INFORMATIONSBLADET

Hej!
 
Nu är det tid för att lämna in motioner till Vårstämman.
Lämnas in till styrelsen senast den 14 mars 2024
 
 Vårstämman:
När? 24 april 2024 Klockan 18.30
Var? Ribbybergsskolans matsal
Kallelse och dagordning kommer senare

Vi inleder stämman med en kort information från Polisen om grannsamverkan och skydd mot bedrägerier med mera.
Har du frågor får du gärna maila in dom till oss på info@hantverkarens.com
Stämman börjar kl 19.00


Moms och Samfälligheter

Som vi informerat om tidigare kom Skatterättsnämnden år 2022 ut med ett ställningstagande om att samfälligheter ska vara omfattade av regelverket för mervärdeskatt. Detta är nu prövat av Högsta förvaltningsdomstolen som under tisdagen den 20 februari meddelade
i dom att de ändrar Skatterättsnämndens förhandsbesked.
Bidrag som uttaxeras på medlemmar avser inte en transaktion som är föremål för mervärdeskatt.
 
Vad gör vi nu? I skrivandets stund är det för tidigt att veta de exakta konsekvenserna för vår förening. Vår förening är registrerad för moms och har debiterat och gjort avdrag för moms under år 2022 och 2023.
Den första fakturan för år 2024 som ni redan erhållit innehåller också moms. Vi i styrelsen ber er att ni betalar den fakturan i sin helhet och ger oss tid att vidta rätt åtgärder och göra eventuella avdrag/rättelser på höstens faktura. På vårstämman kommer vi att presentera en reviderad inkomst och utgiftsstat samt uppdaterad debiteringslängd för båda sektionerna. Se också kallelsen som kommer senare.

 

Glöm inte bort Trivseldagen 18 maj.
Mvh Styrelsen

 Senaste Informationsbladet inkl dagordning nr 1-2024
 finns >>>> HÄR

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter