KALENDARIUM

Våra rabatter:


Blomorado,
Södertäljev.12

Erbjuder 11 % rabatt vid inköp.
OBS! Uppge
kundnummer 1100.

Flügger Färg,
Vendelsövägen 51

Erbjuder 28 % på färg
och spackel. (egen tillverkning)
20 % på Fiona tapeter.
10 % på övriga tapeter
OBS! Uppge
kundnummer 64742.

XL-Bygg Håga Byggvaror,
Tungelstav.73

Erbjuder 15 % på alla
lagerförda artiklar.
Gäller ej kampanjvaror.

Blankett bank

Inför stämman

För boende i samfälligheten finns en grupp på facebook. Besök gärna den.
Föreningens styrelse kommunicerar genom hemsida, mail och brevutskick.

2015

NYÅRSHÄLSNING

GOD FORTSÄTTNING
och kom ihåg att from Nyårsdagen
kör vi 20 på våra gränder!
 
GOTT NYTT ÅR
till er alla I Hantverkarn!

 

       Styrelsen önskar alla i Hantverkaren
           GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

Höststämman beslutade att from den 1 januari 2016 ändras nuvarande maxhastighet 30 km/tim på våra gränder till 20 km/tim!
Detta i syfte att förbättra vår trafiksäkerhet.
From nästa fredag, den 1 januari (Nyårsdagen) är det 20 som gäller på våra gränder. Ej 30.

Och kom ihåg; högerregeln gäller även för oss i Hantverkaren!

Årsavgiften till Sektion 1 höjs med 700 kr till 4 700 kr.
Årsavgiften till Sektion 2 kommer att sänkas med 700 kr till 550 kr.
I Höststämmans protokoll som bifogades Informationsblad nr 10-2015 kan du läsa mer om förändringarna.

Höststämman beslutade utse Joakim “Jocke” BERGGREN, Okgränd 7 till ny ordförande.
Kajsa Hartonen, Baljegränd 12 och Lex SAMSON, Kvastgränd 14 omvaldes till ordinarire ledamöter.
Margarteha FAGERBERG, Spackelgränd 25 nyvaldes (kompletteringsval) till ledamot på ett år.
Nya suppleanter är Anders PÄRHAGEN, Pytsgränd 3 och Susanna LÖFGREN, Kvastgränd 9.
Paul “Palle” Lindblom och Claire BOHOLM lämnade sina styrelseuppdrag.
    

Informationsblad nr 10-2015 finns >>>> HÄR  

Innehåller kort rapport från Höststämman och dess protokoll.
Har blivit några dagar försenat p g a tryckeristrul. Inte bara hemsidan som strular.

Nu  är protokollet färdigjusterat. Bifogas här.
I protokollet finns ett antal bilagor, bilaga 1-12.
Bilagorna 2 och 9 finns dock inte med. Orsak: Det finns inga bilagor 2 och 9! Tryckfelsnisse har varit framme….  
Protokollet kommer att delas ut till alla medlemmar via
Informationsblad nr 10-2015.

HEMSIDAN

Nu är hemsidan i bruk igen!

Vid den hårda blåsten förra veckoslutet slog blåsten ut belysningen i vår julgran.
P g a den vattensjuka gräsmattan kunde inte skyliften, som behövs,
användas. Men imorgon, tisdag, kommer belysningen att lagas.

VATTENAVSTÄNGNING

Kommuns VA-jour meddelar att i morgon f m kommer vattnet till vissa hushåll att avstängas under ca 2 timmar.
Det gäller delar av Spackelgränd och e v andra gränder i närheten.
De som berörs kommer att underrättas muntligen innan arbetet påbörjas.

Som vi tidigare meddelat skulle rubricerade läggas ut på vår hemsida den 10 december. Tyvärr var hemsidan under översyn förra veckan.

Den 14 december (idag) skulle protokollet m. m. delges alla medlemmar via informationsblad nr 10-2015.  

Vi har ännu inte erhållit något färdigjusterat protokoll. Så fort vi fått det kommer vi att påbörja distributionen.   

INFORMATION

Under nästa vecka (v50) 7-14 december kommer hemsidan att vara
stängd p g a teknisk översyn.

NU ÄR DET LAGAT!

Asfaltsområdet Rönnbärsallén hörnet Pytsgränd som varit borta sedan i början av april är nu (äntligen) lagad av kommunen!  

NYTT GRÄNDOMBUD

Peter Svedefelt, grändombud på Hammargränd har meddelat att han vill lämna detta uppdrag.

Till nytt grändombud har styrelsen utsett Pia VIRVING, Hammargränd 9.

 Tack Peter och lycka till Pia! 

HÄMTA GRATIS SAND

Grattis broddar till seniorer - klicka här

INFORMATIONSBLADET

Senaste Informationsbladet, nr 9-2015 finns >>>> HÄR
 

INFORMATIONSBLADET

Senaste Informationsbladet, nr 8-2015 finns >>>> HÄR
 

INFORMATION FRÅN VALBEREDNINGEN

Höststämman (den 26 november) ska välja representanter till styrelsen och revisorer m.m.

Detta arbete har visat sig vara ganska besvärligt. Vi har tyvärr inte ännu inget förslag att presentera. Valberedningen, Kerstin Nilsson (Passgränd 3), Anna Lena JANSSE (Penselgränd 7) och Susanna LÖFGREN (Kvastgränd 9) har ”undersökt” intresset genom kontakter, lyssnande med boende och förfrågan på höstens Trivseldag. Tyvärr har ingen nappat. Vid valberedningens senaste möte framkom att ett ”upprop” via Informations-bladet och på vår Hemsida kan kanske ”hjälpa till”.

De val som ska genomföras är:

Ordförande, 2 år (nuvarande Paul ”Palle” Lindblom har avsagt sig ev. omval)
En ledamot, 2 år (nuvarande Kajsa Hartonen, kassör, har avsagt sig ev. omval)
En suppleant, 1 år (nuvarande Claire Boholm har avsagt sig ev. omval) 
En revisorssuppleant, 1 år (nuvarande vakant) 

Du som är intresserad: Kontakta Kerstin NILSSON (Valberedningens sammankallande), tfn: 08-500 224 46 alt. 073-635 14 84.

Minnesanteckningar från möte med Polisen och Grannsamverkan den 2 november 2015.
 

I morse fick ni polisens månadsrapport och det som bör noteras är att det har varit två åldringsbrott, ett i Handen och det andra I Västerhaninge på Solhemsvägen.

Dessutom har det varit ytterligare två fall av skadegörelse i norra delen av kommunen.

Under aktuellt kan man läsa om att båtsamverkan har kommit i gång. Ett tips till Er som förvarar båten på tomten är ta bort motorn, drevet och GPS:en.

Oroliga områden i kommunen är fortfarande Lyckebyskolan, Åbygården och Brandbergen. Insatser med SOC och kommunen samt X com pågår.

Två är anhållna efter den grova misshandeln i Jordbro den 25 oktober.

Flyktingförläggningarna behöver mycket tillsyn.

Antalet anmälda brott har under 2015 hittills ökat med 16,2%.

Organisationen inom polisen fortgår som planerat (med viss stön och stånk).

Nu är det 180 poliser som arbetar i Nynäshamn/Haninge området. Ett antal av dessa är just nu utlånade till Malmö.

Under decembermötet kommer en Iman från moskén i Handen och Sjöpolisen att inbjudas.
 

Margaretha Fagerberg

GRANNSAMVERKAN

NYHETSBREV FÖR GRANNSAMVERKAN I HANINGE OKTOBER 2015 >>>>> Här

I Polisens rapport från helgens händelser kan vi läsa att Haninge-Nynäshamn har drabbats av tre inbrott. Alla tre i Västerhaninge. Och av dessa tre inträffade två i samma fastighet, i vårt område! Närmare bestämt på Penselgränd.

Ett inträffade natten mellan fredag och lördag. Det andra natten mellan lördag och söndag. Vid det ena gick larmet vid 3-tiden. Polis och vaktbolag kom snabbt till platsen. Men förövarna var borta. Det gäller även vid det andra som inträffade på kvällen, troligtvis mellan kl. 20.00-23.00. Ingen var hemma när det inträffade. Förövarna har gått in via ett fönster, 3-glas, som tydligen ganska enkelt gick att få upp. All elektronisk  utrustning tog förövarna med sig. Dock lämnade de kvar TV-apparaten.

Några spår efter förövarna finns inte. Polis och vaktbolag var väldigt snabbt på plats. Men väldigt snabbt försvann även förövarna.

Tråkigt att sånt här ska hända. Även om dessa förövare gick via fönster är det viktigt att vi alla kollar att dörrarna är låsta och ha gärna belysning tänt, både inom- och utomhus. Och är ni bortrest, be grannarna hålla koll.   

Nu på LÖRDAG den 17 oktober klockan 08:45-12:30 är det
dags för höstens TRIVSELDAG (f d städdag)!


Samling vid kullen invid Murarvägens parkering klockan 08:45.
OBS: Avprickning sker endast klockan 08:45-09:00.
Korvgrillning efter klockan 12:00 samt lottdragning.
Blomorado, Flügger Färg och XL Bygg Håga har bidragit med vinsterna.


Styrelsen kommer vid samlingen att presentera de arbetsuppgifter som vi ska
försöka hinna med under dagen. (Nu har vi bara en dag till vårt förfogande.)
En container kommer att finnas uppställd på gångvägen mellan Rätskivegränd och
Målarvägen. Conny Thuresson kommer att med bil och släp åka runt och samla upp
det som ska till containern.

Ta gärna med: Skottkärror, Krattor, Spadar, Sopkvastar, Sekatörer, Sågar,
Grensaxar och Glatt humör!


Gör en insats för ditt bostadsområde och passa på att träffa dina ”grannar”.


VÄLKOMNA TILL TRIVSELDAGEN!

------------------------------------------------------------------------------

KALLELSE till
HÖSTSTÄMMAN 2015, torsdagen den 26 november,
klockan 19:00 i Ribbybergsskolans matsal.


Höststämman ska bl. a behandla förslag till Budget 2016 för samfälligheten
(S1) och för kabel-TV (S2), val av styrelse, revisorer och valberedning,
inkomna motioner och rapport från Trafiksäkerhetskommittén m.m.


Till Höststämman har fem motioner inkommit. Dessa bifogas för kännedom.
Styrelsens yttrande över motionerna och övriga handlingar och förslag till Höststämman kommer att delas ut till alla medlemmar under v 44/45, via Informations -blad, nr 8.


Välkomna!

INFORMATIONSBLADET

Senaste Informationsbladet, nr 7-2015 finns >>>> HÄR
 

Minnesanteckningar från Grannsamverkansmöte den 4 oktober 2015.

 

Polisen har just besökt nattvandrargänget i Jordbro. Bitte påtalar det goda samarbetet och nya nattvandrare är alltid välkomna. Gå gärna in och titta på nattvandring.nu. Som gammal skolfux på högstadiet kan jag verkligen rekommendera föräldrar till tonåringar att bli nattvandrare. Det är otroligt roligt att träffa ungdomarna i sitt rätta element om jag får uttrycka mig så. De egna barnen kan ju alltid låtsas att de inte känner er.

Samverkansavtalet mellan polis och kommun har kommit långt och väntas vara helt klart till årsskiftet. Det har redan visat sig ha många fördelar t.ex. i Brandbergen där det har varit stökigt bland ungdomarna. De flesta instanser har varit inkopplade och just nu är det lugnare än på länge.

”Beckis” är på en tvåveckors kurs i våldsbejakande extremismen. Hoppas vi får ta lite del av hans nya kunskaper under hösten.

De flesta poliser har fått en halv dags föreläsning om ensam agerande våldsverkare.

Polisens bedrägericentrum har haft en halv dags föreläsning för PRO, Socialtjänst, Hemtjänst med flera och detta kommer senare i höst ut till de olika organisationerna för att gemene man ska kunna delta i studiecirkelformat mot bland annat bedrägerier mot äldre och framför allt mot äldre kvinnor som är mer utsatta. Bitte påtalar att det är oerhört viktigt att alla brott, även mindre anmäls så att polisen kan se ett mönster och agera därefter. Att ta fula fiskar på bar gärning hör dessvärre inte till vanligheterna.

Bostadsinbrotten från den 1 januari till den 22 september har på Södertörn varit 637 stycken, en ökning med 23 procent från förra året.

Glöm inte att läsa nyhetsbrevet för september månad.

Margaretha

GRANNSAMVERKAN

NYHETSBREV FÖR GRANNSAMVERKAN I HANINGE SEPTEMBER 2015 >>>>> Här

Under fredagen (25 sep) utsattes en fastighet på Rätskivegränd
för inbrott i förrådet.

Kom ihåg vad Polisen, Grannstöd och Försäkringsbolagen brukar påminna om: Kolla att dörrarna är låsta!

"Vad du som tomtägare kan göra för att förbättra sikten på din gata".
Se Haninge kommuns information på bifogade bilaga här.
Viktigt ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Skall vara styrelsen tillhanda senast den 7 oktober.

Dags att ”göra fint” på våra gröna ytor inför vintervilan.
LÖRDAGEN den 17 oktober är det dags för höstens Trivseldag!
Samling vid Murarvägens parkering klockan 08:45. KOM IHÅG!
Mera information kommer senare.

Grannsamverkans möte med polisen den 7 september 2015.

Ni har tidigare fått månadens nyhetsbrev och här nedan följer lite info från polisen.

Nya grannsamverkansområden är Muskö, Ornö och Vendelsö.

Under sommaren har tjuvarna varit mycket kreativa och de är svåra att kartlägga. De är medvetna om att de inte ska lämna ifrån sig fingeravtryck eller DNA. Det har varit 37 st inbrott under sommaren och de flesta har ägt rum runt Vendelsö. Även de fastigheter som har larm har drabbats, det är populärt att manipulera larm med störningssändare. Tänk på att titta er runt när ni larmar bilen på tex stora köpmarknader. Kontrollera flera gånger att bilen verkligen är låst. Är ni på baksidan av huset så lås den andra sidan ordentligt. Sover ni så se till att fönster och dörrar är låsta.

Grannsamverkansfolket som kör runt i bilar har vid flera tillfällen stött på olåsta dörrar där fastighetsägaren har varit och handlat eller varit ute med hunden. Det är dumt att göra det så lätt för de fula fiskarna.

Om ni uppfattar något märkligt så ring till den nya TIPSTELEFONEN: 0734-256447.

 
Polisen kommer att fortsätta med möten när det gäller Nattvandrarna i hela kommunen. Om ni vill delta i detta hedervärda uppdrag så ta kontakt med polisen eller gå in på nattvandrarna.nu.

Den 1 oktober är det Äldre Mässa i Haninge kommunhus för hugade spekulanter.

 Det pågår en utredning om en blottare i Jordbro som visat upp sig utanför skolorna. Dock finns ingen misstänkt men däremot vet man att han åker på en svart cykel med vit text och med guldfärgade fälgar.

Det har varit stökigt i Brandbergens Centrum under sommaren, detta har spritt sig lite till Haninge Centrum. På Lyckebyskolan har det varit lite stökigt under skolstarten.  Självklart jobbar man med detta tillsammans med föräldrarna.

I förra veckan var det en skjutning på Poseidons Torg, ingen blev skadad men en man är gripen.

I Hågaområdet har det förekommit omfattande dieselstölder.

Under sommaren har det förekommit flera sk street race, den sista var ”Sverigekuppen” som förlorades till Dalarna. Polisen berättar att det är väldigt välorganiserat och det är stora pengar involverade. De har i regel inte en chans att stoppa dessa race, på några minuter har de bytt plats.

Den 13 september är det Haninge dagen på Posiedons torg samtidigt som det är ett stort cykellopp som kommer att starta i Stockholm och senare via Haninge och fler vägar kommer att spärras av.


Återigen så propagerar polisen för DNA märkning i våra fastigheter.


Margaretha Fagerberg

INFORMATIONSBLADET

Senaste Informationsbladet, nr 6-2015 finns >>>>HÄR

GRANNSAMVERKAN

NYHETSBREV FÖR GRANNSAMVERKAN I HANINGE AUGUSTI 2015 >>>>>>>Här

"Vad du som tomtägare kan göra för att förbättra sikten på din gata".
Se Haninge kommuns information på bifogade bilaga här.
Viktigt ur trafiksäkerhetssynpunkt.

INFO FRÅN POLISEN

Hej!
 

Under helgen har Vendelsö drabbats av några inbrott och några försök till inbrott. Om ni har möjlighet att kontakta grannar när ni skall resa bort, så gör det. Låt dem till exempel även parkera sin bil hos er emellanåt, ta in posten och besöka er tomt för att vattna, eftersom det då blir mer rörelse i området.   
 

Tänk på: Om man klipper gräset och dörren står öppen, så varken ser eller hör man om det kommer någon obehörig in på tomten.

Om man grillar, kanske på baksidan av huset, så har man ingen uppsikt över framsidan.

 

Hälsningar

Bitte Svensson

Lokalpolisområde Haninge/Nynäshamn

INFO FRÅN POLISEN

Hej!

 
Den senaste tiden har vi haft inbrott i Vendelsö, Årsta Havsbad och Västerhaninge. Sprid bland grannarna att de skall låsa bostaden även när de är hemma. Vi har haft en händelse i Västerhaninge där en tjuv kom in i huset då målsägaren låg och sov middag. Han hade inte låst sin dörr.
 

En metod som inbrottstjuvarna använder sig av är att ta loss hela fönsterkassetten och behöver därmed alltså inte krossa någon ruta. Det är en tyst metod som vi med jämna mellanrum upptäcker att tjuvarna begagnar sig av.
 

Hälsningar

Bitte Svensson


Lokalpolisområde Haninge/Nynäshamn

INFO FRÅN POLISEN

Hej
 
För kännedom- Förberedelse för inbrott.
 
I dag 21 juli, under em-tidig kväll,   har någon/några rest en stege mot övervåningsfönstret Henriksb.v. 40. Upptäcktes av husägarna då de kom hem.
 
Ser Ni någon obehörig röra sig kring våra hus, ring 112 och informera polisen. Det finns ett ärende-info om stegen på polisens ledningscentral.
 
Hittar Ni en t.ex. en sten på soptunnan eller brevlådan, ring 11414 och informera. Lås in Era stegar
 
Är vi uppmärksamma så skrämmer vi förhoppningsvis bort "busarna".

Vänliga hälsningar
 
Anders Melander

Boende i Vendelsömalm

AKTUELLT

Mera Aktuellt om Målarvägens parkeringsplats!

Vi är jätteglada att vi så här i semestertider får hjälp med att förbättra parkeringsplatsen. Arbetet fortsätter även i morgon, 8 juli.

Den kommer att vara avstängd fram till klockan 16, men därefter är det
fritt fram för parkering.

AKTUELLT

Arbetet på Muraravägens parkeringsplats fortsätter redan nu!
I morgon, 7 juli, kommer därför parkeringsplatsen att vara avstängd
fram till ca klockan 16:00.

AKTUELLT

Vid trafiksäkerhetskommitténs möte den 10 juni beslutades att upprätta
en enkät gällande vår trafiksäkerhet.
Alla i området ska få möjlighet att tycka till.
Enkäten är sedan en tid utskickad till alla.

 Trafiksäkerhetskommittén önskar enkäten åter den 31 juli 2015.

AKTUELLT

Från klockan 18:00 i eftermiddag och fram till klockan 18:00 i morgon (6 juli) är delar av Målarvägens parkering, den norra delen, avstängd.
Det kommer att utföras diverse jobb; skrapa bort ogräs, plana till grusplanerna; väga av ytan för bättre vattenavrinning m. m.

Ogräset m. m. kommer att t.v. placeras i en hög på gästparkeringen.
Lite längre fram kommer den södra delen att bearbetas.
Information om när det blir dags kommer både på hemsidan och direkt till ”hyresgästerna”.

AKTUELLT

Trafiksäkerhetskommittén, som Vårsstämman beslutade tillsätta, träffas den 10 juni.
Deltagare; se Informationsblad nr 5-2015.

GRANNSAMVERKAN

NYHETSBREV FÖR GRANNSAMVERKAN I HANINGE MAJ 2015 >>>>>>>>Här

INFORMATIONSBLADET

Senaste Informationsbladet, nr 5-2015 finns >>>>HÄR

NORRA LEKPLATSEN

Nu är nya sadlar till gungcyklarna på plats. 
Stort TACK till Bertil Virving som fixade detta!
bertil har tidigare i år hjälpt till med "reparationer" i lekparken. 

AKTUELLT

Nu har "charmgruppen" satt igång arbetet med att måla om förrådsboden/containern och olja in våra "utemöbler"!     

loading...

LITE AV VARJE

Nya sadlar till gungcyklarna i Norra Lekparken är beställda.

Vi behöver ytterligare några ungdomar för gräsklippningen i
vårt område (maj-oktober).
Ersättning utgår. Intresserade kontaktar Martin Löfgren,
tfn 076-001 01 60 eller  martin.lofgren@bstad.com

I Norra Lekparken har båda gung-cyklarna blivit utsatta för förstörelse. Onödigt och dumt.

Vi ska ta laga alt. skaffa nya sadlar så fort som möjligt.

INFORMATION

Informationsblad nr 5-2015 kommer att delas ut i nästa vecka (v20). 

Vi söker ungdomar (15 år och uppåt) för gräsklippning under maj-oktober
för att klippa områdets gräsmattor.
Ersättning utgår.

Du som är intresserad: Skicka ett mejl till arbetsledaren martin.lofgren@bstab.com eller
ring på 076-001 01 60.