KALENDARIUM

Våra rabatter:


Blomorado,
Södertäljev.12

Erbjuder 11 % rabatt vid inköp.
OBS! Uppge
kundnummer 1100.

Flügger Färg,
Vendelsövägen 51

Erbjuder 28 % på färg
och spackel. (egen tillverkning)
20 % på Fiona tapeter.
10 % på övriga tapeter
OBS! Uppge
kundnummer 64742.

XL-Bygg Håga Byggvaror,
Tungelstav.73

Erbjuder 15 % på alla
lagerförda artiklar.
Gäller ej kampanjvaror.

Blankett bank

Inför stämman

För boende i samfälligheten finns en grupp på facebook. Besök gärna den.
Föreningens styrelse kommunicerar genom hemsida, mail och brevutskick.

2024

INFORMATIONSBLADET

Hej!
 
 
Kallelse till Vårstämma 2024
 
Ribbybergsskolans matsal onsdagen den 24 april 2024 kl 18.30


Välkomna till vårens stämma som inleds kl 18.30 med ett föredrag.
Vi har försökt att få närpolisen att komma till vårt möte men de har tyvärr avböjt pga hög arbetsbelastning.
Istället kommer Andreas Alfredsson som till vardags arbetar som hundförare inom polisen att ge oss nyttig information.  

Stämman börjar ca 19.00.


Tänk på att betala in den första avgiften till föreningen som förfaller den 31/3 för att upprätthålla rösträtt på stämman.
 
Dagordningen för mötet bifogas och materialet inför stämman publiceras på hemsidan senast den 10 april.
 

Med anledning av domen i Hösta förvaltningsrätten där det fastslagits att bidrag som uttaxeras på medlemmar avser inte en transaktion som är föremål för mervärdeskatt kommer styrelsen att presentera reviderade inkomst och utgiftsstater för båda sektionerna.
Styrelsen kommer också föreslå att stämman tar beslut om ny uttaxering för avgiften för år 2024 enligt nedan*.

 

Sektion 1: 5.460 kr
Sektion 2: 1.400 kr
Parkeringsplatser: 1.400 kr

 Välkomna!
Styrelsen

Senaste Informationsbladet inkl dagordning nr 2-2024
 finns >>>> HÄR

Hej!

Det blev inget byte av elmätare pga att endast Vattenfall har behörighet att byta ut en ”knivsäkring”.

Vattenfall återkommer med en ny tid för bytet.

Hälsningar
Styrelsen

Hej

Söndagen den 17 mars mellan 9:30-11:30 kommer ELTEL (Vattenfall) att byta ut elmätaren i området.

Det kommer att påverka fibernätet, dvs bredband och TVn.
Avbrottet kommer att vara i ca 30 minuter.

Hälsningar
Styrelsen

GRANNSAMVERKAN

NYHETSBREV OM GRANNSAMVERKAN I HANINGE
FEBRUARI 2024
HÄR

Hej

Söndagen den 17 mars mellan 9:30-11:30 kommer ELTEL (Vattenfall) att byta ut elmätaren på området.


Det kommer att påverka fibernätet, dvs bredband och TVn.
Avbrottet kommer att vara i ca 30 minuter.

Hälsningar
Styrelsen

INFORMATIONSBLADET

Hej!
 
Nu är det tid för att lämna in motioner till Vårstämman.
Lämnas in till styrelsen senast den 14 mars 2024
 
 Vårstämman:
När? 24 april 2024 Klockan 18.30
Var? Ribbybergsskolans matsal
Kallelse och dagordning kommer senare

Vi inleder stämman med en kort information från Polisen om grannsamverkan och skydd mot bedrägerier med mera.
Har du frågor får du gärna maila in dom till oss på info@hantverkarens.com
Stämman börjar kl 19.00


Moms och Samfälligheter

Som vi informerat om tidigare kom Skatterättsnämnden år 2022 ut med ett ställningstagande om att samfälligheter ska vara omfattade av regelverket för mervärdeskatt. Detta är nu prövat av Högsta förvaltningsdomstolen som under tisdagen den 20 februari meddelade
i dom att de ändrar Skatterättsnämndens förhandsbesked.
Bidrag som uttaxeras på medlemmar avser inte en transaktion som är föremål för mervärdeskatt.
 
Vad gör vi nu? I skrivandets stund är det för tidigt att veta de exakta konsekvenserna för vår förening. Vår förening är registrerad för moms och har debiterat och gjort avdrag för moms under år 2022 och 2023.
Den första fakturan för år 2024 som ni redan erhållit innehåller också moms. Vi i styrelsen ber er att ni betalar den fakturan i sin helhet och ger oss tid att vidta rätt åtgärder och göra eventuella avdrag/rättelser på höstens faktura. På vårstämman kommer vi att presentera en reviderad inkomst och utgiftsstat samt uppdaterad debiteringslängd för båda sektionerna. Se också kallelsen som kommer senare.

 

Glöm inte bort Trivseldagen 18 maj.
Mvh Styrelsen

 Senaste Informationsbladet inkl dagordning nr 1-2024
 finns >>>> HÄR

GRANNSAMVERKAN

NYHETSBREV OM GRANNSAMVERKAN I HANINGE
JANUARI 2024
HÄR

GRANNSAMVERKAN

NYHETSBREV OM GRANNSAMVERKAN I HANINGE
DECEMBER 2023
HÄR

ISBANAN

Nu är isbanan spolad
Välkomna!