AKTUELL INFORMATION

Nu på LÖRDAG den 17 oktober klockan 08:45-12:30 är det
dags för höstens TRIVSELDAG (f d städdag)!


Samling vid kullen invid Murarvägens parkering klockan 08:45.
OBS: Avprickning sker endast klockan 08:45-09:00.
Korvgrillning efter klockan 12:00 samt lottdragning.
Blomorado, Flügger Färg och XL Bygg Håga har bidragit med vinsterna.


Styrelsen kommer vid samlingen att presentera de arbetsuppgifter som vi ska
försöka hinna med under dagen. (Nu har vi bara en dag till vårt förfogande.)
En container kommer att finnas uppställd på gångvägen mellan Rätskivegränd och
Målarvägen. Conny Thuresson kommer att med bil och släp åka runt och samla upp
det som ska till containern.

Ta gärna med: Skottkärror, Krattor, Spadar, Sopkvastar, Sekatörer, Sågar,
Grensaxar och Glatt humör!


Gör en insats för ditt bostadsområde och passa på att träffa dina ”grannar”.


VÄLKOMNA TILL TRIVSELDAGEN!

------------------------------------------------------------------------------

KALLELSE till
HÖSTSTÄMMAN 2015, torsdagen den 26 november,
klockan 19:00 i Ribbybergsskolans matsal.


Höststämman ska bl. a behandla förslag till Budget 2016 för samfälligheten
(S1) och för kabel-TV (S2), val av styrelse, revisorer och valberedning,
inkomna motioner och rapport från Trafiksäkerhetskommittén m.m.


Till Höststämman har fem motioner inkommit. Dessa bifogas för kännedom.
Styrelsens yttrande över motionerna och övriga handlingar och förslag till Höststämman kommer att delas ut till alla medlemmar under v 44/45, via Informations -blad, nr 8.


Välkomna!

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter