RAPPORT

På Vårstämman den 10 april var det 32 röstberättigade medlemmar närvarande + ytterligare några deltagare.
Till mötesordförande valdes Inger KRAFT ETZLER och Claire BOHOLM valdes till mötessekreterare.
Till justerare utsågs Joakim BERGGREN och Björn SÛHL.  

Verksamhetsberättelserna för sektion 1 och 2 godkändes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
När det gäller sektion 2 (Kabel-TV) meddelade styrelsen att vi from 1 juli i år har ett nytt
avtal med Com Hem.
Styrelsen har omförhandlat avtalet med comhem under våren 2014.
Resultatet blev en sänkning med ca 50% på avgiften. Detta avtal börjar gälla den 1:a Juli 2014.
Stämman godkände också att vi behåller nuvarande avgift framöver, detta för att spara för framtida ev. investeringar.
Styrelsen presenterade en reviderad BUDGET 2014 m a a nya avtalet som också stämman
beslutade godkänna.

Efter detta tog stämman en 15-minuters fikapaus.

Till Vårstämman hade tre motioner lämnats in. Efter föredragning av motionären, Inger Johansson (Kvastgränd) och styrelsens yttrande beslutade stämman att avslå motionerna. Motionernas förslag och synpunkter kommer att överlämnas FÖRNYELSEARBETET ”Buskar och träd, våra grönområden, lekplatser m. m” för beaktande.

Som bekant har Inger Johansson lämnat sitt styrelseuppdrag. Inger blev avtackad med presentkort och blombukett.

Stämman tackade mötesordföranden och mötessekteteraren genom att överlämna varsin chokladask till Inger och Claire.

Mötesprotokollet kommer att delas ut till alla medlemmar i kommande Informationsblad, nr 4 , som utdelas den 5 maj.

Hoppas ni alla har haft en trevlig och glad Påsk!
Nu önskar vi er skön VÅR och hälsar er välkomna till någon av STÄDDAGRANA 10-11 maj!
Styrelsen

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter