AKTUELLT

 


Senaste Informationsbladet, nr 10-2013>>>>>HÄR

 

Tack till de 63 medlemmar (27%) som deltog vid årets höststäddagar! Det jobbades ordentligt
under dessa timmar.

Den arbetsplan styrelsen hade satt upp genomfördes till stora delar. Ett stort inslag var att
flistugga alla träd som fällts dagarna innan.

Träd som inte mådde så bra och vissa togs bort därför de var i vägen/skräpade ner.

Stort tack till Conny Thuresson och Lars-Göran Dahlgren som fällde träden! Flisen ligger nu
ute i våra rabatter.

Efter arbetet satt det bra med grillkorven och vissa gick hem med lotterivinster från Flügger Färg.

 

 

KOM IHÅG: HÖSTSTÄMMA torsdagen den 28 november klockan 19.00!
Valberedningens ordförande, Catherine Lindgren Pettersson, tfn. 500 276 16,

tar tacksamt emot namnförslag till de olika uppdragen som skall väljas.

I INFORMATIONSBLAD nr 9-2013 framgår det vilka uppdrag det avser.

Efter det att älgen härjat på ett flertal tomter i Hantverksområdet har den också skrämt två personer bl à en av våra medlemmar. Han blev jagad på åkern flera gånger. Tokrusade mot personerna men vek av några meter ifrån.

Styrelsen har därefter varit i kontakt med Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF) som anlitat Claesson på Nödesta gård, som ridande (älgar skyr hästar)ska försöka leda älgen till skogs. De menar av älgens beteende är normalt då den troligen nyligen blivit bortstött från sin mamma och är förvirrad och vet inte hur den ska bete sig.

 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter