INFORMATIONSBLADET


Hej!

 
2020 var inget normalt år och som ni vet ställde vi in både vårens och höstens stämma pga den pågående coronapandemin. Styrelsens förhoppning är att vi ska kunna genomföra dessa stämmor i samband med vårens trivseldag som är planerad till den 8 maj. Mer information om detta och formell kallelse kommer senare.
 
För att säkerställa föreningens ekonomi och upprätthålla tidigare beslutade betalningsdatum av medlemmarnas avgifter ser vi en lösning som grundar sig på uttaxering med samma belopp som beslutades av stämman inför år 2020. Då stämman formellt inte har tagit något beslut om uttaxering för 2021 är dessa fakturor/ medlemsavgifter preliminära och kan komma att ändras eller justeras efter det att vi har kunnat genomföra stämman.
 
 
 
Bifogat finns samtliga fakturor avseende de preliminära avgifterna för 2021.
Sista betaldag för respektive avgift är precis som tidigare år och vi gör en effektivisering när delar ut samtliga fakturor vid ett tillfälle.
 
 

                    Faktura:                              Förfallodag:
                   Sektion 1 – Halv avgift          2021-04-01
                   Sektion 1 – Halv avgift          2021-10-31

                   Sektion 2 – Årsavgift             2021-05-31

 
 
 
Vid betalning, tänk på att:

- ange fakturanummer vid betalning
- Sektion 1 och 2 har olika bankgironummer. Titta på fakturan så att betalningen kommer rätt.
 
 
 

Med vänliga hälsningar
Styrelsen
Senaste Informationsbladet nr 1-2021 
finns >>>> HÄR

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter