KALENDARIUM

Våra rabatter:


Blomorado,
Södertäljev.12

Erbjuder 11 % rabatt vid inköp.
OBS! Uppge
kundnummer 1100.

Flügger Färg,
Vendelsövägen 51

Erbjuder 28 % på färg
och spackel. (egen tillverkning)
20 % på Fiona tapeter.
10 % på övriga tapeter
OBS! Uppge
kundnummer 64742.

XL-Bygg Håga Byggvaror,
Tungelstav.73

Erbjuder 15 % på alla
lagerförda artiklar.
Gäller ej kampanjvaror.

Blankett bank

Inför stämman

För boende i samfälligheten finns en grupp på facebook. Besök gärna den.
Föreningens styrelse kommunicerar genom hemsida, mail och brevutskick.

2013

INFORMATION

Senaste Informationsbladet, nr 13-2013 finns >>>>>> HÄR
Höststämman beslutade omvälja styrelsen.
Revisor Benny Westerberg avgick efter ca 20-års verksamhet inom Hantverkaren och ersattes av Börje Carlsson. Till ny revisor valdes Per-Olof Ståhlberg
Årsavgifterna för hyra av p-platserna höjdes. F r o m 2014 kostar hyra av p-plats för boende i Hantverkaren 1.200 kr/år, och För icke boende hos oss blir årshyran 2.500 kr/år.Se Höststämmans protokoll som finns under Information
Vad beslutade Höststämman? Läs protokollet, bilaga till Info.bladet: Läs >> HÄR

Apropå halka: Alla Haningebor som fyllt 65 har möjlighet att få ett par broddar – helt kostnadsfritt.
Det är Haninge kommun som delar ut broddarna.
I Västerhaninge finns broddar att hämta på Parkvillan, Träffpunkt för seniorer, from nästa vecka
(v50, 9-14 dec). Adress: Ringvägen 2 B.
Parkvillan har öppet Må-fr 9-16 och lö 9-15.

HÖJD BEREDSKAP!

Inför ”Svens” eventuella härjningar i vårt område vill vi meddela att vår snöröjare,
Hanvedens Entr. är startklara om det kommer snö.
Men det verkar  komma mest som slask. Det blir sandning, och det sandas när det
har frusit så att sanden kan bita sig fast i isen.
Kommunen har sandat gång- och cykelbanor i natt, men måste sanda när det har frusit på igen.
(Vi har haft kontakt med Hanvedens ca kl. 10.30 och kontakten fortlöper.)

GRANNSAMVERKAN

Nyhetsbrev från Grannsamverkan i Haninge, November månad 2013>>>>>> HÄR

INFORMATION

Senaste Informationsbladet, nr 12-2013 finns >>>>>> HÄR

AKTUELLT

VA arbete efter Rönnallén från Tumstocksgränd till Hammargränd.
De gräver upp vid ledningskorsen för att blåsa en ny vattenledning inuti den gamla.
De som berörs har fått och kommer att få fortlöpande information från VA entreprenören.

AKTUELLT

Senaste Informationsbladet, nr 11-2013 finns >>>>>>HÄR

Torsdag den 28 november klockan 19.00 i Ribbybergsskolans matsal
I Informationsblad nr 11-2013 hittar du dagordningen och styrelsens förslag till budget för 2014 inkl. prognos för 2013.

Kommentarer till budgetförslaget kommer att utskickas senare.
Har du inte möjlighet att gå på stämman, kan du be någon i grannskapet vara ditt ombud.
Fullmakt finns i Informationsbladet.

VAR UPPMÄRKSAM

. Lägg undan stegen eller lås fast den om den ligger ute
. Lås alla dörrar, även när du är hemma
. Lås även förråd och garage
. Håll koll på däcken så här i  däckbytartider
. Ha lampor tända

VÅR JULGRAN

Nu kommer vår julgran att sprida mera ljus, eftersom den fått flera ljuspunkter!

GRANNSAMVERKAN

Penselgränd har fått nytt grändombud, nämligen Anna-Lena Jansse boende i 7:an.
Anna-Lena tar över efter Kirsti Stadler som vi tackar för ett bra samverkansarbete.

OMRÅDESTAVLORNA

Våra områdestavlor sattes upp för ca 10 år sedan. Tavlornas bakstycken var i stort behov av att bytas ut.
Det är nu gjort på alla tre tavlorna. Jobbet har utförts av våra kunniga och duktiga medlemmar Ragnar Abrahamsson, Leif Bergman och Teuvo Laaksonen.
Stort TACK för ert arbete!  

VAR UPPMÄRKSAM!

Just nu en våg av villainbrott i Västerhaninge-Tungelsta!

Jägartorp och Lida hårt utsatta, håll extra koll på okända fordon och främmande personer!
Naturligtvis gäller detta hela kommunen, man byter troligen ganska snart verksamhetsområde!

Tveka inte att rapportera avvikande beteenden, använd 112 vid akuta/pågående händelser,
114 14 för tips. Dagtid kan du ringa lokalt till Birgitta Svensson på Närpolisen 073 3315757!

 

AKTUELLT

 


Senaste Informationsbladet, nr 10-2013>>>>>HÄR

 

Tack till de 63 medlemmar (27%) som deltog vid årets höststäddagar! Det jobbades ordentligt
under dessa timmar.

Den arbetsplan styrelsen hade satt upp genomfördes till stora delar. Ett stort inslag var att
flistugga alla träd som fällts dagarna innan.

Träd som inte mådde så bra och vissa togs bort därför de var i vägen/skräpade ner.

Stort tack till Conny Thuresson och Lars-Göran Dahlgren som fällde träden! Flisen ligger nu
ute i våra rabatter.

Efter arbetet satt det bra med grillkorven och vissa gick hem med lotterivinster från Flügger Färg.

 

 

KOM IHÅG: HÖSTSTÄMMA torsdagen den 28 november klockan 19.00!
Valberedningens ordförande, Catherine Lindgren Pettersson, tfn. 500 276 16,

tar tacksamt emot namnförslag till de olika uppdragen som skall väljas.

I INFORMATIONSBLAD nr 9-2013 framgår det vilka uppdrag det avser.

Efter det att älgen härjat på ett flertal tomter i Hantverksområdet har den också skrämt två personer bl à en av våra medlemmar. Han blev jagad på åkern flera gånger. Tokrusade mot personerna men vek av några meter ifrån.

Styrelsen har därefter varit i kontakt med Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF) som anlitat Claesson på Nödesta gård, som ridande (älgar skyr hästar)ska försöka leda älgen till skogs. De menar av älgens beteende är normalt då den troligen nyligen blivit bortstött från sin mamma och är förvirrad och vet inte hur den ska bete sig.