna kunde visa lika mycket omtanke för våra medmänniskor som dessa två killar gör, då skulle samhället se bättre ut.

Nedan kan du läsa om en del av helgens ärenden.
 
HANINGE
 
Inbrottsstöld hos en däcksfirma i Jordbro industriområde, 28/1 - 29/1.
 
4 stölder ur butik under den gångna helgen.
 
6 ärenden av narkotikabrott genom eget bruk i helgen i Haninge kommun.
 
5 ärenden av narkotikabrott genom eget bruk och innehav i Haninge kommun.
 
Vid kontroll av källare hittades narkotika, brandfarliga och explosiva varor i ett förråd som togs i beslag. Brandbergen 29/1.
 
Allmänfarlig vårdslöshet då det började brinna i en ugn i köket. Brandbergen, söndag 31/1, kl. 19.00.
 
Försök till rån då två män hotar och kräver att få en annan mans jacka, mannen flyr från platsen och lämnar rånarna tomhänta. Kolartorps Allé, Handen, lördag 30/1, kl. 01.10.
 
Misshandel och olaga tvång då kunder misshandlar en taxichaufför, Ribby Allé, Västerhaninge, lördag 30/1, kl. 01.50.
 
Grovt rattfylleri, Riksväg 73, trafikplats Handen, söndag 31/1, kl. 00.20.
 
NYNÄSHAMN
 
Ett relationsbrott med en gripen person som resultat.
 
Försök till grov misshandel då en person riktade grön laser mot en annan persons ögon, Hamngatan i Nynäshamn, fredag 29/1, kl. 19.00.
 
Stöld av katalysator, Tallvägen i Ösmo, 27/1 - 28/1.
 
/ Lana, kommunpolis


HELGRAPPORT
 

Nedan presenteras en gedigen lista över några av de jobb helgens patruller varit på.
 
HANINGE

Försök till grov skadegörelse och sabotage mot blåljusverksamhet.  Gärningspersoner som befunnit sig på en byggarbetsplats kastade brinnande föremål mot hus som kunde släckas av väktare. Polispatrull som var på plats fick fyrverkerier avfyrade mot sig varpå anmälan om sabotage mot blåljusverksamhet.  Vendelsö, fredag 22/1, kl. 22.00.
 
Stöld i butik då en kund önskar köpa flera cigarettlimpor, när personalen vänder ryggen till springer kunden ut med "limporna" utan att betala. Vendelsövägen, Handen, torsdag 21/1.
 
Inbrottsstöld av rattar och instrumentpanel från två fordon, vittnen som ingriper blir hotade med ett stickvapen. Nynäsvägen, Handen, lördag 23/1, kl. 01.30.
 
Inbrottsstöld i butik då två gärningspersoner krossar en ruta och tillgriper gods. Handen, söndag 24/1, kl. 07.30.
 
Inbrottsstöld i restaurang. Vega, söndag 24/1, kl. 02.20.
 
Försök till bedrägeri genom att en firma som påstår att dem är från Haninge kommun ringer upp och erbjuder gratis spolning av brunnar. Målsägande är en äldre kvinna och när hon ringer tillbaka till firman får hon inget svar. Ingen spolning genomfördes. Liknande brott har utförts riktade mot äldre.
 
Två olika fall av grovt rattfylleri har rapporterats i helgen, i Jordbro
och i Brandbergen.
 
Ett fall av rattfylleri då föraren var påverkad av alkohol och ett annat
fall då föraren var påverkad av narkotika.
 
Ett fall av olovlig körning, drograttfylleri och narkotikabrott på RV 73.
 
Brott i nära relation genom misshandel, hot och ofredande, en gripen.
 
Försök till grovt rån då målsägande möter två män som kräver att få målsägandens mobiltelefon.  När målsägande vägrar blir han stucken
i låret med ett vasst föremål och gärningsmännen avviker. Handen Terminalen i Handen, lördag 23/1, kl. 23.45.
 
Rån på en buss då målsägande tvingas överlämna sin mobiltelefon och hörlurar, övervakningsfilm finns. Handen, lördag 23/1, kl. 23.30,
 
Grovt vapenbrott då vittnen ser män med vapen. Brandbergen, lördag 23/1, kl. 19.00
 
Grovt rån, målsägande blir hotad och avtvingad plånbok och halskedja av en okänd man som riktar en revolver mot målsägande. Jordbro, söndag 24/1, kl. 15.10,
 
Grovt vapenbrott uppdagas vid fordonskontroll och misstänkta som sticker iväg, i bilen anträffas ett automatvapen. Handen, kl. 23.40.
 
Framkallande av fara för annan när en stor sten kastas in i ett sovrumsfönster.  Brandbergen, måndag 25/1, kl. 02.00,
 
NYNÄSHAMN
 
Olaga hot genom att en man anmäler att han utsätts för hot, både via SMS och fysisk närvaro. Stora Vika, fredag 23/1
 
Skadegörelse genom bilbrand i Ösmo, lördag 23/1, 23.30.
 
Misshandel och bråk mellan grannar i Ösmo, lördag 23/1, kl. 12.00.
 
Hoppas ni får en bra vecka!
Lana, kommunpolis
 
 
 
Sent from my iPhone


HELGRAPPORT
 

Förutom de brott som vi nämner nedan har det inkommit flera samtal om företag som påstår att dem ska sota skorstenen. Vi flaggade för problemet i fredags och efter det är det ännu fler som blivit kontaktade. Gå in på din kommuns hemsida så kan du läsa dig till vilka företag som fått uppdraget att sota i just din kommun.
 
HANINGE

Misshandel och ofredande i Jordbro Centrum, fredag den 15/1,
kl. 18.00.
 
Allmänfarlig ödeläggelse genom explosion i Brandbergen, fredag den
15 januari, kl. 18.50.
 
Olaga hot i Vendelsö, fredag den 15/1. Målsägande blir hotad på grund av text på en hemsida. 
 
Mordbrand i Brandbergen, lördag 16/1, kl. 04.00. Anlagd brand i ett parkeringsgarage, fem bilar brandskadade.
 
Skadegörelse, lördag den 16/1, kl. 03.30, anlagd brand i en bil i Vendelsö.
 
Skadegörelse, lördag den 16/1, kl. 03.30, anlagd brand i en bil i Västerhaninge.
 
Sabotage mot blåljusverksamhet, lördag 16/1, kl. 20.15, en man misstänks för att ha brutit sönder backspeglarna på en polisbil.
 
Vapenbrott och narkotikabrott genom eget bruk i Handen,
lördag 16/1, kl. 23.00.
 
Skadegörelse, Ramsdalsvägen, Vendelsö, söndag 17/1, kl. 22.40, anlagd brand i en bil.
 
Inbrottsstöld i restaurang på Dalarö, 14/1 - 15/1.
 
Stöld i Vendelsö, måndag 18/1, kl. 03.40. Två män lägger flera sopsäckar som innehöll verktyg vid en båtplats i Vendelsö, vid
kontroll kan möjlig ägare spåras.
 
4 inbrottsstölder i fordon anmälda under den gångna helgen.
 
4 butiksstölder anmälda.
 
I Västerhaninge anmäler en butik att en kund betalat med en falsk femhundra kronors sedel.
 
Överdos i Västerhaninge, lördag 16/1, kl. 19.50. En ung person förd till sjukhus, ska ha köpt tabletter av en säljare.
 
I övrigt 17 anmälningar avseende innehav och bruk av narkotika på olika platser i Haninge Kommun.
 
Rattfylleri under påverkan av narkotika på Dalarövägen i Handen, söndag 17/1, kl. 01.45.
 
NYNÄSHAMN

Ofredande i Nynäshamn, fredag 15/1. Dispyt uppstår mellan en färdtjänstchaufför och en vårdnadshavare.
 
Rån, lördag den 16 januari, kl. 19.30. På Järnvägsgatan i Nynäshamn blir en målsägande knivhotad och rånad på sin jacka av två yngre män.
 
Rån, lördag den 16 januari, kl. 20.30. Ytterligare en person som blir hotad och rånad på sin jacka av två yngre män på Järnvägsgatan i Nynäshamn.
 
/ Lana, kommunpolis

ISBANAN

Hej

Nu är isbanan spolad
Välkomna!

 


HELGRAPPORT
 

Så var det dags för årets första helgrapport, god fortsättning!
Många har säkert sett filmen på kollegorna som antog utmaningen i pulkabacken och åkte på stordäng av barnen. Äntligen har vi fått snö.
 
HANINGE

Stöld av katalysator från bilar, en på Lignells Väg i Vega (Toyota Prius) och ytterligare en katalysatorstöld på Kullerstensvägen i Jordbro.
 
Inbrottsstöld av elektronik i grävmaskin och bandgrävare i Västerhaninge, 22/12-8/1.
 
Inbrottsstöld i bostad Skarplöts Allé i Västerhaninge, 8/1.
 
Inbrottsstöld i fordon, Elevatorvägen, Handen, lördag 9/1, mellan
kl. 01.00-03.00.
 
Två olika ärenden gällande brott i nära relation, i båda fallen blev en gripen.
 
Rån i Handen, fredag 8/1, kl. 22.00. Två okända gärningsmän hotar med kniv och tvingar till sig en jacka från målsäganden.
 
Försök till grovt rån på tågstationen i Vega, söndag 10/1. En misstänkt hotar flera målsägande och försöker tvinga till sig gods.
 
Rån, PORT 73, söndag. Tre gärningsmän tilltvingar sig en bil och mobiltelefon. En person blev senare gripen.
 
Rattfylleri under påverkan av narkotika i Brandbergen, lördag 9/1,
kl. 02.00.
 
Vid kontroll av källare blev en person misstänkt för våld mot tjänsteman, våldsamt motstånd och narkotikabrott genom eget bruk.
 
NYNÄSHAMN

Åldringsbrott i Nynäshamn, fredag 8/1, kl. 17.15. En äldre målsägande blir lurad att lämna ifrån sig sitt bankomatkort i samband med erbjudande om en ny mobiltelefon.
 
Inbrottsstöld i villa i Nynäshamn, 8/1, kl. 17.15.  Okänd har tagit sig in genom att krossa fönster och därefter tillgripit gods. 
 
Inbrottsstöld i Ösmo. Här tog sig två misstänkta in genom att bryta upp ett fönster.
 
Hoppas ni får en bra vecka.
 
/ Lana, kommunpolis

VAR VAKSAM

Hej!

20201230
Fick just ett tråkigt meddelande från en fastighetsägare på Rätskivegränd!
I natt ca kvart i tre vaknar mannen i huset av ett oljud från uppfarten och ser tre mörkklädda män springa iväg! Han går ut och upptäcker att bilens ljuddämpare och katalysator är borta. Uppfarten var väl upplyst under hela natten! Polisanmälan är så klart gjord!

20210104
Ytterligare en bil på Penselgränd har blivit av med delar av underredet! Förmodligen under samma natt som incidenten på Rätskivegränd!

Mvh Margaretha