KALENDARIUM

Våra rabatter:


Blomorado,
Södertäljev.12

Erbjuder 11 % rabatt vid inköp.
OBS! Uppge
kundnummer 1100.

Flügger Färg,
Vendelsövägen 51

Erbjuder 28 % på färg
och spackel. (egen tillverkning)
20 % på Fiona tapeter.
10 % på övriga tapeter
OBS! Uppge
kundnummer 64742.

XL-Bygg Håga Byggvaror,
Tungelstav.73

Erbjuder 15 % på alla
lagerförda artiklar.
Gäller ej kampanjvaror.

Blankett bank

Inför stämman

För boende i samfälligheten finns en grupp på facebook. Besök gärna den.
Föreningens styrelse kommunicerar genom hemsida, mail och brevutskick.

2014 > 04

RAPPORT

På Vårstämman den 10 april var det 32 röstberättigade medlemmar närvarande + ytterligare några deltagare.
Till mötesordförande valdes Inger KRAFT ETZLER och Claire BOHOLM valdes till mötessekreterare.
Till justerare utsågs Joakim BERGGREN och Björn SÛHL.  

Verksamhetsberättelserna för sektion 1 och 2 godkändes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
När det gäller sektion 2 (Kabel-TV) meddelade styrelsen att vi from 1 juli i år har ett nytt
avtal med Com Hem.
Styrelsen har omförhandlat avtalet med comhem under våren 2014.
Resultatet blev en sänkning med ca 50% på avgiften. Detta avtal börjar gälla den 1:a Juli 2014.
Stämman godkände också att vi behåller nuvarande avgift framöver, detta för att spara för framtida ev. investeringar.
Styrelsen presenterade en reviderad BUDGET 2014 m a a nya avtalet som också stämman
beslutade godkänna.

Efter detta tog stämman en 15-minuters fikapaus.

Till Vårstämman hade tre motioner lämnats in. Efter föredragning av motionären, Inger Johansson (Kvastgränd) och styrelsens yttrande beslutade stämman att avslå motionerna. Motionernas förslag och synpunkter kommer att överlämnas FÖRNYELSEARBETET ”Buskar och träd, våra grönområden, lekplatser m. m” för beaktande.

Som bekant har Inger Johansson lämnat sitt styrelseuppdrag. Inger blev avtackad med presentkort och blombukett.

Stämman tackade mötesordföranden och mötessekteteraren genom att överlämna varsin chokladask till Inger och Claire.

Mötesprotokollet kommer att delas ut till alla medlemmar i kommande Informationsblad, nr 4 , som utdelas den 5 maj.

Hoppas ni alla har haft en trevlig och glad Påsk!
Nu önskar vi er skön VÅR och hälsar er välkomna till någon av STÄDDAGRANA 10-11 maj!
Styrelsen

INFORMATION

Tillägg till Eldning på egna tomten: Man behöver normalt inte elda på
våra små tomter.

Tänk på grannarna och astmatikerna!

INFORMATION

Kommunen bjuder in till uppföljningsmöte om utvecklingsprogrammet för
Västerhaninge tisdagen den 29 april klockan 18.30.

Lokal: Matsalen, Parks förskola, Bokstigen 10-12.

INFORMATION

Eldning på egna tomten
Tillåtet under tiden 5-20 april.

Mera information finns på kommunens hemsida.

INFORMATION

Senaste Informationsbladet, nr 03-2014 finns >>>>>> HÄR.

KOM IHÅG

Under nästa vecka (v 15) kommer sopmaskinen och sopar upp sanden.
OBS: ENDAST SAND!
Passa därför på under helgen att rensa och ta upp eventuella grenar/kvistar
och löv framför den egna häcken och staket!

GRANNSAMVERKAN

Nyhetsbrev_3 - 2014 från Grannsamverkan i Haninge, mars månad 2014>>>>>> HÄR